Per 1 juli: invoering heffing op recordable DVD's

4 reacties

We ontvingen zojuist het nieuws dat per 1 juli 2003 een heffing wordt ingevoerd op blanco DVD's. Bijzonder opvallend is het feit dat er voor een DVD-R/RW een hogere heffing betaald moet worden dan voor een DVD+R/RW. Hieronder het volledige bericht.

INVOERING VERGOEDING THUISKOPIEREN OP BLANCO DVD’S

De vergoeding voor auteurs en aanverwante rechthebbenden wegens het thuiskopiëren van hun producten op blanco dragers is onlangs uitgebreid met een vergoeding op blanco dvd’s. De regeling gaat in op 1 juli 2003 en loopt door tot en met 31 december 2004. De vergoeding wordt voor :
• blanco dvd-r/rw : € 1,00 per 4,7 gigabyte;
• blanco dvd+r/rw : € 0,50 per 4,7 gigabyte;
• blanco dvd-ram : wordt vrijgesteld;
• voor blanco dvd’s van het type –r/rw resp. +r/rw met een kleinere/grotere opslagcapaciteit dan 4,7 gigabyte geldt een proportionele vergoeding.

De bestaande vergoeding voor andere digitale blanco dagers en analoge blanco dragers wordt met een jaar verlengd en loopt door tot en met 31 december 2004. De vergoedingen blijven derhalve ongewijzigd :
• audio analoge blanco band : € 0,23 per uur;
• video analoge blanco band : € 0,33 per uur;
• digitale blanco minidisk : € 0,32 per uur;
• digitale blanco audio cd-r/rw : € 0,42 per uur;
• digitale blanco data cd-r/rw : € 0,14 per schijfje.

Dit is medegedeeld door prof. H.J.L. Vonhoff, voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT). Deze stichting is door de overheid aangewezen om over de hoogte van de vergoeding voor het thuiskopiëren van beeld en geluid te beslissen. De SONT is in 1991 opgericht door vertegenwoordigers van de tape-industrie (Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers: STOBI) en de Stichting de Thuiskopie die de rechthebbenden vertegenwoordigt.

Volgens de Auteurswet en de Wet op de Naburige Rechten rust op iedereen die de onbespeelde dragers importeert of fabriceert, de verplichting om de door de SONT vastgestelde vergoeding te betalen aan de Stichting de Thuiskopie. De wetgever gaat er van uit dat de te betalen vergoeding in de prijs van de blanco dragers wordt verdisconteerd.

De thuiskopievergoeding is bestemd voor auteurs (componisten, tekstdichters, fotografen, beeldende kunstenaars, schrijvers, regisseurs, e.d.) en naburig rechthebbenden (uitvoerende kunstenaars, omroepen, audio-visuele producenten e.d.). Via deze wettelijke regeling krijgen zij een vergoeding voor het thuis – voor strikte privé doeleinden – op blanco banden, blanco cd’s en dvd’s e.d. opnemen van de beeld- en geluidsproducties die zij hebben vervaardigd

Bron: Stichting Thuiskopie

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*