Microsoft: wel of niet Blu-ray?

38 reacties

thumbVorige week berichtten we dat Microsoft bij monde van CEO Steve Ballmer Blu-ray zal ondersteunen. Hoewel dit volgens sommigen de meest logische stap lijkt blijkt ondersteuning nog altijd niet zeker. Aaron Greenberg, verantwoordelijk voor de Xbox 360, laat weten dat Microsoft op dit moment niet met Sony of de Blu-ray Association praat, over de integratie van Blu-ray in de Xbox 360. Hiermee gaat de productmanager ook in tegen de uitspraken van Sony's CEO Stan Glasgow, die juist het tegenovergestelde beweert.

Steve Ballmer heeft ondersteuning voor Blu-ray toegezegd, al was dit niet specifiek gericht op de Xbox 360. Zijn exacte woorden waren: "We've already been working on, for example, in Windows, device driver support for Blu-ray drives and the like, and I think the world moves on. Toshiba has moved on. We've moved on, and we'll support Blu-ray in ways that make sense." Vrij vertaald als "We hebben al aan Blu-ray ondersteuning gewerkt, bijvoorbeeld voor Windows. De wereld staat niet stil. Toshiba staat niet stil, wij staan niet stil en we ondersteunen Blu-ray zoals het hoort," aldus de CEO van Microsoft.

Of de keuze om geen Blu-ray te ondersteunen voor de Xbox 360 veel invloed zal hebben op het koopgedrag van consumenten is de vraag. Microsoft promoot vooral HD-weergave via het internet, en niet via fysieke media. Tot op heden is Microsoft de enige consolefabrikant die digitale content via het internet distribueert.

Bron: DailyTech

« Vorig bericht Volgend bericht »
0