Quantumcomputing: de toekomst?

36 reacties
Inhoudsopgave
  1. 1. Inleiding
  2. 2. Kwantummechanica
  3. 3. Quantum computing
  4. 4. Sterke en zwakke kanten
  5. 5. Nut
  6. 6. Praktijkvoorbeeld
  7. 7. Stand van zaken en toekomstperspectief
  8. 8. Conclusie
  9. 9. Verder lezen
  10. 36 reacties

Inleiding

De afgelopen decennia zijn de prestaties van chips voornamelijk verbeterd door het verkleinen van het productieprocedé, maar dit kan niet oneindig lang doorgaan. Kwantumcomputers bieden daar een uitkomst voor, door (sommige) berekeningen op een andere, snellere manier uit te voeren.

Het einde van Moore’s Law, de voorspelling van Gordon Moore dat de productiekosten van een bepaald aantal transistors elke achttien maanden zou halveren, wordt al de nodige tijd voorspeld. Hoewel het aantal transistors bij processors iedere generatie nog wel toeneemt, weten fabrikanten hier steeds minder snelheid uit te halen. Het gevolg is dat we de afgelopen jaren gewend geraakt zijn aan relatief kleine prestatieverbeteringen.

Fabrikanten van processors zijn zich hier uiteraard bewust van en naarstig op zoek naar oplossingen. Voor de lange termijn is daar maar een mogelijkheid toe: het roer totaal omgooien. Een voorbeeld van zo’n radicale wending is het onderzoek naar kwantumcomputers, waarmee de principes van kwantummechanica worden gebruikt om berekeningen mee uit te voeren.


Kwantum computer

Onder andere Intel is druk bezig met het onderzoeken hiervan. In 2015 ging Intel een partnerschap aan met de Technische Universiteit Delft om een onderzoekslab op te zetten voor quantum computing. Hardware.Info bezocht dit lab en sprak met Jim Clarke, Intels hoofd van de ontwikkeling van quantum computing in Delft.

Omdat quantum computing op een geheel andere manier werkt dan traditionele computers die alleen met enen en nullen werken, zullen we eerst terug naar de basis moeten. Kwantummechanica is zo ver verwijderd van onze dagelijkse ervaring, dat de consensus bij kenners is dat niemand er een intuïtief idee bij kan hebben. De kwantumnatuurkundige Richard Feynman zei bijvoorbeeld: “If you think you understand quantum mechanics, you do not understand quantum mechanics”. Niettemin is dit bijzonder interessante materie en belangrijk voor wie kwantumcomputers wil begrijpen, dus we doen toch onze best eerst een beknopt idee te geven van wat kwantummechanica inhoudt.

0