Disclaimer


Onder dit reglement vallen alle pagina's te vinden op het domein www.hardware.info. Alle informatie en andere inhoud op deze pagina's is eigendom van HWI Group en wordt beschermd door de Nederlandse en buitenlandse copyright wetgevingen. Bij betreding van deze website bent u het eens met de volgende regels en condities. Indien u het niet eens met deze regels en condities heeft u geen recht tot het gebruik van deze website.

1. Deze website en de inhoud hiervan mogen niet gekopieerd of gedistribueerd worden in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van HWI Group. Op deze regel berust de volgende uitzondering: per artikel mag u 100 woorden kopiëren met dien verstande dat u de afkomst van de tekst (http://hardware.info/) duidelijk vermeldt.

2. HWI Group geeft geen enkele garantie op waarheid betreffende deze website en haar inhoud. De website wordt "as is" geleverd zonder verdere garanties van welke vorm dan ook. Onder deze bepaling vallen uitdrukkelijk ook specificaties en prijsgegevens van producten op deze website. Deze gegevens worden gedeeltelijk via een geautomatiseerd proces ingevoerd, waardoor er altijd een kans is op de publicatie van foutieve gegevens. Aan geen enkele informatie op deze website kunnen enige rechten worden ontleend.

3. Gedeeltes van deze pagina kunnen bestaan uit reacties en meningen van lezers van Hardware.Info. Gepresenteerde meningen zijn niet noodzakelijk de meningen van HWI Group en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid aangaande reacties en meningen van lezers.

Indien u nog verdere vragen over dit reglement heeft kunt u ons e-mailen via info@hardware.info.

Hardware.Info maakt gebruik van cookies.