Tien energiemeters review: meten is weten

54 reacties
Inhoudsopgave
 1. 1. Inleiding
 2. 2. Verschillende soorten elektrameters
 3. 3. Drie soorten systeemmeters
 4. 4. Meten is weten, en dan?
 5. 5. Slimme meters, online diensten en testopzet
 6. 6. Stekkeradapters: Voltcraft
 7. 7. Stekkeradapter: Plugwise Home Start
 8. 8. Systeemmeter: Wattcher
 9. 9. Systeemmeter: Geo Ensemble
 10. 10. Systeemmeter: Youless LS110
 11. 11. Systeemmeter: Qurrent Qbox Mini
 12. 12. Systeemmeter: Current Cost EnviRNet
 13. 13. Systeemmeter: Smappee Energy Buddy
 14. 14. Systeemmeter: Eneco Toon
 15. 15. Conclusie
 16. 16. Besproken producten
 17. 17. Reacties

Inleiding

Hoeveel energie verbruikt jouw PC? En de settopbox naast de tv? En die tien jaar oude koelkast? Energiemeters geven je antwoord op die vragen, en helpen de bijbehorende kosten inzichtelijk te maken. Wij testen er tien.

De prijs van energie loopt gestaag op. Hoewel de verminderde vraag als gevolg van de crisis de afgelopen jaren juist weer voor een dip heeft gezorgd, is de langjarige trend ontegenzeggelijk omhoog. Daar komt bij dat we allemaal steeds meer elektrische apparaten in huis halen, waardoor de rekening van de energiemaatschappij steeds hoger uitvalt. Maar dat hoeft niet per se. Door in kaart te brengen welke apparaten veel energie verbruiken en vervolgens slim te kiezen hoé je deze gebruikt, kan je energie en geld besparen. Inmiddels zijn er tal van meters op de markt die helpen inzicht te krijgen in het energieverbruik.


Energiemeters zijn er in verschillende uitvoeringen, variërend van eenvoudig tot zeer uitgebreid

Om het energieverbruik in huis terug te kunnen brengen geldt één belangrijk uitgangspunt: meten is weten. Als de rekening van de energiemaatschappij aan het eind van het jaar pijnlijk hoog uitvalt, dan rijst al snel het voornemen om in het vervolg zuiniger met energie om te springen. Maar waar moet je beginnen? Een gemiddeld huishouden heeft immers tientallen elektrische verbruikers, uiteenlopend van lampen tot de koelkast, boiler, magnetron, wasmachine, droger, televisie, settopbox, audioset, computer, laptop, tablets en smartphones. Welke apparaten hebben een hoog verbruik, en zijn deze wellicht slimmer in te zetten, met een lager verbruik tot gevolg?

Verschillende soorten elektrameters

Er zijn steeds meer apparaten die elektraverbruik in kaart te brengen. De eenvoudigste zijn stekker-adapters die je in een normaal stopcontact steekt en waarop één apparaat aangesloten wordt, waarvan vervolgens het gebruik wordt gemeten. In sommige gevallen is het mogelijk meerdere van dit soort stekker-adapters gezamenlijk uit te lezen om zo meerdere apparaten te monitoren, maar deze oplossing blijft gebaseerd op het meten van individuele apparaten.

Daarnaast bestaan er systeemmeters die in de meterkast geplaatst worden en het verbruik van het complete huishouden monitoren. Een systeemmeter is niet hetzelfde als een slimme energiemeter. Die laatste zijn de digitale meters die voor de analoge draaischijfmeters of pulsmeters van het energiebedrijf in de plaats komen. Veel nieuwbouwhuizen hebben er al een in de meterkast hangen. De systeemmeter is een ‘laag’ bovenop de (slimme) meter van het energiebedrijf, hij leest met de meter mee. Het biedt huishoudens de mogelijkheid om het energieverbruik in huis te analyseren.


Een systeemmeter wordt in de meterkast geplaatst om zo het totaalverbruik van heel het huis te meten

Beide hebben hun eigen voor- en nadelen. Met een stekkeradapter is van één apparaat heel specifiek te meten hoeveel het verbruikt. Handig wanneer je wilt zien wat bijvoorbeeld het standby-verbruik van de televisie is, of hoeveel energie de koelkast nou gedurende een week verbruikt. De meeste stekkeradapters kunnen behalve het actuele verbruik in watt, ook het totaalverbruik over een bepaalde periode in kWh tonen. Nadeel is echter dat je maar één apparaat tegelijk in de gaten kunt houden met zo’n meter.

