46 VS octrooirechters op straat ?

4 reacties

In de VS blijken sinds de eeuwwisseling rechters te zijn aangesteld die over patentaanvragen en -geschillen oordelen, door een ambtenaar die daar grondwettelijk hoogstwaarschijnlijk helemaal niet bevoegd toe is. Dit feit is aan het licht gebracht door professor John F. Duffy van de George Washington University Law School. Duffy was zeer verbaasd over zijn ontdekking en heeft zelfs uitgebreid collega's geraadpleegd, omdat hij het zelf niet kon geloven er zo'n fundamentele fout was begaan. In 1999 is er een wet aangenomen die de regelgeving rond de aanstelling van administratieve rechters veranderde en sindsdien zijn er 46 nieuwe rechters aangesteld.

john_f._duffy

Professor John F. Duffy

Het mag duidelijk zijn dat deze ontdekking een regelrechte chaos in de patent-wereld kan veroorzaken. Denk daarbij aan recente rechtszaken als SanDisk klaagt 25 bedrijven aan, HP pakt Pelikan aan, Intel moet betalen voor Transmeta patenten, Buffalo lijdt nederlaag in WLAN rechtszaak, Ultra Products klaagt voedingfabrikanten aan, om maar een paar voorbeelden te noemen. Een octrooirechtbank behandelt onder meer verzoeken die door een octrooibureau zijn afgewezen en ook rechtszaken in verband met vermeende inbreuk. Duizenden patenten zouden ongeldig verklaard kunnen worden, daar deze niet door een bevoegde rechter zijn afgegeven. De financiële gevolgen die deze ontdekking voor onder andere diverse hardwarefabrikanten kan hebben, zijn uiteraard niet te overzien.

Bron: The New York Times

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*