APP de film review: smartphones aan, alstublieft

12 reacties
Inhoudsopgave
  1. 1. Inleiding
  2. 2. Techniek
  3. 3. APP de film
  4. 4. APP de film app
  5. 5. Conclusie
  6. 12 reacties

Inleiding

Sinds enige tijd zien we in televisieland het fenomeen 'tweede scherm' opduiken. Daarmee doelt men op programma's die een extra dimensie krijgen - of dat is althans de bedoeling - door gebruik te maken van het feit dat een flink deel van het kijkerspubliek toch al met een smartphone of tablet op de bank zit. Door op die apparaten via apps of websites extra informatie te verstrekken, hoopt men de kijker weer meer bij de uitzending te betrekken. Tot dusver zagen we meer en minder geslaagde implementaties, maar een hele speelfilm waarbij je een oog op een gadget moet houden was nog niet vertoond, zelfs elders ter wereld niet, als we de makers van APP de film mogen geloven. Hardware.Info kreeg een uitnodiging voor de voorpremière en ging, na installatie van de app, kijken.

Apps en films hebben weinig direct met hardware te maken en je kan je dus afvragen waarom de schrijver van dit stukje kostbare tijd spendeerde aan een trip naar Amsterdam om in de Tuschinski-bioscoop kennis te nemen van dit nieuwe fenomeen. APP de filmTijd die ook in het testen en reviewen van hardware geïnvesteerd had kunnen worden.

De reden is simpel: in de eerste plaats is de invloed die nieuwe technologie op ons dagelijks leven heeft, zeer interessant. In het bijzonder de zaken die als het ware terloops veranderen wanneer nieuwe techniek zijn intrede doet, zoals niet in de laatste plaats etiquette en de definitie van sociaal wenselijk gedrag. Met andere woorden, wat gebeurt er als je dé eerste regel van de bioscoop (zet je mobiele telefoon uit, of op trilstand) op zijn kop zet? Het antwoord: opmerkelijk weinig. Hoezeer de conservatievere echte filmliefhebbers ervan zullen gruwen, lijkt de tijd hier rijp voor.

Filmmakers (en dan doelen we op producenten en financierders, niet zozeer regisseurs) zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om publiek naar de bioscoop te trekken. Beter geluid, beter beeld, 3D: naar goed gebruik in de entertainmentsector is elk middel geoorloofd zolang het stoelen vult. Apps zijn om die reden aantrekkelijk: het is nieuw, het sluit aan bij onze huidige belevingswereld en bovenal is er een gigantisch potentieel: de filmmaker bereikt voor de eerste keer de individuele bioscoopbezoeker en dat zorgt voor nieuwe creatieve én commerciële mogelijkheden. Indien smartphone en tablet standaard een functie krijgen in de bioscoop, is het interessant om te kijken wat voor consequenties dat heeft voor hoe we die apparaten gebruiken en of er zaken zijn die aan de hardwarekant verbeterd kunnen worden. Het antwoord: inkijkhoekbeperkende filters, al dan niet in- en uitschakelbaar, zouden beslist een meerwaarde zijn als dit doorbreekt.  

Update 19-3-2013: Op verzoek van de producenten van APP de film is een aantal afbeeldingen, schermafdrukken van de app die behoort bij de film, verwijderd uit dit artikel. Daarnaast is één afbeelding bewerkt om personages onherkenbaar te maken. Hardware.Info heeft dit gedaan uit respect voor het argument dat deze afbeeldingen delen van het plot kunnen weggeven en behoudt zich het recht voor om in het kader van vrije nieuwsgaring te citeren uit auteursrechtelijk beschermde werken.

APP de film

0