Systeemmeters die in de meterkast geplaatst worden, houden daarentegen het totaalverbruik van alle apparaten in huis bij. Handig om te zien wat het vervangen van gloeilampen door LED-verlichting na verloop van tijd oplevert, maar minder geschikt om het verbruik van individuele apparaten nauwkeurig in kaart te brengen.

Drie soorten systeemmeters

Dat meten van het totaalverbruik door systeemmeters kan op drie manieren gebeuren. Er zijn systemen met een optische sensor, een elektronisch oog dat op de draaischijf van de oude analoge energiemeter in de meterkast geplakt wordt. Zo’n draaischijf heeft een rood of een zwart stipje en elke keer dat die voorbij komt, herkent de optische sensor dit als één omwenteling. Bij nieuwere digitale meters is de draaischijf vervangen door een knipperend led-lampje. Ook hierbij kan een optische sensor gebruikt worden, die dan het aantal pulsen van de LED telt. Door het aantal omwentelingen of pulsen per kWh in te voeren in de software van de systeemmeter, weet deze precies wat het actuele verbruik is aan de hand van de snelheid waarmee de pulsen geregistreerd worden. Nadeel van optische uitlezing is dat de plaatsing van het meetoog soms erg nauw luistert, zeker bij draaischijfmeters. Plak je de sensor nét verkeerd, dan registreert deze het verbruik niet, of niet goed.

Het meten van het totaalverbruik kan met een optische sensor die op een draaischijf of LED-meter wordt geplakt, of met een sensorklem rond de fasedraad.

Een andere methode die door sommige systeemmeters wordt toegepast is het gebruik van sensorklemmen die rond de fasedraad (of draden) in de meterkast geklemd worden en zo middels een magnetisch veld de hoeveelheid stroom meten die door de leidingen vloeit. Die methode werkt doorgaans zeer nauwkeurig, maar heeft een paar nadelen. Ten eerste moet je de meterkast open schroeven, waardoor het sowieso aan te raden is de hoofdschakelaar uit te zetten. Geen klusje om ’s avonds te doen dus. Daarnaast nemen de meetklemmen doorgaans nogal wat ruimte in, ruimte die niet in alle gevallen beschikbaar is in de meterkast. Bij de 3-fase installatie in ons testlab bleek het niet mogelijk drie meetklemmen rond de drie fasedraden te krijgen, de fysieke ruimte hiervoor ontbrak simpelweg.

Het uitlezen van een moderne slimme meter gaat het gemakkelijkst. Deze zijn meestal voorzien van een digitale P1-datapoort die er uitziet als een telefoonaansluiting. Systeemmeters die ook over zo’n datapoort beschikken, kunnen door middel van een rechtstreekse verbinding niet alleen het huidige elektraverbruik meten, maar ook het gasverbruik én bovendien kunnen de actuele totaalstanden direct uitgelezen worden. Bij het uitlezen van het gasverbruik van slimme meters geldt vaak overigens wel een beperking: de gasmeter stuurt updates over het verbruik doorgaans maar één keer per uur door naar de slimme elektrameter. Hierdoor is het niet mogelijk om het gasverbruik live te monitoren, maar krijg je overzichten per uur.

Meten is weten, en dan?

Sommige fabrikanten van energiemeters claimen dat je door het gebruik van hun producten tientallen of zelfs honderden euro’s per jaar op het energieverbruik kunt besparen. In de praktijk zal dit sterk afhangen van hoe bewust je nu al omgaat met energie. Laat je overal in huis altijd de lampen branden, de PC altijd aanstaan en heb je de elektrische vloerverwarming in de badkamer altijd op 22 graden, dan valt er veel te besparen. Denk je er nu al aan om apparaten uit te schakelen wanneer ze niet gebruikt worden, dan is de potentiële winst uiteraard kleiner. In alle gevallen geldt wel dat meters je met de neus op de feiten drukken: een continu oplopende verbruiksmeter – met het bijbehorende bedrag in euro’s – motiveert je om goed na te denken. Bovendien kunnen energiemeters ook helpen als je al wél bewust omgaat met energie. Want wellicht komt je tot het inzicht dat die oude koelkast of wasdroger toch wel érg veel energie verbruikt, en dat het loont om hem te vervangen. Of wellicht merk je dat de settopbox voor digitale televisie beter écht uitgeschakeld kan worden, omdat hij in standby nog steeds flink veel energie verstookt. Want soms zijn het juiste de apparaten waar je het niét van verwacht, die veel energie gebruiken.

