Forumregels tweedehands forum - LEES VOORDAT JE POST

Status
Niet open voor verdere reacties.
Forumregels tweedehands forum
Voor het tweedehands forum gelden alle regels die van toepassing zijn op het gehele Hardware.Info forum, aangevuld met de volgende punten.

De reden voor deze aanvulling is dat Hardware.Info geen enkele garantie biedt op het succes van transacties, noch bij eventuele meningsverschillen tussen koper en verkoper kan bemiddelen of optreden. Deze toegangsregels zorgen ervoor dat bezoekers in ieder geval zaken doen met iemand die enige tijd actief is geweest op het forum en dus niet met iemand compleet nieuw. Het is hiermee een service voor community-leden, geen alternatief voor Marktplaats.nl.

Toegang
Het aanmaken van nieuwe topics in het "Te Koop Aangeboden" en "Wat is dit nog waard?" gedeelte is voorbehouden aan leden die 3 maand geregistreerd zijn en ten minste 75 forumberichten hebben. Deze beperking geldt niet voor het "Te Koop Gevraagd" gedeelte, hier kan iedereen reageren. Pogingen om deze regels te omzeilen (bijvoorbeeld door nietszeggende reacties te plaatsen), zijn grond voor uitsluiting van deelname aan het Hardware.Info forum.

Let op: het omzeilen van dit forum via Privéberichten (PB's) is niet te voorkomen - en er is dan ook geen enkele controlemogelijkheid achteraf. Hardware.Info kan geen inzage geven in PB's van bezoekers, noch persoonsgegevens verstrekken. Doe transacties dus in het publiek zichtbare deel van het forum, zodat er geen enkele twijfel over de gemaakte afspraken kan bestaan.

Disclaimer
LET OP:
De beheerders van Hardware.Info forum zijn niet verantwoordelijk voor de transacties die voortkomen uit de tweedehands fora en kunnen dan ook niet bemiddelen bij conflicten tussen partijen. Wanneer een bezoeker aantoonbaar niet te goeder trouw heeft gehandeld, kan wel worden besloten diens account te deactiveren, maar Hardware.Info is geen partij bij transacties en kan niet bemiddelen in gevallen van conflict tussen de partijen.

Geen winstoogmerk
De tweedehands verkoopvoorziening op Hardware.Info forum is op dit moment louter een service voor regelmatige, actieve bezoekers. Het is niet bedoeld als een alternatief voor bijvoorbeeld Marktplaats of Ebay; commerciële activiteiten zijn nadrukkelijk niet toegestaan.
Met commerciële activiteiten wordt bedoeld het verkopen met winstoogmerk, dan wel aankopen met als doel met winst door te verkopen. Ook doelen we hiermee op het aanbieden van partijen en/of verplichting om grotere hoeveelheden dan 1 stuks van hetzelfde product af te nemen (behoudens vanzelfsprekende uitzonderingen zoals SLI/CF combinaties).

Verantwoordelijkheden verkoper
 • De verkoper geeft voldoende en correcte informatie over de aangeboden goederen en beantwoord relevante vragen snel en naar waarheid.
 • Het spreekt voor zich, dat aangeboden goederen eigendom moeten zijn van de verkoper en niet op enige wijze inbreuk maken op de Nederlandse/Belgische wet.
 • Verkoop namens derden is nadrukkelijk niet toegestaan, uitgezonderd verkoop voor directe familie die om wat voor reden niet in staat is zelf een verkoopbericht te plaatsen. Met gegronde redenen kan uitzondering worden gevraagd aan de forum crew op deze regel.
 • Bij betaling via bank- of girorekening, dient de verkoper eigenaar te zijn van de rekening waarop het bedrag wordt gestort.
 • De verkoper levert zo snel mogelijk na ontvangst van betaling.
 • Bij ontevredenheid over (snelheid van) levering, gaat verkoper uit van goede trouw van de koper en probeert eventuele onvolkomenheden naar redelijkheid te schikken.

Verantwoordelijkheden koper
 • De koper informeert zichzelf goed, voordat hij/zij tot aanschaf overgaat.
 • Hij/zij realiseert zich dat het hier tweedehands producten betreft en dat kleine cosmetische onvolkomenheden te verwachten zijn.
 • De koper is zich bewust van het feit dat post- en pakketbedrijven niet altijd de eerstvolgende dag leveren. Tenzij expliciet anders afgesproken is een termijn van 5 werkdagen / 1 week redelijk voor levering na afsluiting van de overeenkomst en betaling.
 • Bij ontevredenheid over (snelheid van) levering, gaat koper uit van goede trouw van de verkoper en probeert eventuele onvolkomenheden naar redelijkheid te schikken.

Eisen aan berichten
 • Bij een aangeboden product dient te worden vermeld:
  - Leeftijd van het product
  - Staat waarin het verkeert
  - Woonplaats van de aanbieder
  - Wijze van overdracht (verzenden/ophalen)
  - Duidelijke melding of de prijs in- of exclusief verzendkosten is.
 • Bij overeenkomst tussen verkoper en koper maken beide een duidelijke afspraak over de betalings- en leveringstermijn, waaraan beide partijen zich houden. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, informeert de betreffende partij de ander tijdig, met een voorstel voor alternatieve afhandeling.

Prijsstelling richtlijn
Voor het aanbieden geldt dat de verkoper vrij is een prijs te bepalen, maar om onnodige discussie te voorkomen is het verstandig deze richtlijn (géén regel dus) aan te houden als advies:
 • Artikelen minder oud dan 1 jaar: niet meer dan 75% van de huidige gemiddelde nieuwprijs.
 • Artikelen ouder dan 1 jaar in uitstekende staat en/of nog onder garantie: niet meer dan 66% van de huidige gemiddelde nieuwprijs.
 • Overige artikelen ouder dan 1 jaar in werkende staat zonder garantie: niet meer dan 50% van de huidige gemiddelde nieuwprijs.
Daarnaast gaan we, gezien het karakter van deze dienst, ervan uit dat men redelijke prijzen vraagt: zoals gezegd is het behalen van 'winst' of maximaliseren van 'omzet' nadrukkelijk niet de bedoeling, daar zijn voldoende andere websites voor te vinden.

Productcategorieën
De categorieën producten die aangeboden kunnen worden, zijn:
 • Computer hardware (systemen en componenten)
 • Randapparatuur
 • Spelcomputers en/of originele software voor spelcomputers. Bij dit laatste moet altijd een foto zitten van de disc en de verpakking.
 • Software voor PC's (inclusief Apple) is nadrukkelijk niet toegestaan, net zo min als video of audio 'software': films, muziek, etc.

Oude topics
Topics waarop 3 maanden niet is gereageerd, worden gesloten en verplaatst naar het archief.

Aanvullende regels

Het is niet toegestaan om de inhoud van een "aangeboden" bericht te verwijderen; aanvullen mag uiteraard wel, maar voor de goede orde is het van belang dat zichtbaar blijft welk product is aangeboden, zodat duidelijk is dat het geleverde hiermee overeenkomt. Indien het bericht toch wordt gewijzigd op een wijze die niet is toegestaan, is dit zichtbaar voor de forumbeheerders, die maatregelen zullen nemen indien hiertoe aanleiding is.

Het 'kicken' van een verkooptopic is pas toegestaan na 3 dagen. Alle andere vormen van spam/promotie van de eigen verkoop zijn nadrukkelijk verboden.

Potentiële kopers dienen on-topic te reageren en geen zogenaamde 'prijsdiscussies' te starten: een lager bod is uiteraard toegestaan, een welles/nietes discussie over de terechtheid van een vraagprijs is nadrukkelijk niet toegestaan. Hiervoor is er een apart ‘wat is dit nog waard’ forum.

Sjabloon voor aanbieden producten
0. Volledige naam van het product:

1. Op welke datum heb jij het product gekocht:

2. Hoelang heb jij het product in gebruik gehad:

3. Waarom wil jij het verkopen:

4. Is de aankoop bon/factuur nog aanwezig:

5. In welke staat verkeert het product:

6. Zijn de accessoires nog aanwezig:

7. Wat is je richtprijs:

8. Waar op te halen / bezichtigen:

9. Doe je aan ruilen:

10. Foto's:
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Een consequentie van de introductie van het HWI Connect systeem voor frontpage reacties is dat alleen bijdragen op het forum nog meetellen voor het bereiken van de vereiste grens van 75 nuttige berichten. Alleen 'inhoudelijke' fora tellen hiervoor mee.

We hebben ervoor gezorgd dat oude post counts bewaard zijn gebleven, maar hiermee komt de nadruk voor deze voorziening dus nog meer te liggen op actieve gebruikers van het forum - wat ook de bedoeling is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan