Apps mogen prijs abonnement automatisch verhogen van Apple, maar niet zomaar

8 reacties

Apple past het App Store-beleid aan waardoor applicaties voortaan automatisch, dus zonder goedkeuring van de gebruiker, een prijsverhoging kunnen doorvoeren. Daar zitten wel beperkingen aan om ervoor te zorgen dat gebruikers niet zomaar opgelicht kunnen worden door plotseling veel duurder geworden subscripties. De beperkingen zijn als volgt:

  • Een ontwikkelaar kan één keer per jaar een automatische prijsverhoging doorvoeren. Gebeurt dit vaker, dan treedt het oude systeem in werking waarbij gebruikers eerst toestemming moeten geven.
  • De prijsverhoging mag niet meer zijn dan 5 dollar én maximaal 50 procent van de totaalprijs van het abonnement.
  • Of als het om een jaarlijkse subscriptie gaat, mag de prijsverhoging niet meer dan 50 dollar bedragen én niet met meer dan 50 procent van de totaalprijs bedragen.

Voorheen gold dat alle abonnementen eerst door de gebruikers goedgekeurd moesten worden, alvorens er een prijsverhoging kon plaatsvinden. Het probleem is volgens Apple dat er bij systeem gemakkelijk per ongeluk hierdoor een service onderbroken kan worden; wanneer de gebruiker nog geen akkoord heeft gegeven bij een volgend betaalmoment, stopt het abonnement vanzelf. Velen zouden de e-mail- en pushmeldingen missen, waardoor het abonnement automatisch opgezegd werd.

Hetzelfde probleem geldt daarentegen ook voor het nieuwe systeem. In plaats van een melding van een prijsverhoging, krijgen gebruikers nu vooraf een melding van een automatische prijsverhoging. Ook die meldingen zullen vaak gemist worden. In de praktijk betekent dit in principe geen automatisch stopgezette abonnement meer, maar eventueel wel in de ogen van de gebruiker plotseling verhoogde abonnementsprijzen.

Bronnen: Apple, via Engadget

« Vorig bericht Volgend bericht »
0