Slimme meters, online diensten en testopzet

Steeds meer huizen zijn voorzien van een ‘slimme meter’, een apparaat dat gegevens over het verbruik van gas en elektra terug kan koppelen aan de netbeheerder. Slimme meters worden al jaren geplaatst in nieuwbouwwoningen, en de bedoeling is dat dit jaar ook bij bestaande woningen massaal slimme meters aangebracht zullen worden. Met een slimme meter hoef je nooit meer meterstanden door te geven, omdat energieleveranciers deze zesmaal per jaar mogen uitlezen. Als je er expliciet toestemming voor geeft, kan je de data ook dagelijks laten uitlezen. Energieaanbieders zoals Eneco, de Nederlandse Energie Maatschappij en Oxxio kunnen je zo online of via apps met grafieken en tabellen inzicht geven in uw energieverbruik, waarbij gedetailleerde informatie ingezien kan worden over zowel het elektra als het gasverbruik.

Je kan echter ook onafhankelijke bedrijven toegang geven tot jouw verbruiksdata, om op basis daarvan analyses uit te voeren. Een bekend voorbeeld van zo'n partij is mindergas.nl. Via deze dienst is het mogelijk om een slimme meter dagelijks uit te laten lezen. In combinatie met informatie over het weer, kan op die manier het gasverbruik per 'gewogen graaddag' berekend worden. Dat laatste wil zeggen dat het gasverbruik wordt gerelateerd aan het weer. Op die manier is het mogelijk om een zinnige vergelijking te maken tussen verschillende perioden, ook als de buitentemperatuur niet gelijk was.

Mindergas.nl maakt het door het uitlezen van slimme meters mogelijk om gasverbruik in verschillende perioden te vergelijken.

Houd er echter wel rekening mee dat met het vrijgeven van uitgebreidere toestemming tot uitlezen de gedetailleerde informatie over uw energieverbruik in handen van derden kan komen, die er mogelijk leefpatronen uit kunnen herkennen. Precies om die reden zijn sommige mensen überhaupt tegen slimme meters. Wanneer het systeem gehackt zou worden of netbeheerders en energiemaatschappijen zich niet aan afspraken houden, kunnen persoonlijke gegevens over verbruikspatronen immers op straat komen te liggen.

De test

Voor deze test laten wij diensten op basis van externe uitlezing van slimme meters buiten beschouwing, maar gaan we aan de slag met verschillende stekkeradaptermeters en met een aantal systeemmeters. In alle gevallen gaat het om apparaten die in Nederland goed verkrijgbaar zijn. Zeker in het segment van de stekkeradapters zijn er tientallen apparaten verkrijgbaar. Onze ervaringen uit eerdere tests leren dat zelfs de goedkoopste exemplaren prima in staat zijn om zogenaamde Ohmse belastingen te meten, maar dat niet alle stekkeradapters even goed zijn in meten van apparaten die gebruik maken van faseaansnijding, en dat ook het meten van laag (standby) verbruik niet in alle gevallen nauwkeurig gebeurt. De stekkeradapters die wij in deze test bekijken doen dat in alle gevallen wél goed.

Stekkeradapters: Voltcraft

Onder haar huismerk ‘Voltcraft’ verkoopt online elektronicawinkel Conrad een aantal verschillende stekkeradapters. De eenvoudigste daarvan is de Energy Check Monitor, die ongeveer 15 euro kost. Op het ingebouwde display kan je direct het actuele verbruik, het verbruik over een langere periode en de verbruikskosten zien. Het apparaat meet nauwkeurig, waardoor het een prima betaalbare keuze is om het verbruik van één apparaat tegelijk te meten.

