Ministerie wil NFC-chip in ID-bewijs gebruiken voor betere beveiliging DigiD

41 reacties

De Nederlandse overheid is via het eID-programma van plan om nfc-chips te gebruiken om je te identificeren. Voor betere digitale dienstverlening zouden er hogere beveiligingsniveaus moeten komen voor DigiD. Om in te loggen met deze verbeterde beveiliging zou de nfc-chip in een rijbewijs of ander identiteitsbewijs gescand moeten worden. De huidige rijbewijzen zijn daarvoor al geschikt.


DigiD Substantieel en Hoog

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties noemt in een brief dat er betere en meer betrouwbare beveiliging gewenst is voor bepaalde digitalisering. Hij noemt als voorbeelden medische gegevens en patiëntportalen, maar er zijn vermoedelijk veel meer onderwerpen waarbij dat nodig is. Daarvoor worden de DigiD-niveaus 'Substantieel' en 'Hoog' in het leven geroepen. Om gebruik te maken van deze inlogmethodes moet een nfc-chip in bijvoorbeeld een rijbewijs gescand worden.

Voor DigiD Substantieel is het vereist om eenmaal een identiteitsdocument te scannen, waarna de inlogmethode 'geïnstalleerd' is. Specifieke details hierover zijn niet bekend, maar vermoedelijk wordt er een profiel op een apparaat gezet dat voor langere tijd te gebruiken is. Om DigiD Hoog te gebruiken moet bij elke keer inloggen een dergelijke chip uitgelezen worden, om de identiteit te bevestigen.

Niet mogelijk met iPhone

Een kritiek punt is echter dat dit op dit moment alleen met Android-smartphones mogelijk is. Het uitlezen van een chip en die gegevens gebruiken vereist openstelling van de nfc-functie, maar binnen Apples iOS-besturingssysteem is dit niet mogelijk. De staatssecretaris acht het cruciaal dat dit in de toekomst wel mogelijk wordt en heeft dit onderwerp op Europees niveau op de agenda gezet. Of Apple hieraan mee zal werken is moeilijk in te schatten.

Als omweg zouden er door het land zelfservice-kiosken komen waarbij het identiteitsdocument gescand kan worden, waarna met DigiD Substantieel ingelogd kan worden. Ook voor personen die niet de apparatuur in huis hebben om nfc te scannen zouden deze kiosken in het leven geroepen zijn, eventueel met hulp van private partijen. Bij niveau Hoog wordt dit echter een logistiek probleem. Losse nfc-lezers zouden de enige oplossing zijn.

In de toekomst moet DigiD Substantieel de norm worden. Verder zal de inlogmethode zonder extra authenticatie uitgefaseerd worden. De volledige brief aan de Tweede Kamer is hier te vinden.


Rijbewijzen vanaf 4 juni 2018 hebben een ID-logo achterop. Deze zijn geschikt voor DigiD Hoog.

Bronnen: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (PDF), RDW

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*