FAQ: BIOS recovery

Status
Niet open voor verdere reacties.

HDi1979

Senior Member
User systemen
AMI BIOS
Wat is de recoveryprocedure voor AMI BIOS?
 • Kopieer een werkend BIOS image naar een floppy en hernoem het tot AMIBOOT.ROM
 • Zet het systeem aan terwijl je zeer snel op de <CTRL> en <Home> toetsen drukt. Stop hiermee zodra je een piep hoort en/of de FDD-LED gaat branden.
 • Het BIOS wordt nu hersteld. Wacht totdat je vier maal een piep hoort. Vier piepjes geeft aan dat het BIOS succesvol is hersteld.
 • In de meeste gevallen start het systeem automatisch opnieuw op. Wanneer dit echter niet gebeurt, zet het dan handmatig uit en weer aan.
Welke toetsencombinaties zijn er en wat doen ze?
CTRL+Home = herstel het System Block BIOS en wis de CMOS data wanneer het herstellen voltooid is.
CTRL+Page Up = herstel het System Block BIOS en wis zowel de CMOS- als DMI-data wanneer het herstellen voltooid is.
CTRL+Page Down = herstel alleen het System Block BIOS en wis niet de CMOS- of DMI-data.

Heb ik video-output tijdens de BIOS recovery?
Voor AMIBIOS versie 6 en 7: Boot Block BIOS ondersteunt geen video-output.
Voor AMIBIOS versie 8: Boot Block BIOS ondersteunt meestal video-output naar PCI/AGP, waarschijnlijk iets als:

Bad BIOS Checksum!

Checking floppy for file AMIBOOT.ROM

AWARD/Phoenix BIOS
Wat is de recoveryprocedure voor AWARD BIOS?
 • Maak een bootable DOS floppy en kopieer daar een werkend BIOS image en een Award flash utility naar toe.
 • Open een tekstverwerkingsprogramma (Notepad, Word, etc.) en typ:
@echo OFF
AWDFLASH BIOS.BIN /py /sn /Sb /cc

Let er op dat:
AWDFLASH = flash utility
BIOS.BIN = BIOS image
/py /sn /Sb /cc = optionele commando&#8217;s voor:
automatisch flashen (/py)
overslaan van BIOS backup (/sn)
overslaan van Boot Block update (/Sb)
wissen van de CMOS data wanneer de BIOS update voltooid is (/cc)

 • Sla het bestand op als AUTOEXEC.BAT, en kopieer het naar de floppy.
 • Zet het systeem aan en wacht tot het Boot Block BIOS zich meldt.
 • Druk op <Enter> als daarom gevraagd wordt door het BIOS (wanneer je &#8220;blind&#8221; flasht is het sowieso verstandig om op <Enter> te drukken omdat je niet kunt zien of het BIOS daarom vraagt.
 • Wacht terwijl het systeem opstart van de floppy.
 • Wanneer je het MS-DOS batchbestand &#8220;AUTOEXEC.BAT&#8221; dusdanig hebt geconfigureerd dat het flashen automatisch wordt gestart (zie tweede stap) hoef je nu dus niks meer te doen. Is dit echter niet het geval, voer dan de update handmatig uit.
 • Wanneer de BIOS update voltooid is, herstart het systeem dan.
Heb ik video-output tijdens de BIOS recovery?
Award/Phoenix BIOS versie 6.00PG heeft PCI/AGP video-ondersteuning in het Boot Block BIOS. Wanneer je video-output hebt zal je iets op het scherm zien als:

Award Boot Block BIOS v1.0
Copyright (c)2000 Award Software, Inc.

BIOS ROM checksum error.

Detecting drive A: media ...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER

Bron
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan