Apple: 'Wij zijn klaar voor GDPR'

36 reacties

Nu de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijna van kracht wordt, zijn techbedrijven druk doende om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Net als Google en Amazon heeft ook Apple actie ondernomen. Zo heeft de fabrikant eraan gewerkt om duidelijker te communiceren naar klanten, wanneer het bepaalde gegevens nodig heeft. Bovendien krijgen Europese Apple-gebruikers vanaf volgende week uitgebreidere mogelijkheden om opgeslagen data te downloaden of hun account tijdelijk te deactiveren.

De AVG, ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR), wordt op 25 mei van kracht, na een overgangsperiode van twee jaar. De Europese wetgeving dient als een update voor de oude databeschermingsrichtlijn uit 1995. Bedrijven en instellingen die persoonsgegevens van Europese burgers verzamelen, krijgen meer verantwoordelijkheden over de wijze waarop die verzameling plaatsvindt en de manier waarop gebruikers erover worden ingelicht. Wanneer een bedrijf niet aan de eisen voldoet, kunnen torenhoge boetes worden opgelegd.

Nu de GDPR-deadline nadert, zegt Apple dat er voor zijn gebruikers weinig verandert. Het bedrijf zegt zijn producten en diensten al zodanig te hebben ingericht, dat de privacy van de gebruiker zoveel mogelijk gewaarborgd blijft, waardoor ingrijpende veranderingen niet nodig zijn. Zo zijn aanvragen via spraakassistent Siri niet gekoppeld aan de account van een gebruiker, maar aan een steeds wisselende, random identifier. Functies als Touch ID worden geheel op het apparaat zelf uitgevoerd, zonder dat er überhaupt data naar Apple's servers wordt verzonden. Wanneer de gebruiker toestemming geeft tot het delen van gebruiksstatistieken met Apple, gebruikt het bedrijf een techniek genaamd differential privacy, waarbij de verzonden data een klein beetje worden gerandomiseerd zodat ze niet meer herleidbaar zijn.

Met GDPR in het achterhoofd krijgen gebruikers wel een aantal extra mogelijkheden. Zo krijgen Europese accounthouders binnenkort de mogelijkheid om al hun data in één overzicht te downloaden. Bovendien wordt het hier mogelijk om een Apple-account te deactiveren, waarbij de dataverzameling tijdelijk wordt gestopt. Dat zou volgens Apple een middenweg bieden voor gebruikers die niet tevreden zijn met de huidige koers op privacygebied, maar hun account ook niet permanent willen wissen.

Apple zegt verder aandacht te hebben besteed aan de manier waarop gebruikers toestemming kunnen geven voor dataverzameling die bij zijn diensten komt kijken. Zo verschijnen kernpunten uit de algemene voorwaarden direct op het scherm, zonder dat oeverloos scrollen noodzakelijk is. Sinds versie 11.3 van iOS is bovendien een speciaal privacy-icoon te zien wanneer de fabrikant om gegevens vraagt, waarmee Apple de bewustwording omtrent dataverzameling wil verhogen.

Bron: Apple

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*