Rechtbank spreekt zich uit in bodemprocedure Consumentenbond tegen Samsung - update

165 reacties

De rechtbank van Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de bodemprocedure die de Consumentenbond tegen Samsung heeft aangespannen over zijn updatebeleid. De Consumentenbond wilde met de procedure bewerkstelligen dat Samsung tijdig in ieder geval kritieke updates en upgrades voor de software op zijn smartphones verstrekt gedurende de normale levensduur van een smartphone.

Samsung laat in een persbericht inmiddels weten dat het door de rechtbank volledig in het gelijk is gesteld. Het vonnis meldt dat:

niet kan worden gezegd dat Samsung feitelijk te weinig doet om de veiligheidsrisico’s van door Google als critical aangemerkte kwetsbaarheden in Android te bestrijden door niet in alle gevallen gedurende de door de Consumentenbond genoemde periode en binnen de door de Consumentenbond genoemde termijn upgrades en updates door te voeren.

Ook is niet komen vast te staan dat Samsung consumenten blootstelt aan een reëel risico van mogelijk misbruik door kwaadwillenden. Daarmee kan onbesproken blijven of die handelwijze van Samsung strijdig is met het leerstuk van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 8W, de zorgplicht ten aanzien van beveiliging van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 13 Wbp, het verbod op oneerlijke handelspraktijken (artikel 6:193b BW), de Radioapparaten Richtlijn en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer van haar verwacht mag worden (artikel 6:162 3W).

Bart Combée, directeur Consumentenbond, noemt de uitkomst teleurstellend en slecht voor consumenten: ‘Samsung krijgt de ruimte om zich te verschuilen achter een veelheid aan modellen en technische en economische afwegingen. Maar Samsung kiest er zelf voor zoveel modellen op de markt te brengen, er is niemand die ze daartoe dwingt. Een autofabrikant moet er ook voor zorgen dat al zijn modellen veilig en betrouwbaar zijn en blijven. Samsung heeft diezelfde verplichting. Met deze uitspraak blijven consumenten afhankelijk van de goede wil van de fabrikant.’

Toch is er wel iets bereikt, vindt Combée: ‘Gedurende de juridische procedure heeft Samsung stappen gezet om consumenten beter te informeren.’ Op de homepage van de Samsung website staat nu een banner die verwijst naar een pagina over hun updatebeleid en daar vermeldt de fabrikant nu veel duidelijker welke toestellen updates krijgen en hoe vaak’.

Bron: Samsung

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*