SATA DevSleep verbetert energiegebruik-reactiesnelheid ratio

0 reacties

De Serial ATA International Organization heeft onlangs een nieuwe feature, genaamd DevSleep, aan de SATA-specificaties toegevoegd. Hiermee moet het energiegebruik van ultra-portable devices die gebruikmaken van een SATA-opslagapparaat significant verminderd worden. Concreet gaat het om een nieuwe toestand voor het energiebeheer waarmee een apparaat bepaalde delen van het chipcircuit kan uitschakelen teneinde stroom te besparen.

SATA-IO gebruikt een generieke term voor het type apparaat dat het interessant acht voor DevSleep, maar naar alle waarschijnlijkheid wil de organisatie inspelen op de verwachte groei van het tablet- en ultrabooksegment. Hoewel de SATA-standaard al features omvatte om apparaten in een energiebesparende modus te laten gaan, waren deze modi niet voldoende agressief voor alle denkbare toepassingen. Met DevSleep komt hier nu verandering in.

Tot op heden waren de opties beperkt tot de Partial en Slumber modi. Eerstgenoemde resulteert in een energiebesparing van een factor tien en heeft slechts beperkt invloed op de reactiesnelheid. Slumber daarentegen halveert het verbruik ten opzichte van Partial nog eens, maar de reactiesnelheid moet daar behoorlijk bij inboeten. DevSleep maakt het mogelijk delen van het logische circuit volledig uit te schakelen, waardoor het verbruik omlaag gebracht kan worden naar een indrukwekkende 5 milliWatt. Belangrijk is dat dit significante verschil een relatief kleine impact heeft op de reactietijd ten opzichte van Slumber.

Een potentiële toepassing die SATA-IO schetst in het persbericht is dat een dunne laptop dankzij DevSleep niet meer in stand-by hoeft te worden gezet om stroom te besparen en zodoende vrijwel volledig beschikbaar blijft voor gebruik. Tegelijkertijd kan het verbruik wanneer het systeem wel uitgeschakeld wordt ook verder gereduceerd worden. Vooralsnog zijn er geen fabrikanten die mededelingen hebben gedaan over het implementeren van DevSleep. Deze is overigens behoorlijk flexibel, want ze kunnen zelf kiezen in hoeverre ze het uitschakelen van chiponderdelen doortrekken, mits ze daarbij de minimumeisen eerbiedigen.

Bronnen: SATA-IO (1), SATA-IO (2)

« Vorig bericht Volgend bericht »
0