Hardware.Info gebruikersonderzoek: dit is wat jullie ons vertelden

47 reacties
Inhoudsopgave
  1. 1. Inleiding
  2. 2. Demografische gegevens
  3. 3. Tevredenheid
  4. 4. Nieuws
  5. 5. Reviews
  6. 6. Video
  7. 7. Reacties en magazine
  8. 8. Afsluitend
  9. 47 reacties

Inleiding

In het derde kwartaal van dit jaar hebben wij een onderzoek gedaan onder de bezoekers van Hardware.info. Wij zijn altijd blij met jullie input en waarderen de feedback die jullie gegeven hebben. De uitkomsten van een enquête zoals deze helpen ons in te zien op welke vlakken we goed bezig zijn en op welke vlakken we nog verbeteringen kunnen doorvoeren. Door middel van dit artikel willen wij jullie op de hoogte brengen van de uitkomsten van de enquête en wat wij met jullie feedback gaan doen.

Vijf groepen

Als eerste hebben we de reacties van de bezoekers opgedeeld in vijf verschillende groepen, die overeen komen met vijf verschillende typen gebruikers. Groep 1 zijn de bezoekers die een account hebben en dat ook gebruiken om een bijdrage te leveren aan de website (bijvoorbeeld met forumposts of reacties). Groep 2 zijn bezoekers die wel een account hebben en de site dagelijks bezoeken, maar niet actief bijdragen aan discussies of bijvoorbeeld shop- of productervaringen plaatsen. Groep 3 zijn bezoekers met een account die geen bijdrage leveren en ook niet dagelijks de site bezoeken. Groep 4 zijn vervolgens lezers die de site wel dagelijks bezoeken, maar geen account hebben en dus ook niet deelnemen aan discussies of productervaringen plaatsen, en groep 5 ten slotte zijn bezoekers die Hardware.Info af en toe bezoeken, zonder een account te hebben of deel te nemen aan discussies. 

Deze onderverdeling is belangrijk, omdat we die bij de uitwerking van de antwoorden op veel vragen hebben betrokken. Enerzijds omdat onze vaste bezoekers de site beter zullen kennen en dus over sommige dingen een beter beeld zullen hebben, anderzijds omdat minder frequentie of intensieve bezoekers ons juist kunnen wijzen op zaken die ze als 'niet-die hards' missen.

Zoals te zien hebben 1778 mensen meegedaan aan het onderzoek. De meeste hiervan vallen in groep 1, de groep die op enige manier actief bijdraagt en een account heeft. Duidelijk zichtbaar is dat de meeste mensen die de enquête ingevuld hebben, de website dagelijks bezoeken. Dat viel natuurlijk te verwachten en waarderen we; wel hebben we het onderzoek nog wat langer onder de aandacht gebracht en ook via onze Facebook-pagina actief gepromoot om ook voldoende input te krijgen van minder frequente bezoekers. Deze hoeveelheid deelnemers is hoe dan ook voldoende om iets te zeggen over onze bezoekers in het algemeen, m.a.w. het is statistisch representatief.

0
*