winkel EMPC weigert garantie !

Status
Niet open voor verdere reacties.

Roy Rops

Senior Member
User systemen
@ tsvdo, dat is inderdaad service!

Bij mij was het zelfs zo dat door de dingen die ik hier plaatste de directeur mij wilde aanklagen voor smaad en laster wanneer ik het niet rectificeerde en mijn moederbord nog terug wilde. Ook heeft hij contact met HWI gehad waardoor hij ook in de Keuvelhoek kon en volgens hem zou hij met HWI hebben afgesproken dat wanneer ik niet rectificeerde ook geband zou worden :?. Dus jij zult ook nog wel het een en ander te horen krijgen Diezel ;).
[modbreak]Roy, wij weten van niets. Groet, Constant[/modbreak]
 
Ralf Schilders zei:
ik wil niet veel zeggen maar als je op tweakers kijkt reageren ze wel;)
ook vernam ik dat ze hier op hw.info echt al meerdere keren reageerden als er een klacht werd geplaatst.
dus ik deel je uitspraak niet

ook zie komplett die hebben hier een eigen forum topic waar je kan reageren als je een klacht/vraag hebt en dat is ook geen klachten dump zo ver ik het zie/lees dus het zou alleen maar goed zijn als meerdere shops dit zouden hebben imo;) maar goed dat hangt ook weer van hw.info af.. volgens mij hebben ze een samenwerkings verband met komplett.
Komplett is ook wel een heel ander bedrijf als EMPC (of SA/azerty/zercom om niet op 1 naam te blijven hangen). Kijk de tweakers shopsurvey maar eens na. Salland had er een handje van om ook netjes te reageren op elke negatieve survey die er werd geplaatst, je wil niet weten wat voor sneeuwbaleffect daar aan vast zat.... :D
 
tja dat is ook zo maar ik vind zelf dat een shop ten alle tijden netjes behoort te blijven..
ook al zijn er klachten als ze het op een professionele klantvriendelijke manier afhandelen met een goede service dan zul je geen sneeuwballen effect krijgen, of ik moet het anders zeggen

dan zullen er wel veel vragen/klachten worden gemeld maar aangezien de shop netjes blijft zullen klanten dat 9 van de 10x ook zijn in een topic
 

tsvdo

Senior Member
User systemen
Ik begrijp het vanuit de kant van empc wel een beetje, waarschijnlijk moeten zij op een of andere manier toch kosten maken indien zij service verlenen. Ms is het omdat ze zelf geen voorraden hebben, voorraden kosten nu eenmaal geld. Plus de marges zullen in internetshop dermate laag liggen dat ze indien service kosten met zich meebrengt dat uiteraard liever niet leveren en zoveel mogelijk doen om er onderuit te komen. Want dat is het gewoon, een smoes om geen service te hoeven leveren.

Wat dat betreft lijkt het mij idd beter om je te wenden tot de fabrikant, Het gaat hier nog om fabrieksgarantie. Alleen je hebt een koopcontract gesloten met EMPC dus zij zouden dit voor je moeten regelen. Wat ik op mijn werk merk is dat steeds meer bedrijven/merken direct service verlenen aan de klant. Zij hebben hun naam hoog te houden en willen niet de dupe worden van slecht verleende service en als gevolg daarvan een slechte naam.
Dit zie je bv bij apple maar ook bij veel tv'merken
Een fabrikant heeft geen koopcontract met jou maar heeft een produkt afgeleverd en koppelt die garantie aan het produkt, te controleren met een serie nr waardoor de fabrikant pcies weet tot hoelang de garantie loopt.

Dus Diezel, mijn advies: een meeltje naar de fabrikant
 

jdunen

Senior Member
User systemen
Ik zou het inderdaad ook proberen te regelen via de fabrikant.

Heb ik zelf ook gedaan bij een ratelende fan van mijn Gigabyte kast en kreeg zonder pardon 2 dagen later een doos met nieuwe fan en wat reclame materiaal.

Het is inderdaad niet netjes van EMPC, maar volgens mij behoud je zo en zo altijd je garantie via de fabrikant.