Voltcraft Energy Check 3000

De 55 euro kostende Energy Logger 4000 biedt diezelfde functionaliteit, maar kan het verbruikspatroon ook gedetailleerd wegschrijven naar een SD-geheugenkaartje, zodat je dit later op de PC kunt uitlezen en grafieken kunt analyseren. Handig als je meer dan alleen het totaalverbruik wilt zien, maar ook inzicht wilt in hoe dit tot stand is gekomen.

Voltcraft Energy Logger 4000

Stekkeradapter: Plugwise Home Start

Een ander systeem dat met meerdere stekkeradapters werkt is Plugwise. Ook dit systeem is bedoeld om per adapter één apparaat te monitoren en de data centraal uit te lezen. Bij Plugwise gebeurt dit niet met een display op de adapter zelf, maar met een USB-dongle en software voor de PC. De losse stekkermodules staan draadloos met elkaar in verbinding en vormen zo een mesh-network. Het interne geheugen is groot genoeg om tot drie maanden aan data op te slaan, binnen welke periode je deze data dus via de USB-dongle naar de PC kunt downloaden. Alle adapters houden het verbruik van de aangesloten apparaten zeer gedetailleerd bij en de meegeleverde software biedt de mogelijkheid om het verbruik in grafieken weer te geven.


Plugwise Home Start

Het Plugwise systeem is wat ons betreft de beste optie om van meerdere losse apparaten het verbruik te meten, maar het is wel prijzig. De startset met twee meetpunten kost 110 euro, een uitgebreidere set voorzien van negen meters moet naar liefst 320 euro opleveren. Wil je de set met het internet verbinden zodat je de data ook via smartphone apps kan uitlezen, dan kan je kiezen voor een set die met een draadloze wifi-adapter wordt geleverd in plaats van met een USB dongle. De basisset met twee stekkeradapters kost in dat geval 210 euro.

Systeemmeter: Wattcher

De Wattcher is de eenvoudigste systeemmeter in onze test. Het apparaat bestaat uit een optische meter die op de draaischijf of het ledje van de elektrometer in de meterkast wordt geplakt, en een stekkeradapter met een display. De optische meter ziet wanneer de zwarte stip op de draaischijf voorbij komt, of herkent de pulsen van de led. Door vervolgens aan te geven hoeveel omwentelingen of pulsen de energiemeter per kWh uitzendt, is het actuele verbruik én het totaalverbruikt eenvoudig te meten.


Wattcher

Op het display, dat je op een willekeurige plek in huis in het stopcontact steekt, wordt live het energieverbruik van het huis getoond. Het is ook mogelijk om het totaalverbruik van de afgelopen dag en de besparing of het meerverbruik ten opzichte van een vooraf ingevoerd doelverbruik te laten zien. Het lichtgevende display pulseert continu tussen donker en helder, en hoe hoger het energieverbruik, hoe sneller het display pulseert. De 99 euro kostende Wattcher biedt standaard weliswaar beperkte informatie en kan bijvoorbeeld geen grafieken tonen, maar is wat ons betreft handig om bijvoorbeeld in de gang op te hangen: bij het weggaan kan je dan in één oogopslag zien of er nog (grote) verbruikers actief zijn. De Wattcher kan bovendien gekoppeld worden aan het HomeWizard systeem voor home automation. Op die manier kan je het verbruik ook via de pc en via apps uitlezen.

Wattcher levert zelf echter ook een optionele 'datalogger' Dit kastje kost 79 euro en wordt via een bedrade verbinding aan het thuisnetwerk gekoppeld en slaat de data die de Wattcher meet continu op. Middels een app voor smartphones en een webclient kan die data vervolgens met grafieken zichtbaar gemaakt worden.

Systeemmeter: Geo Ensemble

De Geo Ensemble kost 100 euro en werkt op vergelijkbare wijze als de Wattcher. Het apparaat is verkrijgbaar in een versie met optische sensor of met stroomklemmen, direct uitlezen van een slimme meter via de P1 poort kan het apparaat niet. Ook hier wordt het verbruik op een los display weergegeven. De Geo Ensemble doet dit echter uitgebreider dan de Wattcher. Naast het huidige verbruik wordt ook het totaalverbruik, de bijbehorende kosten en een prognose van het verbruik aan het eind van de huidige dag getoond.

