Epson Perfection V500 Photo productervaring door Mr_Parker

Mr_Parker 22 december 2008 17:16
4 van de 5
Algemene gegevens
Aanschafdatum product juni 2008
Product verkregen via productreview.option.
Beeldkwaliteit
Snelheid
Zou je dit product aan anderen aanbevelen? Ja
Zou je weer scanner van Epson kopen? Ja

Min- en pluspunten

  • Prijzig voor de gemiddelde gebruiker
  • Aan uit knop, uniek voor scanners
  • Prima software, driver en bewerkings software (hoewel gedateerd).
  • Backlight van LED ipv CCFL

Uitgebreide review:
Tegenwoordig is het haasteen kunst om een losse scanner te vinden. De all-in-one apparaten vliegen je omde oren in de normale zaken, daar waar de losse apparaten haast exoten zijngeworden. Webshops bieden hier gelukkig een uitkomst. De all-in-one apparatenzijn doorgaans meer dan voldoende voor het gemiddelde huishouden waar menvoldoende heeft aan een instap scanner voor het inscannen, en doormailen ofkopiëren, van een recept of afbeelding voor een presentatie.
De printer waar eendergelijk apparaat mee wordt uitgerust is doorgaans vervolgens meer dan primain staat om het gescande in gelijke kwaliteit te reproduceren, en vaak ookprima geschikt om de digitale foto’s mooi uit te printen om in te lijsten.
Wel men echter nietalleen op print gebied een stapje meer dan basis moet men toch een overstapmaken naar een losse scanner. Vooral de mogelijkheden tot scannen vanfilmstrips, zowel positieve als negatieve strips, is doorgaans alleen aan losseapparaten toe gedeeld.
Bij de losse scanners kanmen niet alleen een indeling in “kwaliteit” maken, maar ook naar toepassing.Naast de welbekende A4flatbed scanners zijn er ook diverse specifieke scanners, met de dia scannerwellicht als meest bekende in die categorie.
Hoewel de specifiekescanners doorgaans uitblinken in hun gebied tov de all-round A4 scanners is hunbeperkte inzet gebied ook meteen hun grootste nadeel. Daar ik persoonlijk hettoch een belemmering vind om meerdere apparaten met een gelijk inzetgebied tehebben, een A4 flatbed scanner is toch deels een must, heb ik dan ook altijd algekozen voor een A4 flatbed versie die net wat luxer is dan standaard.
Na enige tijd trouwedienst was mijn Epson Perfection 1240U Photo nu toch aan vervanging toe. Na eenkorte periode een HP Scanjet 3800 gehad te hebben ben ik toch weer bij eenEpson beland. Dit keer de Perfection V500 Photo. Net als de toenmalige 1240uPhoto is dit een luxere, maar niet de meest luxe, scanner van het betreffendemerk.
De reden om de HP niet teblijven gebruiken waren:
-Slechts 2 framesper keer waren mogelijk in een houdertje dat in het deksel geplaatst werd.Zodra de totale strip meer dan 4 frames bevatte gaf dit problemen daar dehouder een eind slag had. De middelste frames bij strips van 5 of meer frames,6 is vrij gebruikelijk, waren dus niet mogelijk.
-Hoewel desoftware hoge dpi instellingen kent blijken deze echter niet toepasbaar. Opmeerdere systemen resulteerde hoge instellingen doorgaans in het hangen van desoftware of het extreem lang in beslag nemen van de scan. Dit terwijl de oudereEpson 1240U hier geen problemen mee had. Gedacht moet worden aan dpi’s van 1200en hoger.
-Reeds bijaanschaf was de glasplaat van de binnenzijde uit smerig, stoffig en vettig.
Daar waar de 1240Ugebruik maakt van een CCFL als verlichting wordt bij de nieuwere V500 gebruikgemaakt van LED’s. Op de stroomrekening zal dit uiteindelijk niet veeluitmaken, hoewel dit wel een argument is dat maar al te graag door Epsonvermeld wordt. Het feit dat de LED’s veel sneller op hun gebruikswaarde zijn, vanopwarmen wil ik bij dit type verlichting eigenlijk niet zo spreken, is echtereen groot voordeel. Ook de kleur temperatuur van de led verlichting isconstanter in de tijd in vergelijk tot CCFL.
Om een aantal verschillentussen wat overzichtelijker te maken verwijs ik naar onderstaande tabel.
1240U
V500
Aan uit schakelaar
nee
ja
Verlichting
CCFL
LED’s
Backlight grote l x b (cm)
10 x 12,5
8 x 24
Max Kleur diepte
48-bit
42-bit
Max grijs diepte
16-bit
14-bit
USB Interface type
1.1
1.1 & 2.0
Hoewel het eerste itemonbenullig lijkt is dit naar mijn mening toch een zeer prettig gegeven. Veelscanners, net als veel andere USB apparaten, beschikken niet over een aan uitschakelaar. Iedere keer als de computer opstart wordt een puls naar deaangesloten USB apparaten gestuurd om te kijken wie en wat aangesloten is. Eenscanner zonder aan uit schakelaar zal daarbij elke keer wakker schrikken en delamp activeren, ook al zal deze niet gebruikt gaan worden. Om dit te voorkomenzou men de stroomstekker uit het stopcontact kunnen nemen, of de USB stekkeruit de pc. Hoewel de eerste genoemde optie milieu technisch altijd de voorkeurheeft daar de gebruikelijke adapter dan ook geen sluipstroom verbruikt, is dittoch onprettig om elke keer na gebruik te doen. Een simpele schakelaar is danook zeer prettig.