Ze hebben zich trouwens wel erg uitgebreid ingedekt in hun algemene voorwaarden, volgens mij omdat ze hier vaker problemen mee hebben gehad. Dat is wel minder :(
 

Sprakeloos

Senior Member
User systemen
Vraag me toch af of ze wettelijk inderdaad niet goed bezig zijn.
Als je bijv gaat zoeken met Google kom je ook snel terecht bij Postbus 51 en dat is voor zover ik weet overheids informatie.
Op de site van Postbus 51 is het volgende te lezen :

Overdragen garantie
De verkoper mag in de koopovereenkomst bepalen dat de garantie die hij aan u als koper heeft gegeven, niet kan worden overgedragen aan iemand anders. Dit betekent dat wanneer u garantie heeft gekregen op een bepaald product en u verkoopt dit product aan iemand anders, de garantie niet overgaat op de persoon aan wie u het product verkoopt.
Dit staat uiteraard los van zaken als service/klantegerichtheid ed want daarin schieten ze toch wel te kort wat mij betreft alhoewel je natuurlijk snel weer op een discussie kunt uitkomen over datgene wat je mag verwachten van 'prijsvechters'
 
Roy Rops zei:
Ook heeft hij contact met HWI gehad waardoor hij ook in de Keuvelhoek kon en volgens hem zou hij met HWI hebben afgesproken dat wanneer ik niet rectificeerde ook geband zou worden :?. Dus jij zult ook nog wel het een en ander te horen krijgen Diezel ;).
Verder gaat 't wel, qua discreet gedrag?
 

AkhHorus

Senior Member
User systemen
@sprakeloos;
Hier staat niet in dat de garantierechten verdwijnen, hooguit dat deze bij de oorspronkelijke koper blijven! Een fabrikant heeft geen verkoopovereenkomst met de koper, dus als zij geen directe service geven en je terug verwijzen naar de winkel heb je een probleem in het geval van EMPC, ook al heb je gelijk, zul je toch een geschillencommissie moeten stappen om je gelijk ook te krijgen. Zijn wel altijd dezelfde zaken die op deze manier in de topic's ter sprake komen.
 
Richard Schouw zei:
Verder gaat 't wel, qua discreet gedrag?

inderdaad richard ik kan me ook niet voorstellen dat hw.info een afspraak heeft met deze medewerker van EMPC.. dat je gebanned word of waarschuwingen krijgt als je iets negatiefs zou plaatsen over hun winkel..
 

Constant

Senior Member
User systemen
Roy Rops zei:
@ tsvdo, dat is inderdaad service!

Bij mij was het zelfs zo dat door de dingen die ik hier plaatste de directeur mij wilde aanklagen voor smaad en laster wanneer ik het niet rectificeerde en mijn moederbord nog terug wilde. Ook heeft hij contact met HWI gehad waardoor hij ook in de Keuvelhoek kon en volgens hem zou hij met HWI hebben afgesproken dat wanneer ik niet rectificeerde ook geband zou worden :?. Dus jij zult ook nog wel het een en ander te horen krijgen Diezel ;).
Topic heropent (na eerder slotje) om mijn mening te geven:

Ik weet van niets wat betreft de dreiging van bannen en ik vervul toch één van de hoofdrollen in het banbeleid ;-).

De enige afspraak die we hebben is het recht op weerwoord van de winkelier. Dan mag de lezer vervolgens zelf oordelen wie gelijk heeft.
 
Snap zelf nooit zo goed waar een winkel moeilijk over doet, ze sturen het product gewoon naar leverancier/fabrikant en dan is voor hun in principe de kous af, is iets defect,
Dat is het probleem ook. Opsturen is op kosten & risico van de winkel zelf, dus elke smoes die ze kunnen bedenken om het niet op de sturen gebruiken ze.
 

diezel

Senior Member
User systemen
deze mail kreeg ik van de winkel
______________________________
Geachte meneer / mevrouw,

Wij hebben het nogmaals nagezocht.

Wettelijk gezien is de garantie niet overdraagbaar. Wij hebben hiervoor in onze algemene voorwaarden een clausule staan, en dit is wettelijk toegestaan. Onderstaand een overzicht van de algemene voorwaarden die betrekking hebben op garantie.

22.1. Empc biedt garantie op basis van carry in.
22.2. Door aankoop van producten bij Empc Solutions aanvaardt afnemer ook de algemene voorwaarden, alsmede de hiervoor geldende procedures welke vermeld worden onder artikel 26, 27 en 28.

