Hardware.Info gebruikersonderzoek: dit is wat jullie ons vertelden

Inhoudsopgave
 1. 1. Inleiding
 2. 2. Demografische gegevens
 3. 3. Tevredenheid
 4. 4. Nieuws
 5. 5. Reviews
 6. 6. Video
 7. 7. Reacties en magazine
 8. 8. Afsluitend
 9. 9. Reacties

Inleiding

In het derde kwartaal van dit jaar hebben wij een onderzoek gedaan onder de bezoekers van Hardware.info. Wij zijn altijd blij met jullie input en waarderen de feedback die jullie gegeven hebben. De uitkomsten van een enquête zoals deze helpen ons in te zien op welke vlakken we goed bezig zijn en op welke vlakken we nog verbeteringen kunnen doorvoeren. Door middel van dit artikel willen wij jullie op de hoogte brengen van de uitkomsten van de enquête en wat wij met jullie feedback gaan doen.

Vijf groepen

Als eerste hebben we de reacties van de bezoekers opgedeeld in vijf verschillende groepen, die overeen komen met vijf verschillende typen gebruikers. Groep 1 zijn de bezoekers die een account hebben en dat ook gebruiken om een bijdrage te leveren aan de website (bijvoorbeeld met forumposts of reacties). Groep 2 zijn bezoekers die wel een account hebben en de site dagelijks bezoeken, maar niet actief bijdragen aan discussies of bijvoorbeeld shop- of productervaringen plaatsen. Groep 3 zijn bezoekers met een account die geen bijdrage leveren en ook niet dagelijks de site bezoeken. Groep 4 zijn vervolgens lezers die de site wel dagelijks bezoeken, maar geen account hebben en dus ook niet deelnemen aan discussies of productervaringen plaatsen, en groep 5 ten slotte zijn bezoekers die Hardware.Info af en toe bezoeken, zonder een account te hebben of deel te nemen aan discussies. 

Deze onderverdeling is belangrijk, omdat we die bij de uitwerking van de antwoorden op veel vragen hebben betrokken. Enerzijds omdat onze vaste bezoekers de site beter zullen kennen en dus over sommige dingen een beter beeld zullen hebben, anderzijds omdat minder frequentie of intensieve bezoekers ons juist kunnen wijzen op zaken die ze als 'niet-die hards' missen.

Zoals te zien hebben 1778 mensen meegedaan aan het onderzoek. De meeste hiervan vallen in groep 1, de groep die op enige manier actief bijdraagt en een account heeft. Duidelijk zichtbaar is dat de meeste mensen die de enquête ingevuld hebben, de website dagelijks bezoeken. Dat viel natuurlijk te verwachten en waarderen we; wel hebben we het onderzoek nog wat langer onder de aandacht gebracht en ook via onze Facebook-pagina actief gepromoot om ook voldoende input te krijgen van minder frequente bezoekers. Deze hoeveelheid deelnemers is hoe dan ook voldoende om iets te zeggen over onze bezoekers in het algemeen, m.a.w. het is statistisch representatief.

Demografische gegevens

Als we beginnen met even kort kijken naar de achtergrond van de deelnemers - en daarmee van onze bezoekers - zien we dat de Randstad goed vertegenwoordigd is, wat gezien de demografie van Nederland niet vreemd is: hier wonen de meeste mensen. Opvallend is het relatief grote aantal Belgische bezoekers dat Hardware.info bezoekt - voor ons aanleiding om in elk geval (nog) wat meer stil te staan of we waar mogelijk ook het perspectief van onze zuiderburen kunnen meenemen. Bijvoorbeeld met gelokaliseerde prijzen en/of door uitvoeringen voor de Belgische markt mee te nemen of te vermelden in tests.

Kijken we naar wat onze bezoekers voor de kost doen, dan is een significant deel werkzaam in de IT in enige rol, terwijl niet-IT'ers nipt in de meerderheid zijn.

Tevredenheid

Het is voor ons vanzelfsprekend erg belangrijk om onze lezers een zo goed mogelijke website aan te bieden. Om die reden vroegen we naar jullie mening over de website zijn geheel, alsmede over een groot aantal verschillende onderdelen. In de grafieken krijgen we een beeld van waar we goed bezig zijn, en waar we meer stappen moeten zetten volgens jullie.

