"Heffing op MP3 spelers marktverstorend"

14 reacties
De brancheorganisaties STOBI en FIAR CE hebben zich gevoegd aan de zijde van Minister van Justitie Hirsch Ballin in het kort geding dat de stichting NORMA en vergelijkbare organisaties hebben aangespannen om een thuiskopievergoeding op onder meer MP3-spelers en harddiskrecorders af te dwingen. STOBI en FIAR CE zijn van mening dat een nieuwe eenzijdige productheffing in Nederland zeer marktverstorend werkt.

In het kort geding probeert NORMA met onmiddellijke ingang een hoge heffing op hardware af te dwingen. Echter, eerder al constateerde de Tweede Kamer dat een dergelijke heffing er niet moet komen. Met het kort geding wil NORMA de algemene maatregel van bestuur die door het Ministerie van Justitie op verzoek van de Tweede Kamer is uitgevaardigd, buiten werking stellen.

Een groot aantal leden van STOBI en FIAR CE voeren al 2,5 jaar een bodemprocedure tegen incasso-organisatie Thuiskopie. Die procedure is er op gericht om de heffingen juist verlaagd of afgeschaft te krijgen.

"De bestaande heffingen op CD's en DVD's worden nu al massaal ontdoken en dat zal zeker ook gelden voor heffingen op hardware. Dat betekent een aanzienlijke omzetderving voor de consumentenelektronica (CE) industrie, waaronder Philips en Sony. Dit soort heffingen hebben er eerder al in bijvoorbeeld Frankrijk toe geleid dat nieuwe technologische producten niet op de markt werden gebracht, omdat de consumentenelektronica-industrie vanwege de torenhoge heffingen niet kon concurreren met aanbod buiten Frankrijk", aldus André Habets, namens FIAR CE.

STOBI en FIAR CE zijn voorstander van volledige afschaffing van dergelijke productheffingen en vinden dat het thuiskopieerprobleem, niet te verwarren met piraterij, op een andere manier opgelost moet worden. "Het is tijd dat de industrie uit de keten wordt gehaald. Wij zijn geen partij in een transactie tussen in principe de rechthebbenden en de consument," aldus Alexander Hent, voorzitter STOBI. "Er zijn veel nieuwe business modellen waarmee rechthebbenden hun intellectueel eigendom rechtstreeks kunnen exploiteren, kijk bijvoorbeeld maar naar iTunes."

STOBI vertegenwoordigt de producenten, importeurs en distributeurs van blanco informatie dragers in Nederland. De deelnemers van STOBI vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 90% van de Nederlandse markt. Leden zijn onder andere Philips, Sony, Fuji, Maxell, Nashua, TDK en Imation.

De vereniging FIAR CE vertegenwoordigt de producenten van consumenten elektronica in Nederland.

Bronnen: FIAR CE, STOBI

« Vorig bericht Volgend bericht »
0
*