22.3. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt door Empc 12 maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen.

22.4. Indien de apparatuur door Empc Solutions van een toeleverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. De afnemer wordt op zijn verzoek geïnformeerd over de van toepassing zijnde bepalingen.

22.5. Er wordt door Empc Solutions geen aanvullende garantie verstrekt op geleverde producten en diensten, tenzij een uitdrukkelijk schriftelijke garantie verstrekt is.

22.6. De verleende garantieverplichting vervalt indien de afnemer zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, het artikel verkocht wordt aan een derde of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door Empc Solutions op naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. Empc Solutions is gerechtigd de kosten van opsporen en herstellen van gebreken die als gevolg van deze bepaling door garantie worden gedekt aan de afnemer in rekening te brengen in overeenstemming met de daarvoor geldende tarieven.

22.7. De genoemde garantie geldt niet indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en de afnemer van dit gebruik ten einde van het aangaan van de overeenkomst geen melding van heeft gedaan.

22.8. De genoemde garantie geldt alleen op hardware producten en geldt gedurende de door de fabrieksgarantie vermelde termijn van het betreffende product, tenzij uitdrukkelijk door Empc Solutions anders aangegeven. Empc Solutions geeft geen garantie op geleverde of geïnstalleerde software.

22.9. Indien aanspraak wordt gemaakt op garantie en na onderzoek blijkt dat de geconstateerde problemen niet gerelateerd zijn aan defecte hardware onderdelen, worden onderzoeks- en verzendkosten in rekening gebracht.

22.10. De garantie is niet van toepassing, indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien (de configuratie van) de apparatuur door afnemer of derden is gewijzigd of wordt onderhouden.

22.11. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Empc Solutions garantie verlenen of kan Empc Solutions – naar haar keuze- de garantie van de toeleveranciers jegens de afnemer nakomen of ten uitvoer leggen.

22.12. Empc Solutions verschaft de afnemer een schriftelijk garantiebewijs in de vorm van een factuur.

22.13. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Empc Solutions in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.

22.14. Na verloop van de garantietermijn is Empc Solutions gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief verzend-, en voorrijkosten in rekening te brengen.

22.15. In het geval van ontbreken van het serienummer of garantiezegel vervalt te allen tijde het recht op garantie.

22.16. Artikelen die niet zijn aangeschaft bij Empc Solutions worden niet geaccepteerd.

Daar u geen koopovereenkomst met ons heeft kunnen wij geen garantie voor u afhandelen. Wanneer u de fabrieksgarantie wilt claimen kunt u dit via de website van corsair doen, zoals eerder aangegeven in voorgaande email.

Bovenstaande wordt door diverse personen in uw topic al bevestigd.

Ik ga er van uit u hiermee naar wens te hebben geinformeerd,

Met vriendelijke groet,
XXXXXX
XXXXXXXX
 

diezel

Senior Member
User systemen
dus is er weinig meer aan te doen
dan naar de vorige eigenaar te gaan en de modules terug te geven zo dat ik mijn geld terug krijg
en dan handelt hij het verder af met de winkel

en daarna als hij goed werkende modules terug heeft gehad koop ik ze weer !
 
Toch vind ik het erg flauw van EMPC kapot is kapot en als er nog garantie op zit moet je hem gewoon accepteren voor reparatie.
Dit is mischien goedkoper voor hun maar niet echt goed voor hun imago, ik ga er iniedergeval niks kopen als ze zo moeilijk doen.
maargoed ik hoop dat je je geheugen weer gerepareerd terug krijgt van de originele koper.
 

frafra

Senior Member
User systemen
Beetje grijs gebied eigenlijk. Zijn het modules die wel gewoon op de standaard waarden goed lopen of probeer je ze zo dramatisch over te klokken wat dus eigenlijk niet lukt?
 

diezel

Senior Member
User systemen
nee de modules halen geen eens de standaard waarden met de standaard voltages

en ik heb ze nog niet eens overclockt kan je na gaan

maar goed het word al geregeld :mrgreen:

ik zal nooit van me leven iets kopen bij EMPC en ook zal ik iedereen afraden om daar iets te kopen !

als je daar iets koopt kan je het dus nooit meer met garantie door verkopen !!!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan