Vragen staat vrij - maar houd je wel aan deze regels:

Status
Niet open voor verdere reacties.
Dit forum is expliciet bedoeld om hulp of ondersteuning te vragen aan je medebezoekers van Hardware.Info voor zaken die niet direct gerelateerd zijn aan computers of hardware. Dit betekent niet dat over elk onderwerp vragen kunnen worden gesteld: alleen onderwerpen zoals hieronder genoemd komen in aanmerking.

Let op: Ook in dit subforum gelden onverkort onze huisregels. Daarnaast geldt een aantal aanvullende regels:
- Geen vragen/onderzoeken door bedrijven / voor activiteiten met winstoogmerk. Hiervoor kan je uiteraard altijd contact opnemen met onze sales-afdeling.
- Je hebt het recht om te vragen, bezoekers hebben geen plicht tot antwoorden. Indien je vraag van de eerste pagina 'afvalt' kan je die 1 keer door erop te reageren 'omhoog tillen'. Krijg je daarna nog altijd geen of niet voldoende feedback, dan mag je ervan uitgaan dat je vraag niet voldoende animo produceert. Het topic wordt dan gesloten; verder 'bumpen' is niet toegestaan.
- Wie reageert op vragen dient - zoals overal - on-topic en vriendelijk te reageren. Vragen om verduidelijking mag, lange filosofische verhandelingen over de essentie van het onderwerp en andere afleidende zaken kan je via een PB doen, maar niet in het topic.
- Hardware.Info is niet verantwoordelijk voor content van derden; een topic of vraag in dit forum impliceert geen goedkeuring van of deelname aan de inhoud hiervan door Hardware.Info; deelname aan activiteiten/enquêtes/etc. is op eigen risico van de bezoeker.

Toegestane onderwerpen voor hulpverzoeken aan de Hardware.Info community:

1) Hulp bij onderzoeken voor school, studie of werk: enquêtes, vragenlijsten, etc. Nadrukkelijk géén 'simpel huiswerk' ("wat is een BIOS?"). Bij deze onderzoeken kunnen geen NAW-gegevens worden verzameld.

2) Oproepen om ondersteuning voor particuliere / amateur (zonder winstoogmerk) activiteiten die gerelateerd zijn aan computers, hardware of gaming, zoals LAN-party's, donaties van hardware of pc's bouwen voor een goed doel, etc.

Mocht je een vraag hebben die hier niet onder valt, maar waarvan je denkt dat deze wel zou passen binnen dit forum, dan kan je deze voorleggen aan onze forum admins via: forumadmin@hardware.info. Vooralsnog geldt: als het hier niet is genoemd, is het niet toegestaan. Indien er voldoende animo voor en aanleiding toe is, zal de lijst met onderwerpen op een case-by-case basis worden uitgebreid.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan