Intel bijt terug

28 reacties

Intel maakt in reactie op het eerder gemelde EU bezwaarschrift, bij monde van senior vice president Bruce Sewell, het volgende bekend:

Wij zijn ervan overtuigd dat de microprocessormarkt normaal functioneert en dat het gedrag van Intel wettig, pro-concurrerend, en immer ten voordele is geweest van consumenten. En hoewel wij ons liever de kosten en het ongemak zouden hebben bespaard, teneinde aan te kunnen geven dat ons concurrerend gedrag in Europa wettig is geweest, betekent het besluit van de Commissie in ieder geval dat Intel de kans krijgt om te reageren op de bezwaren van onze belangrijkste concurrent.

De kwestie is gebaseerd op klachten van een directe concurrent en niet die van klanten of consumenten. De Commissie heeft een verplichting om die klachten te onderzoeken. Echter, bevat een Verklaring van Bezwaren slechts inleidende beweringen en duidt het zeker niet op een daadwerkelijke schending van de wet van de Europese Unie. Intel wordt nu, als onderdeel van de het administratieve proces, de kans geboden de Commissie rechtstreeks te antwoorden. Het bewijs dat deze industrie uitermate concurrerend is en dat hard werken loont. Wanneer de concurrentie naar behoren presteert, beloont de markt haar. Wanneer zij wankelt en/of onderpresteert, antwoordt de markt evenredig.

tepees_550 

Bron: Intel

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*