In tegenstelling tot bijde 1240U hoeft bij de V500 het standaard deksel niet vervangen te worden dooreen apart aan te sluiten backlight unit. Bij de V500 dient men alleen het binnendeksel met behulp van een simpele handgreep even te verwijderen om de backlightunit operationeel te maken.
Het beduidend langerebacklight gedeelte, 24 cm tegen 12,5 cm, van de V500 heeft het voordeel dat nueen volledige negatieven strip in zijn geheel gescand kan worden. Sterker nog 2hele strips kunnen naast elkaar tegelijkertijd gescand worden. Het aantalframes dat per scan verwerkt worden is hiermee van 4, 2 frames van 2 strips bijde 1240U, toegenomen naar 12, 2 volledige strips van 6 frames.
Om deze strips geordendte scannen worden net als bij de 1240U een aantal plastic houders geleverd. Hetbetreft hier een houder waar enerzijds 2 35 mm strips in geplaatst kunnenworden, of indien 180 graden gedraaid onder de scanner geplaatst, 4 dia frames.Een tweede frame biedt plek aan grotere, negatieven, strips.
Een scanner zondersoftware is ook niet erg breed inzetbaar. Om deze reden levert Epson bij dezescanner dan ook een volledige licentie van Adobe Photoshop Elements 4.0. Hoeweldeze versie wat gedateerd is, versie 7.0 is inmiddels in de losse handel, isdit toch een zeer mooi software pakket om mee te leveren. Eenvoudige bewerkingvan de scans zijn hiermee uit te voeren, net als oa archivering.
De driver, die men vanuitde gebruikelijke programma’s kan actieveren, biedt de mogelijkheid uit 3 basisopties, te weten: Vol automatisch, Thuis gebruik en Professioneel gebruik.Zoals al vermoed zal worden neemt de hoeveelheid instel mogelijkheden per basisinstelling toe.
In de volautomatischestap kan men vooraf definiëren of en zo ja welke bewerkingsopties toegepastdienen te worden.
Bij gebruik van demeegeleverd frames voor de film strips betekend dit dat niet alleen automatischgedetecteerd wordt of het om een standaard A4-tje of film strip gaat, maar ookom wat voor een type strip het gaat. Mits de inhoud van de frames, zowelnegatieven als positieven, goed herkenbaar is zullen ook alle frames vervolgensachter elkaar gescand worden.
Bij het automatischscannen van meerdere frames in een keer is het wel van belang dat de gebruiktsoftware dit ondersteund, iets wat voor de meeste huidige software, zoals demeegeleverde Elements 4.0, overigens geldt .
In de thuis gebruikersstand kan men na een preview scan aangeven wat men precies gescand wil hebbenen welke bewerkingsopties in elk afzonderlijke geval gebruikt dienen te worden.Dit houdt zelfs in datmen na de preview scan voor elk van de potentiële 12 frames de opties kan variërenalvorens het scannen van de 12 frames te starten.Het voornaamste gemak indeze stand is dat men kan aangeven wat het doel is van het scannen, zoalsprinten of plaatsen op het web. Op basisvan deze keuze worden resolutie en vergroting automatisch gekozen.
In de professionele standwordt het aantal opties nog verder uitgebreid. Nu krijgt men direct de vrijekeuze in oa vergroting en resolutie keuze.Een aantal van debewerkingsopties die de scanner biedt zijn Digital ICE, kleurherstel, korrelvermindering en verscherping.Bij de Digital ICE optiewordt automatisch een afweging gemaakt op kleur, scherpte en ruis gebied., watmen dus met de handmatige keuze van die opties in beperkte mate in sterkte kanvariëren.
In vergelijk met de 1240uis de mogelijkheid tot het wel of niet gebruiken van deze opties een aanwinst.Bij de 1240U werd nl. automatisch vanzelf altijd “kleurherstel” toegepast.Verder is de kwaliteit van de bewerkingsopties toegenomen, iets dat juistvooral bij de slechtere frames opvalt.
Tov een specifieke diascanner, de victory 1200 welk ook onder diverse andere namen verkocht wordt isook in mijn bezit, is het vooral de driver en de veelzijdigheid met gelijk scanresolutaat voor dia’s en negatieven die mijn voorkeur naar de v500 Photo doetuitgaan. Daarbij komt dat de dedicateddia en negatief scanners niets kunnen met de oudere negatieven die afwijken vanhet 35 mmformaat, iets waar de v500 wel raad mee weet.
Naar mijn idee is deEpson v500 Photo een perfecte scanner voor degene die naast de standaard “kopietjes”ook serieus zo nu en dan, of frequent, een dia of negatief wil / moet scannen.
Een autmatisch scan met de 1240u van een negatief (een jaar of 20 oud) levert:

