Verschillende Europese lidstaten dringen aan op nieuwe EU-brede opslag van gebruikersdata

5 reacties

Het blijft een gevoelig onderwerp en paseert steeds maar weer de revue, het opslaan van data op Europees niveau. Nederland, Duitsland, Luxemburg, Zweden en Hongarije voeren op dit moment campagne om telecombedrijven uitgebreidere informatie te laten opslaan. 

De lidstaten pleiten niet alleen voor het opslaan van de standaard verbindings- en locatiegegevens. Ook ‘over-the-top-aanbieders als WhatsApp, Facebook Messenger, Signal en Threema moeten onder de ‘algemene en willekeurige’ opslagvereisten vallen. De landen vinden het noodzakelijk niet alleen het ip adres op te slaan, maar ook een timestamp en het toegewezen poortnummer indien relevant.

De beperkingen die tot nu toe van kracht zijn worden door de landen niet nuttig gevonden met het oog op de mobiliteit van verdachten, aldus de federale regering. Op dit moment wordt de data-opslag beperkt tot specifieke gebieden. 

Hoewel bijna alle lidstaten pleiten voor EU-brede opslag, lijken ze niet overeen te komen in welke vorm de opslag moet plaatsvinden en hoe ver men mag gaan. 

Nederland is voorstander van een EU-oplossing, ook in de vorm van een wet. Ze zijn van mening dat een gerichte maatregel die zich beperkt tot het opslaan van IP-adressen, op grote technische hindernissen zou stuiten en misschien helemaal niet haalbaar zou zijn. Ook de overheid in Den Haag juicht het verstrekken van deelnemersinformatie zoals inventarisgegevens toe, maar vindt dit alleen onvoldoende.

Zweden en Denemarken hebben soortgelijke verklaringen afgelegd, waarbij laatstgenoemde de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie bekritiseerde als een belemmering voor effectieve rechtshandhaving en het werk van de geheime diensten. Luxemburg heeft geen commentaar gegeven op specifieke benaderingen, maar de EU-wetgeving is in lijn met die van de rechters van het hof van justitie die in hetzelfde land zijn gevestigd.
Hongarije steunt ook een algemene en willekeurige opslag van verkeersgegevens tussen de lidstaten. De EU mag hier alleen zeer algemene regels uitvaardigen, aangezien interne veiligheid een zaak is van de lidstaten zelf. De regering in Boedapest acht een gerichte aanpak niet effectief, het 'bevriezen' van telefoon- en internetgegevens is hoogstens een 'bijkomend instrument'. Een dataretentie van alleen IP-adressen is volgens het land onvoldoende.

Finland was de enige van de zeven staten die benadrukte dat er geen algemene en willekeurige gegevensbewaring mag zijn. Het strikt noodzakelijkheidsbeginsel moet in acht worden genomen en er moeten passende beschermende maatregelen worden getroffen. 
Dertien andere EU-landen waaronder België, Tsjechië, Frankrijk, Italië, Polen, Portugal en Spanje hebben eveneens de vragen van de Commissie beantwoord. Ze weigerden echter de relevante documenten vrij te geven in antwoord op het verzoek van Statewatch om vrijheid van informatie. Ze rechtvaardigen de geheimhouding met de bescherming van de openbare veiligheid.

Bron: Statewatch

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*