Daarbij zijn we erg blij op te maken dat de algehele tevredenheid erg hoog is onder onze bezoekers, zeker onder degenen van jullie die de website dagelijks bezoeken, zoals te zien is in de onderstaande grafiek. Bijna niemand geeft de website een onvoldoende, wat natuurlijk erg fijn voor ons is om te zien. Het betekent wel dat we extra moeten nadenken over veranderingen: iedereen weet wel dat een aanpassing aan de site altijd wennen is voor bezoekers, maar we moeten ook met onze tijd meegaan en zorgen dat we nieuwe bezoekers blijven aanspreken.

Groep 3 - bezoekers met een account, die niet dagelijks de site bezoeken en ook niet deelnemen aan discussies - geven overwegend gemiddeld het laagste cijfer, en voor ons is het natuurlijk interessant om te weten te komen wat deze lezers, die ooit wel de moeite hebben genomen zich te registreren, ervan weerhoudt vaker te komen en te reageren. Dat is iets waar we meer onderzoek naar willen doen.

Perceptie van Hardware.Info

We vroegen jullie een aantal stellingen te beoordelen over Hardware.Info. Voor ons heeft dat twee redenen: enerzijds willen we natuurlijk weten of hoe jullie ons ervaren, overeenkomt met hoe we zelf denken dat we zouden moeten overkomen. Zie het als een soort zelftest: zijn we nog wel op het juiste pad? Daarnaast is de respons op dit soort vragen ook belangrijk voor de perceptie van Hardware.Info door de spelers in de markt over wiens producten we schrijven en met wie we regelmatig spreken. Als jullie vinden dat wat we doen waardevol is, maakt dat ons tot een interessantere gesprekspartner - kortom, er is ons veel aan gelegen het juiste te doen.

Om dat te peilen legden we onze lezers dus een aantal stellingen voor, en we mogen ons zeer tevreden prijzen met de antwoorden. Het blijkt dat jullie ons een autoriteit op het gebied van technologie vinden, dat we technologie inzichtelijk maken en dat we jullie helpen voorop te lopen op het gebied van technologie. Dat zijn belangrijke doelen voor ons, dus dat we daarin slagen is voor ons een pluim, waar we erg blij mee zijn.

 • Tech autoriteit
 • Tech inzichtelijk maken
 • Voorop lopen

Minstens zo belangrijk is hoe jullie onze objectiviteit zien. Wij kunnen nog zo vaak onze kant van het verhaal vertellen, als onze lezers er anders over denken, zouden we ons ernstige zorgen moeten maken. Laat gezegd zijn dat Hardware.Info altijd 100% objectief en dus 100% onafhankelijk werkt: inhoud noch conclusie van een review zijn niet te koop, net zo min als een award.

Als we iets goed vinden, schrijven we het op - en als we iets slecht vinden, net zo zeer. Daarbij telt merk noch ervaring met eerdere producten mee. Dat is ook de reden dat zo veel fabrikanten ons vertrouwen om een goed verhaal over hun producten te schrijven: zelfs als er niet uit komt wat ze hoopten, weten ze dat een volgende keer de kansen weer net zo groot zijn. 

Het weerhoudt een deel van de lezers niet om ons met enige regelmaat partijdigheid voor de voeten te werpen. Gelukkig gaat dat gemiddeld genomen zonder aanziens des merks: de ene keer zijn we te positief over Intel, de andere keer over AMD, en als we niet genoeg waardering hebben voor een product van Apple, dan horen we een volgende keer hetzelfde over een van Samsung - en ga zo maar door. 

Natuurlijk steekt dat soort commentaar wel eens, want het is niet leuk als je integriteit in twijfel wordt getrokken terwijl je dan ook nog eens echt niet in een Ferrari naar je werk komt, maar het is een hart onder de riem dat de overgrote meerderheid van onze lezers onze informatie waardeert als objectief, zoals in onderstaande grafiek te zien. Natuurlijk, liever zien we hier volledig groene balkjes, en we zullen nog eens goed te raden gaan hoe we nog beter, transparanter kunnen laten zien hoe het werkt bij Hardware.Info, maar ook nu al is dit een uitslag waar we erg blij mee zijn.

Nieuws

De nieuwsberichten op Hardware.info zijn met ruim 20% van alle page views een populair onderdeel van de website. We zijn daarom erg benieuwd hoe tevreden onze gebruikers met dit onderdeel van de website zijn en wat voor verbeteringen we zouden kunnen doorvoeren - en of we moeten nadenken over meer focus op nieuws. 

