Thuiskopieheffing op computers, tablets en smartphones

61 reacties

De muziek- en filmlobby heeft er jarenlang voor gepleit, maar vanaf 1 januari 2013 zal de overheid een thuiskopieheffing gaan invoeren op alle nieuwe computers, laptops en smartphones en tablets met meer dan 8 GB opslagcapaciteit. Op dezelfde datum zal de huidige regeling voor de thuiskopieheffing die geldt voor mediadragers zoals CD's, DVD's en analoge audio- en videobanden deels komen te vervallen en in beperkte vorm weer terugkomen in de nieuwe regeling. 

De overheid wil hiermee bereiken dat auteursrechtelijk materiaal beschermd blijft en rechthebbenden een compensatie krijgen voor misgelopen inkomsten doordat consumenten thuis met name muziek en films kopiëren. Aangezien het privékopiëren volgens de overheid steeds vaker plaatsvindt op computers zag Stichting de Thuiskopie zijn inkomsten dalen, terwijl de vergoedingen aan rechthebbenden nog wel betaald moeten worden. Als gevolg hiervan zal de heffing dus gedeeltelijk worden verplaatst van mediadragers naar afspeelapparatuur zoals computers en zal de regeling gelden tot 1 januari 2014, waarna het nog te vormen kabinet een nieuwe invulling mag gaan bedenken voor de thuiskopieheffing. De thuiskopieheffing komt als alternatief voor een downloadverbod. 

Alle ongeveer 250 importeurs en fabrikanten dienen zelf hun verkoopprijs te verhogen met de thuiskopieheffing en aan Stichting de Thuiskopie de heffingsgelden af te dragen. Zij moeten vervolgens net zoals de verkopers doorgeven aan Stichting de Thuiskopie hoeveel producten zij hebben geproduceerd, geïmporteerd of verkocht om het heffingsbedrag te bepalen. De heffingsbedragen zijn vastgesteld per productcategorie. Voor CD's en DVD's wordt de heffing € 0,03, terwijl voor een computer of tablet € 5,00 afgedragen moet worden. Opmerkelijk genoeg zijn e-readers wel uitgesloten van de heffing, doordat op een e-reader niet voldoende gekopiërd wordt en de markt nog niet groot genoeg is om een heffing te rechtvaardigen. 

Met name vanuit het bedrijfsleven is er veel kritiek op de regeling, omdat bedrijfscomputers in de regel niet gebruikt worden om auteursrechtelijk beschermd materiaal te kopiëren. De nieuwe regeling gaat er in elk geval vanuit dat iedereen met een moderne smartphone, tablet, videospeler, laptop of computer weleens de auteursrechten schendt en door de heffing af te dragen daar een vergoeding voor betaald. Tijdens het SONT-overleg hebben de vertegenwoordigings van het bedrijfsleven echter niet ingegrepen, waardoor demissionair Staatssecretaris Fred Teeven de kritiek verwerpt. Het demissionaire kabinet benadrukt dat de regeling ook voor consumenten voordeliger is, doordat het andere alternatief een downloadverbod zou zijn geweest. 

Overigens hebben de overheid en de deelnemers van het SONT-overleg de juridische haalbaarheid getoetst, door onder andere rekening te houden met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak SGAE/Padawan. De uitspraak uit dit arrest kwam erop neer dat niet zomaar op alle apparaten een thuiskopieheffing kan worden ingevoerd als blijkt dat apparaten bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven duidelijk niet zijn bedoeld voor privégebruik. Ook eerdere heffingen die werden ingevoerd op met name mp3-spelers en harddiskrecorders gingen van de baan, waarna de partijen opnieuw om de tafel moesten en uiteindelijk dus met dit voorstel zijn gekomen. Het Hof van Justitie moet echter nog wel een aantal onduidelijkheden gaan ophelderen en zal uiteindelijk ook de rechtmatigheid van het nieuwe stelsel gaan toetsen. 

De verschillende productgroepen evenals de hoogte van de thuiskopieheffing staan vermeld in de onderstaande tabel. 

Update 21:15u
Inmiddels heeft ook de industrie uitzonderlijk fel en boos gereageerd op de thuiskopieheffing, waarbij wordt aangegeven dat de vele bezwaren vanuit de industrie niet meegemogen zijn en het systeem bij voorbaat al achterhaald is. De industrie doet dan ook een beroep op het hopelijk binnenkort nog te vormen nieuwe kabinet om tot andere inzichten te komen. De volledige reactie kan hier worden gelezen.

De vraag rijst daarnaast hoe goed de Staatssecretaris en het SONT-overleg hun huiswerk hebben gedaan als het systeem bij voorbaat al kansloos oogt zoals de industrie zelf bepleit, en of de overheid zich niet te veel heeft laten beïnvloeden door de muziek- en filmlobbies die in eerste instantie graag een downloadverbod hadden gezien dat werd afgewezen door de kamer.

Productgroep     Opslagcapaciteit         Thuiskopieheffing    
CD-R's - € 0,03
DVD's - € 0,03
Externe harde schijven - € 1,00
Audio- en videospelers ≤ 2 GB € 1,00
Audio- en videospelers > 2 GB € 2,00
HDD recorders / settopboxen ≤ 160 GB € 2,50
HDD recorders / settopboxen > 160 GB € 5,00
Telefoons met mp3-speler (smartphones) ≤ 16 GB € 2,50
Telefoons met mp3-speler (smartphones) > 16 GB € 5,00
Tablets ≤ 8 GB € 2,50
Tablets > 8 GB € 5,00
PC's en laptops - € 5,00

Bron: Overheid

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*