Geo Enemble

Als extraatje kan de Geo Ensemble uitgebreid worden met maximaal zes losse stekkeradapters, zodat ook individuele apparaten uitgelezen kunnen worden. Deze 'Smart Plugs' (40 euro per stuk) zijn bovendien ook op afstand in en uit te schakelen, handig voor bijvoorbeeld de verlichting. Standaard biedt de Geo Ensemle geen mogelijkheid voor verbinding met internet of smartphones, maar middels de optionele 'Energynote Web Pack Interface' (55 euro) is deze functie wel toe te voegen. Hierna is het mogelijk om het apparaat te bedienen en uit te lezen via smartphones en computers.

Systeemmeter: Youless LS110

De LS100 van Youless is de kleinste meter uit de test, het apparaatje heeft ongeveer het formaat van een doosje lucifers en heeft buiten een optische sensor alleen een LAN-poort en een USB aansluiting voor stroomvoorziening. Het apparaat is bedoeld om de verbruiksmeters van het energiebedrijf optisch uit te lezen, en de data via het thuisnetwerk of internet beschikbaar te maken voor pc’s of smartphones.

Youless LS110

Youless heeft apps beschikbaar voor Android en iOS waarmee zowel het actuele als het cumulatieve energieverbruik uitgelezen kan worden. Daarnaast is het product te koppelen aan online diensten van andere partijen. Een voorbeeld daarvan is het populaire Bidgely, een dienst die de meter continu kan uitlezen en de data vervolgens toont in de vorm van fraaie grafieken. Wij hebben de Youless LS110 eerder al getest, lees meer in onze uitgebreidere review.

Systeemmeter: Qurrent Qbox Mini

De Qbox Mini van energieleverancier Qurrent werkt volgens het zelfde principe als de Youless LS110. Ook dit apparaat is feitelijk alleen een interface zonder beeldscherm, die de energiemeter uitleest en de data beschikbaar maakt via het thuisnetwerk. De LS110 van Youless is echter puur een optische meter, terwijl de Qurrent Qbox Mini behalve over een optische sensor ook over een P1 datapoort beschikt, om direct op een slimme meter aangesloten te worden. Maak je gebruik van die P1 poort, dan kan de meter ook het gasverbruik monitoren, via de optische sensor kan alleen de elektrameter uitgelezen worden.


Qurrent Qbox mini

Qurrent heeft ook apps voor iOS en Android beschikbaar en biedt daarnaast een eigen cloud-dienst, waarmee het verbruik altijd in te zien is, ook hier middels fraai vormgegeven grafieken. De Qbox mini kost 90 euro en dient middels een ethernetkabel op het thuisnetwerk aangesloten te worden. Heb je in de meterkast geen netwerkaansluitingen beschikbaar, dan kan je kiezen voor de Qbox mini Duo van 125 euro. Hierbij krijg je een tweede kastje dat draadloos in contact staat met de Qbox en elders in huis op een bedrade netwerkverbinding wordt aangesloten. Ook het monitoren van zonnepanelen is een mogelijkheid. Hiervoor is een extra module nodig, waarvan de prijs afhankelijk van het aantal panelen varieert van 75 euro voor zonne-installatie tot maximaal 32 Ampère tot 225 euro voor 3x65 Ampère.

Systeemmeter: Current Cost EnviRNet

De EnviRNet van Current Cost (niet te verwarren met Qurrent van de Qbox mini) is een uitbreidbare totaalmeter. Het apparaat meet optisch of met een stroomklem het totaalverbruik in te meterkast, en zendt de gegevens draadloos naar het basisstation dat voorzien is van een groot display waarop onder andere het huidige verbruik, verbruik van de afgelopen dagen, kosten, tijd en temperatuur worden weergegeven. Het apparaat kan bovendien gekoppeld worden met losse stekkeradapters en inbouwmeters om ook individuele apparaten te meten, maar bijvoorbeeld ook met temperatuursensoren. Wanneer het apparaat op het thuisnetwerk wordt aangesloten, is het bovendien ook mogelijk om de data via internet uit te lezen.

Van alle systeemmeters uit de test is het de meest modulaire en uitbreidbare oplossing. De basisversie met internetmogelijkheden kost een schappelijke 143 euro, optionele losse stekkermodules kosten 30 euro per stuk of 78 euro per drie. Heb je zeer specifieke wensen dan is de EnviRNet een goede oplossing, maar breng vooraf wel goed in kaart wát je precies wilt meten en welke modules je daarvoor nodig hebt, zodat je weet welke kosten daarmee gemoeid zijn.