Over het algemeen zijn de bezoekers tevreden over de nieuwsberichten op Hardware.info. Een gemiddelde van een 7,9 is prima, maar biedt toch ook nog ruimte voor verbetering. Dat constateren we zelf ook. Nieuws is niet onze speerpunt - dat zijn tests en reviews - maar het is wel waarvoor mensen vaak meerdere keren per dag naar de site komen. Hoewel de focus op productnieuws moet liggen, zou vervolgonderzoek naar waar we nieuws verder kunnen verbeteren en of dat haalbaar is wenselijk zijn.

Kwantiteit: meer nieuws?

Kijken we puur naar de kwantiteit, dan komt op de vraag of jullie graag meer nieuws zouden willen zien op Hardware.info, geen heel duidelijke voorkeur naar boven. Een grote groep is neutraal, maar ook een grote groep zou graag meer nieuws willen zien. Later in de enquête was nog een vraag opgenomen over het aantal nieuwsberichten dat per dag. Uit de antwoorden blijkt dat de meerderheid van de respondenten het aantal nieuwsberichten als precies genoeg ervaart, maar een aanzienlijke groep mensen zou graag meer nieuwsberichten per dag op de website zien verschijnen. Meer nieuws heeft dus in elk geval meer de voorkeur dan minder.

We hebben zelf de laatste tijd al wat geëxperimenteerd met het moment van de dag waarop we publiceren, en het lijkt erop dat een toename van publicaties in de ochtend ook leidt tot meer bezoek in de ochtend. Vooralsnog betekent dat bij een gelijk aantal berichten een dip in de avond, dus onder de streep zien ook wij dat het wenselijk is (iets) meer berichten te publiceren. Daar gaan we dan ook naar kijken.

Reviews

Het belangrijkste deel van Hardware.Info zijn natuurlijk de reviews, een term die we overkoepelend gebruik voor vergelijkende tests, koopgidsen, reviews van afzonderlijke producten, achtergrondverhalen over techniek en uitzoektests waarbij we specifieke vragen proberen te beantwoorden. Testen, vergelijken en reviewen zijn onze core business, en gelukkig worden de reviews ook goed gelezen. Bijna 30% van alle page views op Hardware.info zijn reviews, dus het is cruciaal voor ons dat onze lezers hier tevreden over zijn.

Kijken we naar jullie algemene oordeel over onze reviews, dan zijn eigenlijk alle groepen die we onderscheiden zeer tevreden over de reviews op Hardware.Info. Dit zien wij natuurlijk graag en willen we ook graag zo houden! Opvallend is dat groep 3 (wel een account, niet actief deelnemend, niet dagelijks bezoekend) relatief gezien de meeste onvoldoendes uitdeelt,op de hielen gevolgd door zeer betrokken bezoekers uit groep 1. De minst frequent lezende groep 5 geeft ons gemiddeld net een wat lagere waardering, waarbij we natuurlijk heel graag zouden willen weten of er een manier is om die groep tot een hoger oordeel te brengen, zonder onze vaste lezers tegen het hoofd te stoten - dat is voor elke organisatie natuurlijk de uitdaging.

Lengte

Over de lengte van de reviews is er een aardige consensus onder de gebruikers. Zo goed als niemand vindt de reviews te lang en eigenlijk ook niet te kort. Het lijkt er dus op dat de lengte die wij gemiddeld aanhouden als prettig ervaren wordt.

 • Te lang
 • Te kort

Nut

Met onze uitgebreide tests en expertise op het gebied van technologie, proberen wij onze lezers zo goed mogelijk te helpen om een product te helpen vinden dat het beste aansluit bij hun behoeften. Het is dan ook erg fijn om te zien dat veruit de meerderheid van de bezoekers zegt dat de reviews op Hardware.info helpen bij het doen van een betere aankoop.

Kijken we meer naar de waardering voor verschillende vormen van informatie die we verstrekken, dan zijn zowel de single product reviews als de vergelijkingstests onderdelen die onze bezoekers klaarblijkelijk tot tevredenheid stemmen.

