Wireless LAN producten vergelijkingstest

11 reacties
Inhoudsopgave
  1. 1. Inleiding
  2. 2. Hoe werkt het?
  3. 3. Sitecom Wireless Home Networking Kit
  4. 4. Dynalink PC-Card / PCI Modellen
  5. 5. Sitecom PC-Card / PCI Modellen
  6. 6. Access Points
  7. 7. Vergelijkingstabel en Conclusie
  8. 11 reacties

Dynalink PC-Card / PCI Modellen

Wireless LAN PC-Card

De Dynalink Wireless LAN PC-Card is een PCMCIA uitvoering van een draadloos netwerkkaartje. Dit kaartje, dat 2L International ons voor deze test beschikbaar stelde, wordt geacht een 11 Mbps draadloze connectie tot stand te brengen. Dit kan het doen met een ander WLAN kaartje of een Access Point. Na het lezen van de elektronische Quick Start handleiding kunnen de op de diskettes meegeleverde drivers en utility worden geïnstalleerd. Met de configuration utility kan onder andere een kanaal en de transmissiesnelheid worden ingesteld. