De Hardware.Info PC Adviezen in 2013

28 reacties
Inhoudsopgave
  1. 1. Inleiding
  2. 2. Laptops
  3. 3. Configuraties
  4. 4. Uitgangspunten
  5. 5. Samenstelling en beschrijving
  6. 6. Jouw mening & adviezen
  7. 7. Afsluitend
  8. 28 reacties

Inleiding

Oplettende lezers zullen het al gemerkt hebben: eind 2012 was er even een hiaat in het verschijnen van de Hardware.Info PC Adviezen, maar daaraan is inmiddels een einde gekomen. In januari worden alle reguliere PC Adviezen weer gepubliceerd. Daarna verandert het publicatieritme echter enigszins. Een mooie gelegenheid om even stil te staan bij dit onderdeel van Hardware.Info, dat alweer heel wat jaren deel uitmaakt van onze site.

Hardware.Info publiceert al sinds 1998, het geboortejaar van onze site, PC Adviezen. Daar is sindsdien op diverse momenten wat aan veranderd. Oorspronkelijk waren het drie adviezen voor drie prijsklassen; eerst in guldens, later in euro's. Met de introductie van Hardware.Info 3.0 werd het aantal verschillende adviezen uitgebreid met diverse gebruiksdoelen, zoals gaming en videobewerking.

Het is al een tijdje geleden dat we voor het laatst redactionele aandacht besteedden aan de PC Adviezen als fenomeen, dus het begin van een nieuw jaar en wederom een kleine aanpassing in hoe we deze adviezen publiceren, vormen een mooi moment om er weer even bij stil te staan.

Zoals we steeds goed kunnen zien in de reacties op PC Adviezen, is het een onderwerp dat nog altijd bij onze lezers leeft. De afgelopen maanden kregen we ook diverse verzoeken en vragen om nieuwe adviezen, die we nu gelukkig weer beschikbaar hebben. Die zullen ongetwijfeld weer voer voor discussie opleveren, wat natuurlijk prima is. Om een aantal misverstanden uit de weg te helpen, willen we in dit artikel wat meer in het algemeen ingaan op de PC Adviezen.

Veranderde frequentie

De belangrijkste wijziging in 2013 in de PC Adviezen is een gewijzigde update-frequentie. Lange tijd was de norm dat Hardware.Info maandelijks alle adviezen vernieuwde. Met drie adviezen was dat goed te doen, met tien adviezen groeide het uit tot een behoorlijke klus. Nu we ook dagelijks altijd minimaal twee en soms drie of zelfs vier 'grote' andere publicaties hebben (reviews, previews, achtergrondartikelen, Hardware.Info TV uitzendingen, etc.) zijn tien adviezen per maand wat veel van het goede.

Bovendien gaan de ontwikkelingen in de IT-wereld weliswaard hard, maar niet meer zo snel als een paar jaar geleden. Zelfs toen gold al dat niet ieder advies van maand tot maand geheel herzien hoefde te worden. Wanneer slechts een of twee (of zelfs geen) onderdelen vervangen werden, wekte dat bij sommige, vooral vaste bezoekers wrevel op: dat hadden ze immers vorige maand ook al gelezen. Heel begrijpelijk, al waren er ook genoeg bezoekers die niet ieder advies uitspelden en een "verse" editie per maand konden waarderen, al was daarin weinig veranderd.

Om beide groepen tegemoet te komen, zijn we van plan om de frequentie van verschijnen van alle adviezen aan te passen. Sommige zullen maandelijks vernieuwd blijven worden, andere eens in de twee maanden en weer andere nog wat minder vaak. Dat betekent minder nieuwe PC adviezen per maand, maar we zijn ook van plan de gecreëerde 'ruimte' deels te benutten voor eenmalige PC Adviezen voor bijvoorbeeld specifieke toepassingen of zelf games. Omdat we de 'levensduur' van adviezen aanpassen, zullen oudere adviezen bovendien langer op de eerste pagina van de PC Advies overzichtpagina zichtbaar blijven. Daarnaast is er natuurlijk altijd het archief en het filter op de voorpagina.

Alle PC adviezen direct zien op de voorpagina? Dat kan met dit filter.Met dit filter op de voorpagina kan je altijd de laatste PC adviezen ophalen, zonder dat een nieuwe pagina hoeft te worden geladen.

0