Algemene voorwaarden Hardware Info acties

1) Alle onderstaande voorwaarden zijn van toepassing, tenzij anders vermeld in de betreffende actie.

2) Winnaars worden gecontacteerd per e-mail met een verzoek om bevestiging m.b.t. het in ontvangst nemen van de gewonnen prijs. Indien hierop niet tijdig wordt gereageerd, kan de prijs komen te vervallen. Verder wordt over de uitslag van een actie wordt nimmer gecorrespondeerd.

3) Tenzij een andere termijn is vermeld of sprake is van een evident kortlopende actie, heb je als winnaar van een actie na bekendmaking hiervan twee weken de tijd om contact op te nemen met Hardware Info of de in de actie vermelde partij, om je prijs te claimen. Daarna wordt een nieuwe winnaar geselecteerd of komt de prijs te vervallen.

4) Acties (prijsvragen, wedstrijden, competities, verlotingen, etc.) georganiseerd door Hardware Info zijn alleen bestemd voor in België of Nederland woonachtige particulieren.

5) Werknemers (en familie van werknemers) van Hardware Info en eventuele andere bedrijven met welke een actie is georganiseerd, zijn expliciet uitgesloten van deelname.

6) Inzendingen, aangeleverd na de in de actie vermelde sluitingsdatum en –tijd, zijn uitgesloten van deelname. Een inzending is op tijd, wanneer deze is ontvangen vóór de tijd, vermeld in de beschrijving van de actie. Voorbeeld: ‘uiterste inzenddatum is 10 november’ – inzendingen ontvangen tot en met 23:59 uur van 10 november dingen mee, later ontvangen inzendingen niet. Dit is een voorbeeld, de datum voor de betreffende actie vind je in de tekst bij de actie zelf.

7) Door deelname aan een actie, geef je Hardware Info (tenzij anders vermeld) het niet-exclusieve recht je inzending te gebruiken voor doeleinden in het kader of verlengde van de actie, bijvoorbeeld ter promotie of illustratie, zowel op Hardware Info als elders. Met ‘gebruiken’ wordt onder andere bedoeld: gehele of gedeeltelijke verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie.

8) Voor zover nodig en van toepassing kan Hardware Info voor een actie persoonsgegevens verzamelen. Deze worden uitsluitend gebruikt binnen het kader van de actie: voor het (willekeurig) selecteren van een winnaar en communicatie met deze winnaar(s). Na afloop worden de persoonsgegevens vernietigd.

9) Op prijzen rust, tenzij anders vermeld, geen garantie.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 2 augustus 2021.

0