Nederland investeert 615 miljoen euro om leidend te worden op quantumcomputergebied

2 reacties

Voor de periode 2021-2026 is in het Nationaal Groeifonds 20 miljard euro beschikbaar voor projecten op het vlak van kennisontwikkeling in Nederland. Uit dit fonds worden diverse investeringen gedaan, op basis van de besluiten van de adviescommisie van het fonds. Deze commissie wordt voorgezeten door Jeroen Dijsselbloem. Het fonds is nu van plan om een bedrag van 615 miljoen euro te investeren om in de komende zeven jaar een leidend Europees kenniscluster te ontwikkelen.

Nederland doet op dit moment mee in de ontwikkeling van quantumcomputers. Onder andere Microsoft en Intel investeerden eerder om te profiteren van de knappe koppen in ons land. Volgens Quantum Delta is Nederland een van de top drie spelers op quantumgebied.

Quantum Delta wil Nederland in de komende zeven jaar positioneren als een nieuw Silicon Valley voor quantumtechnologie in Europa. De organisatie wil de quantumcomputer doorontwikkelen en quantuminternet toegankelijk maken. Volgens de onderzoekers van McKinsey zal deze technologie in de toekomst een bijdrage leveren van 5 tot 7 miljard euro aan het bruto binnenlands product en 30.000 hoogwaardige banen creëren.

Het geld zal de komende jaren in drie delen worden uitgekeerd aan Quantum Delta NL. Het is een maatschappelijke organisatie waar de volgende instanties/bedrijven in betrokken zijn: QuTech (TU Delft en TNO), QuSoft (UvA en CWI), QT/e (Technische Universiteit Eindhoven), aQa (Universiteit Leiden), TNO, NanoLabNL, MinacNed, NanoNextNL, Braventure en Techleap. Vanuit de overheid zijn de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Defensie en NWO direct betrokken.

 

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*