Google gebruikt AI bij het ontwerp van nieuwe AI-chips: maanden worden uren

13 reacties

Google bekijkt al enkele jaren hoe machine learning kan worden ingezet om nieuwe chips te ontwerpen. Volgens een paper in het wetenschappelijk tijdschrift Nature, heeft de ontwikkelaar de techniek voor het eerst gebruikt bij een ontwerp dat daadwerkelijk geproduceerd zal worden.

Zo is AI gebruikt bij de ontwikkeling van Googles eigen tensor processing unit (TPU). Deze chips zijn uiterst geschikt voor AI-berekeningen, wat dus wil zeggen dat AI wordt ingezet om de ontwikkeling van AI te bevorderen. Het computergegenereerde design is niet alleen vergelijkbaar of zelfs superieur ten opzichte van die van mensen, maar worden ook veel sneller gegenereerd. Werk dat voor mensen maanden in beslag neemt, wordt door AI in minder dan zes uur tijd verricht.

Specifiek gaat het om ‘floorplanning’, tijdens deze stap wordt de optimale layout van de chip bepaald. De plaats van elk onderdeel op een die heeft namelijk invloed op de snelheid en de efficiëntie, wijzigingen op de schaal van nanometers kunnen enorme gevolgen hebben. Google vergelijkt de methode met een spel: de AI probeert het spel te winnen door een zo efficiënt mogelijk ontwerp te bedenken. 


De layout van het AI-ontwerp (rechts) verschilt sterk met dat van mensen. Aangezien het om vertrouwelijke informatie gaat, zijn de foto's geblurd.

Nature noemt de resultaten van het onderzoek een belangrijke prestatie, aangezien de techniek gebruikt kan worden om het ontwikkelingsproces van chips te versnellen. Daarnaast kan een dergelijke toepassing van AI ervoor zorgen dat het voorspelde einde van de Wet van Moore verder wordt verlegd.

Bronnen: Nature (1), (2)

« Vorig bericht Volgend bericht »
0