TNO werkt aan oplossing voor WiFi problemen in dichtbebouwde binnensteden

28 reacties

Lezers die in dichtbebouwde binnensteden wonen, zullen het probleem vast kennen: een wifi verbinding die traag is of zelfs weg valt. Volgens TNO is de oorzaak vaak de draadloze verbinding van de buren die jouw signaal verstoort. In 2012 heeft de Universiteit van Twente reeds voorspeld dat dit een groot probleem zou gaan worden in de toekomst. Die toekomst lijkt nu aangebroken en TNO werkt aan een oplossing. Die ligt niet in dure apparatuur, maar in verbeterde software.

Ook TNO’er Jan de Nijs heeft thuis te kampen met interferenties door de wifi van de buren. Hij legt uit wat er misgaat: “Moderne modems hebben een ingebouwd wifi-access point dat de verbinding met je telefoon, tablet of laptop tot stand brengt. Daarvoor zijn een beperkt aantal kanalen beschikbaar. Als alle kanalen bezet zijn door de wifi van de buren, kan je eigen access point geen vrij kanaal meer vinden. En zelfs als de kanalen nog niet continu bezet zijn, hebben access points vaak moeite om te allen tijde het meest optimale kanaal te vinden.”

De Nijs voegt hieraan toe: “Klanten die bij hun internetprovider klagen over slechte wifi, krijgen meestal het advies om een repeater of extra access point aan te schaffen. Die repeater versterkt het signaal op de plekken waar de storing van de buren het grootst is. Dat helpt, maar niet als de buren ook repeaters kopen. Dan neemt het aantal signalen in de omgeving juist snel toe en daarmee ook de verstoringen.”

De bestaande oplossingen voldoen volgens TNO dus niet en kunnen in gebouwen de problemen zelfs verergeren. Uit schattingen van het Agentschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat in stadscentra een kwart van de locaties ermee te kampen heeft. Datzelfde geldt voor een kwart van de rijtjeshuizen en de helft van de flatwoningen.

De oplossing ligt volgens TNO juist in het gebruik van zo min mogelijk access points en repeaters, in combinatie met het slim en gecoördineerd kiezen van de juiste instellingen. De oplossing ligt derhalve niet in dure hardware, maar in betaalbare software. Wi-5 ontwikkelde software die de kanaalkeuze van de access points in de omgeving en de handovers tussen access points van een consument coördineert en optimaliseert. Zo moeten de kanalen en access points optimaal kunnen worden gebruikt en zou niemand meer zonder internet moeten zitten.

Voor de kanaalkeuze is wel samenwerking tussen de verschillende providers noodzakelijk: “Voorlopig zijn alleen zij in staat om met onze software de instellingen van de acces points gezamenlijk te optimaliseren. Access points die de klant zelf heeft gekocht en geïnstalleerd, kunnen ook van de Wi-5 software worden voorzien zodat de provider ook daarvan de instellingen kan optimaliseren. Natuurlijk kun je klanten niet dwingen om die nieuwe software te installeren en het beheer van de acces points vervolgens voor een deel over te dragen aan de provider. Deelname is vrijwillig, maar het onderzoek laat zien dat wie meedoet daadwerkelijk een betere wifi-verbinding krijgt.”

 

Bron: TNO Time

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*