Salland werkt aan mogelijke doorstart

15 reacties
De vijfvoudig HWI Award winnende webshop Salland werkt aan een mogelijke doorstart. Zoals in onderstaand bericht te lezen, wordt gezocht naar een oplossing om de bestaande bestellingen af te handelen. Ook wordt duidelijk vermeld dat Salland geen enkele zekerheid kan bieden dat de bestellingen geleverd zullen worden. Tevens is te lezen dat de curator uiterlijk 3 juli meer te melden heeft.

'Zoals u bekend is, is Salland Automatisering in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr L.J.A. de Vries (De Haan Advocaten te Zwolle) als curator.

Namens de curator kan ik u mededelen dat op dit moment gewerkt wordt aan een oplossing met als doel, gezamenlijk met een potentiële overnemer van Salland Automatisering, te trachten bestaande bestellingen af te wikkelen. Hierbij wordt getracht de schade voor u zo klein mogelijk te houden. Of dit gaat lukken is afhankelijk of de curator slaagt Salland Automatisering daadwerkelijk over te dragen.

Ik wijs u er nadrukkelijk op dat wij aan u geen enkele garantie kunnen geven of wij erin slagen de lopende bestellingen over te dragen. Noch is het voor de curator mogelijk uw schade te compenseren. Zoals al aangegeven streeft de curator ernaar een goede oplossing te vinden voor de ontstane problemen rond de bestellingen.

De curator verwacht u uiterlijk volgende week woensdag (3 juli) nader te kunnen berichten.

U krijgt in iedergeval bericht.

Gezien de omvang van het aantal klanten, verzoek ik u vriendelijk niet zelf contact te zoeken/te bellen/mailen, maar berichtgeving van de curator af te wachten.'

Salland werkt aan mogelijke doorstart

Bron: Salland

« Vorig bericht Volgend bericht »
0