Dezelfde foto automatisch met de v500:

Vooral aan scherpte wint de v500, ook knipt de v500 de verkleurde rand er iets meer af en kleurt hij het geheel natuurlijker.
Bij de 1240u kan de kleurherstel niet uitgeschakeld worden, bij de v500 des gewenst wel, net als het knippen wat bij beide voorkomen kan worden indien gewenst.
Samenvatting:
Beeldkwaliteit /Snelheid
Mede door de verschillende scanstanden (volautomatisch, thuisgebruik, professioneelgebruik) kan men een zeer wel overwogen keuze maken voor elk te scannen item van uiterst hoge beeldkwaliteit maar relatief langzaam, tot prima voor een rekening kopie beeldkwaliteit die erg snel uitgevoerd wordt.Vooral wordt er ook veel tijd gewonnen door het gebruik van LED's als backlight ipv CCFL, hierdoor is er nauwelijks sprake van een apwarm tijd.
Combineer dit met de uitgebreide mogelijkheden voor dia's en negatieven, ook in afwijkend van 35mm formaat, en men heeft een pracht apparaat. in handen.

Foto's

Vergelijk   Product Prijs
Epson Perfection V500 Photo

Epson Perfection V500 Photo

  • Flatbed
  • 9600 dpi
  • USB interface
Niet verkrijgbaar
0
*