Systeemmeter: Smappee Energy Buddy

Vorige jaar introduceerde het Belgische Smappee de Energy Buddy. Ook dit apparaat is een systeemmeter die middels stroomklemmen in de meterkast het totaalverbruik van alle apparaten in huis in de gaten houdt. Het apparaat is geschikt voor installaties met 1- of 3-fases en kost 199 euro. De Smappee Energy Buddy staat draadloos met het thuisnetwerk in verbinding, en uitlezen van de data kan via smartphone app voor Android en iOS. Elke Smappee wordt geleverd met één Comfort Plug, een stekkeradapter die via de Smappe app op afstand aan- en uitgeschakeld kan worden, handig om bijvoorbeeld verlichting met je telefoon te kunnen schakelen. De plugs bevatten overigens geen verbruiksmeter, ze zijn alleen bedoeld om te schakelen. De Comfort Plugs zijn afkomstig van D-IO (compatible met Klik Aan Klik Uit). Een extra set van drie plugs kost slechts 35 euro.


Smappee Energy Buddy

Het bijzondere aan de Smappee Energy Buddy is dat deze - ondanks het feit dat het een systeemmeter is die alleen in de meterkast het totaalverbruik meet - ook in staat is om het energieverbruik van individuele apparaten in te gaten te houden. Smappee doet dit door de 'vingerafdruk' van verschillende apparaten te leren op basis van het verbruikspatroon en eventuele meetbare storingen die apparaten aan het lichtnet toevoegen. Wanneer je de Smappee hebt aangesloten zal je binnen enkele dagen steeds meet 'onbenoemde' toestellen in de app vinden. Op het moment dat een apparaat aan- of uitschakelt, is dit ook zichtbaar in de app, waardoor je vrij eenvoudig namen kunt geven aan de automatisch gevonden apparaten. Helaas kent het systeem wel beperkingen. Zo worden apparaten met een verbruik van minder dan 60 watt doorgaans niet (goed) herkent. Bovendien geldt dat apparaten die een gelijkaardig verbruiksprofiel hebben, vaak als één apparaat gezien worden.

Tijdens onze test had de Smappee bijvoorbeeld moeite om een Quooker, magnetron en broodrooster goed van elkaar te onderscheiden. Daarnaast heeft Smappee het ook lastig met apparaten die een wisselend verbruik hebben, zoals een televisie met dynamische backlightregeling. Het afgelopen jaar heeft Smappee hard gewerkt aan de software, die sinds de introductie ook daadwerkelijk veel beter is geworden. Toch vinden wij het lastig om dit apparaat aan te raden als instrument om op een serieuze manier het verbruik van individuele apparaten te meten, het aantal meetfouten is daarvoor simpelweg (nog) te groot. Als totaalmeter en vooral ook als methode om de goedkope comfort plugs te schakelen is de Smappee echter een prima apparaat.

Systeemmeter: Eneco Toon

De Toon van Eneco is een vreemde eend in de bijt. De 7 inch grote tablet-aan-de-muur is namelijk zowel een thermostaat als een verbruiksmeter voor gas en elektra. Toon is op dit moment alleen beschikbaar voor klanten van Eneco en kost afhankelijk van de gekozen contractperiode 0 tot 275 euro inclusief installatie, plus in alle gevallen 3,50 euro per maand aan abonnementskosten. Die abonnementskosten worden berekend voor updates en koppeling met de Eneco account, waardoor Toon bijvoorbeeld kan aangeven of je meer of minder energie verbruikt dan verwacht. Eneco heeft inmiddels laten weten dat Toon later dit jaar ook beschikbaar komt voor consumenten die geen klant zijn, maar wat de prijsstelling op dat moment wordt is nog niet duidelijk.