 • Single product review
 • Vergelijkende test

Naast deze basisvormen van reviews bieden we natuurlijk veel informatie in andere artikelvormen, al zijn ze allemaal onder het kopje reviews te vinden. We maakten zelf het onderscheid tussen achtergrondartikelen, workshops en koopgidsen en pc-adviezen in dit onderzoek.

De mensen die Hardware.info dagelijks bezoeken zijn over het algemeen zeer tevreden over de achtergrondartikelen die gepubliceerd worden. De mensen die niet dagelijks inloggen zijn iets minder tevreden hierover. Wellicht komen zij voor andere informatie naar onze website.

Vervolgens, workshops. Over deze resultaten stonden we bij Hardware.info toch wel even van te kijken. De workshop artikelen ('praktijk' heten ze ook wel) zijn vrijwel zonder uitzondering opmerkelijk goed gelezen artikelen, maar toch ligt de tevredenheid niet zo hoog als bij andere artikevormen. We zijn dan ook zeer benieuwd wat jullie anders zouden willen zien bij de workshops om ze hoger te waarderen? Laat het vooral weten in de reacties!

 • Koopgidsen
 • PC-adviezen

Iets dat opvalt bij de tevredenheid over de koopgidsen en pc-adviezen is dat groep 1 (onze trouwste lezers) deze artikelen het minst lijkt te waarderen. Dit zou te verklaren kunnen zijn door het feit dat deze groep het meest op Hardware.info zit, daardoor ook de meeste kennis en expertise heeft op het gebied van technologie en dus minder behoefte heeft aan 'eenvoudig advies' bij de aankoop van een nieuw product dan de andere groepen, die deze onderdelen overwegend hoger waarderen (al betoont groep 4 zich hier ook kritisch).

Hoe dan ook zijn deze artikelen aanvullend op het bestaande aanbod, en komt het niet ter vervanging van de diepgravende reviews en vergelijkende tests die onze vaste lezers wél erg waarderen. Dit is typisch een geval waar we meerdere soorten lezers tevreden moeten houden, en het ligt voor de hand dat beide groepen niet alles wat we doen evenzeer waarderen.

Frequentie

Doorgaans is ons streven om twee 'grotere' publicaties per dag te doen, waarvan minimaal één artikel en één andere productie - een tweede artikel, een aflevering van Hardware.Info TV, een PC Advies, etc. Over het aantal grotere artikelen dat per dag geplaatst wordt, lijken jullie erg tevreden te zijn. Zoals in de onderstaande tabel valt af te lezen, zouden jullie liever nog wat meer artikelen zien, dan wat minder. Dat is ook ons streven: soms een derde artikel of publicatie op de dag, en ook in het weekend proberen we meer grotere producties te plaatsen - al zien we dat ook wel als het moment voor bezoekers die door de week geen tijd hadden, om nog even bij te lezen.

Onderwerpen

Natuurlijk willen we bovenal relevante informatie bieden aan onze lezers. Dat betekent ook dat we moeten schrijven over de geteste producten waarvan we verwachten dat ze het nuttigst zijn voor onze bezoekers. In dit onderzoek hebben wij jullie gevraagd om te vertellen waar je het meeste in geïnteresseerd bent, en dat hebben we gelegd naast data over onze publicaties van de afgelopen jaren om te kijken of dat nog overeenkomt. Daarbij was wel een uitdaging dat de categorieën in het onderzoek niet één op één overeenkwamen met de redactionele indeling in productgroepen, waardoor we hebben moeten turven en interpreteren.

Laten we beginnen met wat de lezers aangaven in het onderzoek: waarover wil men lezen op Hardware.Info?

De voorkeur is vrij helder en grotendeels ook niet verrassend voor ons: Hardware.Info begon ooit met moederborden en processors, en die onderwerpen zijn nog altijd zeer geliefd bij veel bezoekers. Naast alles wat in een computer zit, is ook alles wat je eraan kunt hangen populair: monitoren, toetsenborden en muizen, maar ook printers en externe opslag, bijvoorbeeld. Een goede derde onderwerp is netwerken: wifi is bijna een levensbehoefte en apparatuur die goede ontvangst mogelijk maakt, kan op belangstelling rekenen. Vervolgens komen de complete oplossingen: systemen (waaronder laptops), en smartphones.

