Linux gebaseerde hardware vecht om vrijheid

5 reacties
Inhoudsopgave
  1. 1. Gevecht om vrijheid
  2. 5 reacties

Gevecht om vrijheid

Linux wordt niet alleen in computers gebruikt, maar ook steeds meer intelligente apparaten maken gebruik van dit besturingssysteem. Alleen houden veel fabrikanten zich niet aan de afspraak dat de software ook vrijgegeven dient te worden... Zo bracht het Australische bedrijf Minitar na druk uit de Linux gemeenschap de broncode voor haar 802.11b WLAN access point naar buiten. Hardware.Info Nieuws Team medewerker Xaz, dook in de materie en bericht vanuit het veld in dit artikel in onze serie 'Uitgelicht', waarin we dieper ingaan op de achtergronden van het nieuws.

Minitar is een Australisch bedrijf gespecialiseerd in netwerkapparatuur en heeft ondermeer een 802.11b access point in haar leveringspakket. Dit apparaat, gebaseerd op een ontwerp van Edimax, is ontworpen rond een Realtek 8181 wireless-systeem-op-een-chip, heeft 8 MB flashgeheugen en draait onder een Linux kernel uit de 2.4 serie.

Het access point van Minitar.

Omdat het apparaat onder Linux draait, zou de broncode vrijgegeven moeten worden, zo staat dat immers in de GNU General Public License (GPL) beschreven. Veel fabrikanten houden echter de boot af, zo ook Minitar. Het bedrijf was bang om de software gekopieerd te zien in concurrerende producten. De GPL schrijft echter voor  dat de software die onder deze licentie wordt vrijgegeven, vrij mag worden doorgegeven, verkocht, bewerkt, etc. zolang de broncode hiervan maar gratis beschikbaar is voor iedereen. Na veel vragen uit de Linux-gemeenschap bezweek Minitar onder de druk en bracht het bedrijf de broncode naar buiten. Een grote overwinning voor de GPL aanhangers en bevestiging van de juridische status van de licentie.

Voor ontwikkelaars is het nu mogelijk om de software te verbeteren en ook kan eigen functionaliteit worden toegevoegd. Daarnaast is het mogelijk om extra beveiligingsmogelijkheden toe te voegen. 

Bijkomend voordeel

Niet alleen de gebruikers en bouwers van access points hebben baat bij de vrijgave van de broncode van Minitar, een ander voordeel is dat er op basis van de vrijgave van deze code ook Linux-drivers ontwikkeld kunnen worden, voor WLAN-kaarten op basis van de Realtek 8180 chip, een afgeleide van de 8181. Een positieve ontwikkeling, want tot nog toe waren er alleen (binaire) drivers van Realtek zelf beschikbaar. Deze drivers zijn echter alleen geschikt voor het inmiddels verouderde Red Hat Linux 9.0.

Wie via Google zoekt op 8180 en Linux leest vele wanhopige verhalen. De echte doorzetters lukt het om via omwegen als Linuxant's DriverLoader of met NdisWrapper de netwerkapparatuur toch werkend te krijgen. Hiervoor is wel veel doorzettingsvermogen, kennis én tijd nodig.

GPL licentie


Onlangs bekrachtigde de Duitse rechtbank in een vergelijkbare zaak de rechtsgeldigheid van de GPL in een uitspraak tegen het Nederlandse bedrijf Sitecom. Dit bedrijf had netfilter/iptables - open source netwerksoftware voor firewalls - toegepast in een draadloosnetwerk-apparaat. Netfilter/iptables is vrijgegeven onder de GNU-licentie, dus zou Sitecom de source van haar afgeleide softwareversie vrij moeten geven onder dezelfde licentie. Dit werd door het bedrijf geweigerd, waarna Harald Welte, een van de auteurs van Netfilter, een rechtszaak startte. Het hof in München gaf hem gelijk, waarna Sitecom omging en de software vrij moest geven.

Conclusie

Wederom een overwinning voor de GPL dus. Deze gerechtelijke uitspraak versterkt de positie van de GPL aanzienlijk. Welte stelt dat "er tot dusver 170 apparaten zijn die de GPL schenden, waaronder DVD spelers, set-top boxen en laserprinters". Met deze uitspraak in de hand staan de auteurs van de in deze apparaten gebruikte software sterker bij pogingen de bedrijven zover te krijgen de broncode vrij te geven, zoals dat ook in de licentieovereenkomst beschreven staat.

Het is niet te verwachten dat fabrikanten zonder slag of stoot de broncode van de in hun apparatuur toegepaste software vrij zullen geven. Toch zal dat steeds vaker gebeuren, mede vanwege de niet aflatende druk vanuit de sterke Linux-gemeenschap. Die krijgt door de vrijgave van de broncodes de beschikking over steeds meer kennis en mogelijkheden om de Linux-software steeds verder te verbeteren.

Bronnen

  • Het forum van Minitar.
  • Een discussie over dit onderwerp op Slashdot.
  • De Duitse rechtszaak tegen Sitecom is te vinden op C|net..
     
0