Toon bestaat uit een aantal verschillende modules. Het apparaat zelf, de 7 inch grote tablet wordt op de muur geschroefd op de plek die normaal ook voor de thermostaat bedoeld is. Middels de aanwezige 2-aderige bekabeling staat de Toon in verbinding met de eveneens meegeleverde ketelmodule, die vlak bij de cv-ketel gemonteerd wordt. Deze module zorgt voor de stroomvoorziening van de Toon, en regelt de communicatie tussen de tablet en de ketel. Aansturing van de ketel kan hierbij zowel via de traditionele aan-uit methode als via het slimmere Opentherm protocol. Ten slotte bevat de set ook een meteradapter. Dit apparaatje lijkt op een forse netadapter en dient in de meterkast in een vrij stopcontact gestoken te worden. Afhanekelijk van het type energiemeters maakt de meteradapter gebruik van optische sensoren die op de gas- en elekteameters worden geplakt, of wordt het apparaat direct op de P1 poort van een slimme meter aangesloten. De verbinding tussen de meteradapter en de Toon thermostaat is draadloos, waarbij gebruik gemaakt wordt van het Zigbee protocol. 

 

Toon geeft uitgebreide informatie over het actuele en historische totaalverbruik van het gehele huis, voor zowel elektriciteit als gas. De meter geeft daarnaast ook aan hoe jouw verbruik is ten opzichte van jouw huidige maandbedrag, en waarschuwt als je structureel meer energie verbruikt dan inschat. Eneco breidt haar software bovendien regelmatig uit, zo is sinds de introductie in 2012 onder andere de optie toegevoegd om jouw verbruik te vergelijken met huizen met een vergelijkbare bouw en gezinssamenstelling. Heb je kennissen die ook een Toon hebben? Dan kan je zelfs ‘vrienden’ worden en het verbruik individueel met elkaar vergelijken.

Andere nieuwe features zijn de mogelijkheid om de Toon thermostaat te gebruiken als controller voor Philips Hue lampen, of voor op afstand aan- en uitschakelbare stekkermodules. Op die manier kan je vanaf de Toon bijvoorbeeld lampen en apparaten aan en uitschakelen. Eneco levert bovendien apps voor de Toon voor smartphones en tablets. De app voor smartphones is vrij beperkt qua functionaliteit. Deze laat de temperatuur in huis instellen, toont het huidige energieverbruik, en biedt de mogelijkheid om de slimme stekkers aan en uit te schakelen. De app voor tablets - die niet op smartphones te installeren is - biedt veel meer mogelijkheden en laat middels grafieken bijvoorbeeld ook trends in het energieverbruik zien.

Conclusie

De geteste meters lopen sterk uiteen in functionaliteit en gebruiksdoel en het is dus onmogelijk één winnaar aan te wijzen. Ben je geïnteresseerd om van één apparaat het actuele en totaalverbruik te weten, dan volstaat de goedkope Energy Check 3000 van Conrad, waarmee je voor 15 euro direct het verbruik van één apparaat inzichtelijk kunt maken. Wil je van meerdere individuele apparaten uitgebreide en nauwkeurige verbruiksdata, dan is het veel prijzigere Plugwise systeem de beste optie.

Voor wie het totaalverbruik van het gehele huis in de gaten wil houden, zijn er ook meerdere opties. De Qbox Mini van Qurrent is een betaalbare en gebruiksvriendelijke meter, met de mogelijkheid gedetailleerde verbruiksinformatie online en via apps te bekijken. Gebruik je de Qbox in combinatie met een slimme meter, dan kan deze bovendien ook het gasverbruik in kaart brengen. De iets duurdere EnviRNet van Current Cost biedt vergelijkbare functionaliteit met betrekking tot het meten van het elektraverbruik, maar kan uitgebreid worden met extra sensoren om ook individuele apparaten en temperatuur te meten, en dit apparaat beschikt bovendien over een eigen display. De Smappee Energy Buddy is ook een prima totaalmeter, die bovendien ook een poging doet het verbruik van individuele apparaten in kaart te brengen. Die tweede optie werkt echter (nog) niet goed genoeg om serieuze verbruiksdata te vergaren en met dat doel zouden wij de Smappee dus ook niet aanraden. 

Eneco’s Toon ten slotte is een fraai alles in één apparaat, dat een thermostaat combineert met energiemeter en daarbij ook het gasverbruik meet. Toon geeft bovendien aan wanneer je meer of minder verbruikt dan je huidige maandbedrag, wat vervelende verrassingen bij de eindafrekening helpt voorkomen.


Besproken product

Vergelijk  

Product

Prijs

Plugwise Home Start

Plugwise Home Start

€ 107,95

1 winkel
0
*