Naast deze vijf hoofdgroepen, die we duidelijk tot onze focus moeten rekenen, is er minder, maar wel duidelijk belangstelling voor gadgets, audio, televisies en smart home. De categorie 'anders' bleef klein, ondanks de mogelijkheid hier zelf suggesties voor aan te dragen - maar vooralsnog lijkt het erop dat we nog even moeten wachten met de eerste koelkastreview.

Natuurlijk is het interessant om te kijken of dit overeenkomt met wat we doen. Daarvoor hebben we de onderwerpen van alle reviews van de afgelopen twee jaar (op moment van schrijven van dit artikel waren dat ruim 900 artikelen) genomen, en die onderverdeeld in de onderwerpen die in het onderzoek ook werden genoemd. 

Categorie Percentage
Componenten  40,7%
Complete PC's 17,8%
Randapparatuur 17,2%
Smartphones 8,5%
Netwerk 4,2%
Gaming 4,1%
Televisie 3,1%
Audio 1,4%
Overig 1,1%
Gadgets 0,9%
Smart home & domotica 0,5%
Software 0,4%

Daarbij zien we in onze eigen publicaties in elk geval twee categorieën die niet terugkwamen in het onderzoek: software (bij Hardware.Info dan ook om begrijpelijke redenen beperkt tot besturingssystemen, artikelen die overigens altijd heel goed gelezen worden) en gaming - dat laatste was duidelijk een omissie in ons onderzoek, want ook dat onderwerp mag zich verheugen in de nodige belangstelling.

Kijken we verder naar de cijfers, dan zien we dat de grote lijn overeenkomt: de vijf onderwerpen die door lezers het meest interessant worden gevonden, zijn ook de vijf die bovenaan staan in onze statistieken. Echter, de getallen wijken wel enigszins van elkaar af: met zo’n 41% van alle publicaties zijn componenten de categorie waar wij het meest over gepubliceerd hebben in de afgelopen twee jaar. Dit is zelfs dus nog iets meer dan de door de lezers opgegeven interesse. Vervolgens zijn het vooral complete pc's (het merendeel laptops) waar we het meest over schrijven - waar het onderzoek laat zien dat randapparatuur hoger wordt gewaardeerd. Daarbij moeten we wel opmerken, en dat is iets dat duidelijk meer onderzoek verdient in zowel onze eigen data als onder lezers, dat als we kijken naar page views, reviews over laptops doorgaans beter worden gelezen dan over, bijvoorbeeld, muizen of toetsenborden (waarbij hoe dan ook vergelijkende tests vrijwel altijd meer page views krijgen dan reviews van individuele producten). 

Maar toch, door de bank genomen krijgen systemen en laptops 10% van jullie, en een kleine 18% van ons qua aandacht - dat is iets om eens over na te denken. Dat geldt dus ook voor randapparatuur, met 17,2% de derde groep onderwerpen qua aantal reviews dat we eraan wijdden, maar voor onze bezoekers toch eerder de nummer twee. Ten slotte is ook wel duidelijk dat jullie meer publicaties over netwerkgerelateerde onderwerpen ook niet vervelend zouden vinden. Daarbij moeten we wel opmerken dat de afgelopen paar jaar er weinig nieuws gebeurde op netwerkgebied, en producten lang doorliepen. We staan nu aan de vooravond van de introductie van een hele berg nieuwe producten op basis van een nieuwe standaard (802.11ax) en vermoedelijk zullen er de komende jaren dus ook weer navenant meer router- en andere netwerkgerelateerde reviews komen.

Video

Naast de geschreven artikelen die we publiceren, zorgen we er ook voor dat er regelmatig wat nieuws op video te zien is op Hardware.Info. Maandag, woensdag en vrijdag is er een nieuwe aflevering van Hardware.Info TV die zowel via onze site als ons YouTube kanaal onder de aandacht wordt gebracht. Dat doen we inmiddels al meer dan 10 jaar, dus het werd wel eens tijd om te vragen wat jullie er nou van vinden. Dat hebben we allereerst gedaan door te informeren naar de gewenste onderwerpkeuze.

Daarbij is het een beetje jammer dat de onderwerpen waaruit de bezoekers die het onderzoek invulden konden kiezen, nog minder overeenkwamen met de indeling op Hardware.Info - dat maakt vergelijken lastig, een les voor de volgende keer. Dit is ook een andere indeling dan bij reviews (op de vorige pagina). Hou er dus rekening mee dat we een slag om de arm moeten houden wanneer we gaan vergelijken.

