Logitech: 50% van studenten ontevreden over infrastructuur van digitaal onderwijs

5 reacties

In opdracht van Logitech heeft het onderzoeksbureau DVJ Insights 80 docenten en 220 studenten van Nederlandse en Vlaamse universiteiten en hoge scholen bevraagd naar hun ervaringen met het digitaal les krijgen of lesgeven, voor en tijdens de Coronapandemie. Uit het onderzoek van mei dit jaar is onder andere gebleken dat 50% van de studenten ontevreden is over de huidige hardware- en software-oplossingen binnen het digitaal onderwijs.

De survey toont aan dat studenten binnen een digitale leeromgeving de lessen inhoudelijk net zo goed beoordelen als in de traditionele fysieke vorm, terwijl docenten digitale lessen beter beoordelen (70%) dan fysieke (45%). Hoewel de technische mogelijkheden zijn toegenomen, resteren er wel enige uitdagingen: docenten maken zich zorgen over de verouderde hardware en software van studenten, daarnaast zijn er hoge kosten verbonden aan het digitaliseren van het onderwijs.

Studenten geven dan weer aan dat ze beperkte kennis hebben van de nieuwe digitale oplossingen en dat ze zich zorgen maken over de privacy en veiligheid van dit type onderwijs. Bovendien blijkt dat de helft van de studenten niet tevreden is over de hard- en software die momenteel worden gebruikt tijdens de lessen, slechts 40% van de leerkrachten is hierover tevreden. Verder hebben zowel studenten als docenten moeite met het gebrek aan interactie tijdens de lessen, omdat er geen verbinding is en er vaker misverstanden ontstaan. Ook vinden docenten het lastiger om individueel aandacht te geven aan studenten en is de coördinatie van groepen moeilijker.

Op basis van deze resultaten benadrukt Logitech de nood aan goede digitale oplossingen:

“Het is essentieel dat een goede oplossing de uitdagingen voor de sociale interactie wegneemt en dat de kwaliteit van de les gewaarborgd blijft. Daarvoor is het belangrijk dat het onderwijsprogramma centraal staat en er met de docenten en de IT-specialisten van de onderwijsinstelling wordt samengewerkt om niet alleen een oplossing te integreren die technisch goed werkt, maar ook extra mogelijkheden toevoegt aan het onderwijsprogramma. Dit stelt docenten in staat hun lesprogramma’s nog beter te ontwikkelen en helpt de studenten de lesstof beter te begrijpen. Wij zijn er om de onderwijsinstellingen hiermee te helpen.”

Wie de resultaten van het onderzoek wil nalezen, kan via deze link de whitepaper van Logitech terugvinden.

Bronnen: Logitech (1), (2)

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*