Zo werkt het klonen en updaten van een GitHub-repo op Windows 10, 11 en WSL

13 reacties

GitHub is het grootste platform van zijn soort om code-projecten te delen en samen te bewerken. Voor privégebruikers is het volledig gratis en publieke repositories kunnen vrij gekloond en gebruikt worden. Dat klonen van repo's is een van de meest basale functies, maar kan voor wie het nog nooit gedaan heeft vrij intimiderend overkomen. Daarom laten we hier zien hoe dat werkt, en hoe je gekloonde code kan synchroniseren als de broncode is geüpdatet.

Om Microsoft's dienst GitHub te gebruiken heb je eerst  Git nodig. Dit is een versiebeheertool waarmee aanpassingen van verschillende bewerkers aan de originele code toegevoegd kunnen worden. Deze software wordt ook gebruikt om een repository uit de cloud te kopiëren naar je lokale machine. Git kan geïnstalleerd worden met het executable bestand via de downloadlink op de website of via de terminal. Op Windows met de Package Manager kan dit via PowerShell met onderstaand commando:

winget install git

Als je Windows Subsystem for Linux gebruikt met een distro zoals Ubuntu en Debian zou Git al aanwezig moeten zijn, anders kun je het als volgt installeren:

sudo apt install git

Op Windows komt de software met een eigen terminal, maar zeker als je al wat ervaring hebt met PowerShell is het net zo eenvoudig om daarmee met Git te communiceren. Na de installatie kun je de tool updaten met het volgende commando:

git clone https://github.com/git/git

Het klonen van GitHub-repo's is eigenlijk niets meer dan het downloaden van de code met de bijbehorende metadata. Daarvoor moet je lokale Git-client verwezen worden naar de bestemming op GitHub waarna de data op je machine in een nieuwe map gezet wordt. Wat het nog makkelijker maakt is dat de benodigde commando's platform-onafhankelijk zijn zodat ze tussen Windows en WSL overeenkomen en overal gebruikt kunnen worden.

Deze map wordt geplaatst op de locatie waarin je command line interface op dat moment geopend is. Als je dus een specifieke locatie wenst zoek je deze op in Verkenner en kun je in de adresbalk powershell intypen, dan opent deze direct in de betreffende map. Ook kun je door Shift ingedrukt te houden en met de rechter muisknop op de map te klikken het contextmenu openen, waarin je "Open PowerShell hier" kunt selecteren. WSL heeft ook toegang tot het bestandssysteem van Windows, dus hetzelfde geldt daarvoor. De repository wordt enkel in het Linux-bestandsysteem opgeslagen als je hier expliciet voor kiest.

Om een repo te klonen moet dus de verbinding tussen de client en de bestemming tot stand gebrackt worden. Hiervoor heb je een webadres nodig dat te vinden is onder de groene knop Code, als je https selecteert. In je terminal voer je dan het commando in dat eerder ook al genoemd is om Git te updaten, enkel met een andere link. Als voorbeeld wordt Visual Studio Code gebruikt, maar het werkt exact hetzelfde voor elke link:

git clone https://github.com/microsoft/vscode

Nu zal Git de volledige inhoud van de gekozen repo downloaden, inclusief een README.md-bestand met instructies en opmerkingen. Jouw lokale kopie van de data kun je zelf gebruiken en naar wens aanpassen. Bij het klonen zijn ook bestanden voor de interactie met Git gedownload. Deze maken het mogelijk om bijvoorbeeld jouw kopie te updaten als de broncode bijgewerkt is.

Daarvoor moet je de terminal zoals hierboven beschreven openen in de map waar je de repo in geplaatst hebt. Dan gebruik je een kort commando dat jouw kopie vergelijkt met de originele code en wijzigingen doorvoert:

git pull

Nu je weet hoe je GitHub-repositories kan klonen en updaten kun je lokaal allerlei wijzigingen doorvoeren. Tenzij je de juiste permissies hebt zul je de broncode niet kunnen wijzigen, dus wat je lokaal uitvoert heeft daar geen effect op.

Bron: WindowsCentral

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*