Categorie %
Computerhardware 55,9%
Randapparatuur 21,2%
Complete PC's 11,7%
Smartphones 8,0%
Overig 3,8%
Televisies 3,8%
Games 3,0%
Audio 3,0%
Camera's 1,1%

Als we dat doen, zien we dat computerhardware in elk geval het meest besproken onderwerp vormt, wat aansluit bij de wensen van de bezoekers volgens het onderzoek. Daarbij gaat het wel aanmerkelijk vaker over hardware (zeker omdat randapparatuur niet apart werd genoemd in het onderzoek, voegen we dat samen dan valt de balans nog anders uit) dan jullie aangeven te wensen. Games en smartphones krijgen momenteel duidelijk minder aandacht in onze video's dan jullie aangeven te willen zien, terwijl laptops (en systemen) dan min of meer aansluiten. Aan camera's besteden we weinig aandacht - uitzonderingen zijn netwerkcamera's en action cams. De kans dat dat gaat veranderen is klein, het is toch een andere tak van sport en bovendien een markt die continu krimpt en specialistischer wordt.

Aan televisies zullen we echter wel meer aandacht gaan besteden, dat is al langer een wens en binnen afzienbare tijd ga je daar meer over lezen op onze site - én zien in onze video's. Stay tuned!

Waar en wanneer kijken jullie?

Naast de inhoud van de video’s hebben wij jullie ook gevraagd naar op welk moment en waar jullie vooral naar onze video’s keken. De uitkomst van deze vraag hadden wij vooraf niet zo voorspeld: het overgrote deel van de ondervraagden geeft aan video’s vooral ’s avonds te kijken. Wij hadden toch wel een groter gedeelte overdag (in de trein of tijdens studie/werk) verwacht, maar zoals blijkt uit de data kijken jullie pas netjes na de werkdag thuis en in de avond naar onze video’s. 

We moeten ons nog eens beraden over wat we doen met deze wetenschap. Momenteel publiceren we onze video's doorgaans rond 3 uur 's middags, maar als deze data klopt zouden we kunnen overwegen om de video's later op de avond te publiceren en eerder op de dag nog een ander artikel, bijvoorbeeld. Uiteraard moeten we de onderzoekuitslag wel gaan vergelijken met de informatie die we uit YouTube kunnen halen over het moment van de dag waarop de video's bekeken worden, want we weten dat veel kijkers van Hardware.Info TV dat niet doen via de site, maar via een abonnement op ons YouTube kanaal. 

 • Wanneer
 • Waar

Hoe lang?

De antwoorden op de vraag wat jullie een fijne videolengte vinden liepen erg uit een. De meesten van jullie hebben niet echt een favoriete videolengte. Wat verder opvalt, is dat video’s korter dan 2 minuten, of langer dan 10 minuten het minst gewaardeerd worden. Vooral dat eerste vinden we eigenlijk wel fijn om te weten, want er is vaak veel druk om video's korter en sneller, en dus noodgedwongen ook oppervlakkiger, te maken. Dat is een tendens waar we ons nog maar even flink tegen blijven verzetten. Tegelijkertijd is het raadzaam, en dat zien we ook aan de cijfers uit YouTube, niet te lang door te keuvelen, want dan haken de kijkers doorgaans af.

Een factor kan natuurlijk zijn dat er verschillende voorkeuren zijn voor verschillende soorten video’s. Een achtergrondverhaal zou bijvoorbeeld wat langer mogen zijn dan een eenvoudige review bijvoorbeeld, maar dit valt niet uit deze data te halen. Meer onderzoek is dus nodig!

Waardering

Wij zijn zeer tevreden met de hoge cijfers die onze lezers aan Hardware.Info TV geven. Op een schaal van 1 tot 5 geeft de grootste groep Hardware.Info TV een 4, terwijl de grootste groep daarna zelfs een 5 geeft. Dit zien wij natuurlijk graag, maar uiteraard willen we ook graag kijken of we de pakweg 15 tot 20% die minder waardering heeft voor onze uitzendingen niet meer kunnen enthousiasmeren.

