PC-gebruikers kunnen de euro niet vinden

35 reacties

Een onderzoek van Logitech, toont aan dat de meeste Europese PC-gebruikers niet zijn voorbereid op de introductie van de nieuwe munteenheid. In Nederland weet 50 procent van de PC-gebruikers niet hoe ze het Euro-symbool in een document kunnen invoegen. Hier staat een Europees gemiddelde tegenover van 61 procent van de PC-gebruikers dat niet weet op welke manier het Euro-symbool in een document kan worden ingevoegd.

Het onderzoek toont tevens aan dat slechts 67 procent van de bedrijven in Nederland inspanningen hebben verricht om hun medewerkers op te leiden om hun computers ‘Euro gereed’ te kunnen maken. Ter vergelijking: een percentage van 84% procent van de ondervraagde bedrijven had stappen genomen om de gevolgen van de millenniumwisseling te minimaliseren Het onderzoek, dat door Logitech in 13 Europese landen is uitgevoerd, brengt belangrijke verschillen aan het licht voor wat betreft de voorbereiding op de introductie van de Euro:

83 procent van de Portugese respondenten, driekwart van de Italiaanse respondenten en meer dan tweederde van de Spaanse ondervraagden beschikt niet over een Euro-symbool op het toetsenbord of is zich hiervan niet bewust. Hoewel deze landen goed voorbereid leken op de potentiële gevolgen van de ‘Millennium bug,’ heeft de helft van de Italiaanse bedrijven niets gedaan om zich voor te bereiden op de introductie van de Euro. Hetzelfde geldt voor een derde van de Portugese bedrijven en voor 84 procent van de Spaanse firma's.

Meer dan 70 procent van de Italianen en Spanjaarden en meer dan tweederde van de Portugezen gaven aan regelmatig documenten met symbolen voor munteenheden te verzenden en te ontvangen. Dit betekent dat miljoenen mensen die in januari op het werk verschijnen niet weten hoe ze het symbool voor de nieuwe munteenheid moeten typen.

In een aantal landen dat niet bij de eerste golf van de gemeenschappelijke munteenheid is vertegenwoordigd, wordt het grootste percentage 'Euro-gereedheid' voor computers aangetroffen. 60 procent van de Zweden gaf aan te weten hoe het Euro-symbool moet worden ingevoegd, op de voet gevolgd door 58 procent van de Noren. Zweden en Noorwegen zijn de enige landen in het onderzoek waarbij meer dan 50 procent van de respondenten weten hoe ze het Euro-symbool kunnen typen.

Deze percentages gelden echter niet voor alle ‘niet-Euro’-landen. 83 procent van de Deense computergebruikers die aan het onderzoek deelnamen, gaf te kennen niet te weten waar de toets voor het Euro-symbool zich op het toetsenbord bevindt.
Van de landen waar de Euro op 1 januari 2002 wordt geïntroduceerd, is Frankrijk het best op de hoogte van de locatie van het Euro-symbool op het toetsenbord. Slechts 50 procent van de respondenten gaf echter aan daadwerkelijk klaar te zijn voor de Euro.

83 procent van de Fransen, 67 procent van de Noren en 40 procent van de Zweden gaven aan dat de bedrijven waarbij ze werkzaam zijn maatregelen hebben genomen om de technologische problemen met betrekking tot de introductie van de Euro te minimaliseren. In Denemarken bedroeg dit aantal slechts 17 procent.

Bron: Logitech

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*