We hebben verder ook gevraagd naar wat we beter kunnen doen, oftewel naar wat jullie missen, aan de hand van een aantal typen video's die je niet of nauwelijks in Hardware.Info TV tegenkomt. De vier producties die jullie het meest missen op Hardware.Info zijn: korte reviews van producten, samenvattingen van vergelijkingstests, documentaires en workshops. Dit is iets waarmee we actief aan de slag gaan, er bestaat ook bij de redactie een stevige wens om het video-aanbod uit te breiden dan wel diverser te maken. De uitdaging daarbij is dat andere formats maken tijdrovend en dus duur is, terwijl heel simpel gezegd het verdienmodel van online video in Nederland nog gevonden moet worden.

Vragen we of jullie voor elke geschreven review ook een video-review willen zien, dan is het antwoord duidelijk: liever niet. Minstens zo opmerkelijk: gegeven de keuze, geven onze lezers de voorkeur aan een geschreven review boven een videoreview. Slechts zo'n 15 procent denkt er het omgekeerde over.

 • Tekst én video?
 • Video in plaats van tekst?

Reacties en magazine

Hardware.Info kent sinds jaar en dag een reactiemogelijkheid onder alles wat we op de voorpagina publiceren; daarnaast is er een forum voor wie verder wil praten of vragen stellen over specifieke onderwerpen. Wij zijn de eersten om te erkennen dat die voorzieningen niet zoveel aandacht krijgen als we zouden willen - niettegenstaande het uitstekende werk dat ons team van moderators verricht. Goede discussies vergen echter meer dan moderatie alleen; wat de gouden combinatie is, weet niemand - en blijkt per site te verschillen. Feit is wel dat de uitkomst helder is als we vragen wat jullie van de discussies onder onze reviews en nieuws vinden.

Deze grafiek spreekt voor zich: als we de stelling voorleggen dat men de comments onder onze publicaties interessanter vindt dan de inhoud van die publicaties, is amper 15% van de bezoekers het daarmee eens. We kunnen die uitkomst opvatten als een compliment: de berichten zijn van zo’n goede kwaliteit dat de comments daar niet bij in de buurt kunnen komen. Echter, met dit soort verhoudingen is ook wel duidelijk dat onze bezoekers behoefte hebben aan verbetering op dit vlak. Suggesties daarvoor zijn welkom, zodat we een volgende keer dit grafiekje er wat groener uit zouden kunnen laten zien.

Magazine - digitaal of niet?

Dit onderzoek ging vooral over Hardware.Info online en er waren dus vrijwel geen vragen opgenomen over ons magazine. Toch is dat magazine heel belangrijk voor ons, want het maakt de (gratis) site mede mogelijk. Om die reden is ons er veel aangelegen dat magazine ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze bezoekers.

Om die reden vroegen we of een louter digitale editie van het Hardware.Info magazine meer of minder aantrekkelijk voor jullie is. De meeste mensen geven aan dat dit minder aantrekkelijk voor ze zou zijn - die krijgen dus liever een papieren editie, als ze een abonnement nemen. Echter, een procent of 40 gaf aan een digitale editie aantrekkelijker te vinden, dus zonder papier. Goed nieuws, die is er, sinds februari van dit jaar! Aangezien ongeveer de helft van de respondenten aangaf nog nooit hiervan gehoord te hebben, bij dezen een linkje naar het nieuwsbericht daarover. Geloof je dat wel en wil je nu direct zo'n digitaal abonnement, dan kan je gewoon hier klikken.

Afsluitend

Met dit artikel en via deze weg willen wij graag iedereen bedanken die de tijd heeft genomen ons bezoekersonderzoek in te vullen - met meer dan 60 vragen was dat een hele klus. Onder de deelnemers van het onderzoek verlootten we daarom ook een paar mooie prijzen - die zijn inmiddels verstuurd en als het goed is ook gearriveerd bij de gelukkige winnaars.

Wij zijn erg blij met alle feedback en proberen aan de hand hiervan de inhoud van Hardware.Info verder te optimaliseren, om jullie een zo goed mogelijke website aan te bieden. Wij zijn blij we, blijkens de antwoorden van onze lezers, op de meeste vlakken goed bezig zijn, maar uiteraard is dat nooit een reden om op onze lauweren te gaan rusten. Integendeel, we blijven hard werken aan verdere verbeteringen, zodat jullie ook in de toekomst van Hardware.Info met plezier gebruik blijven maken - een een toekomstig bezoekersonderzoek hopelijk weer positief of nog beter uitvalt!

0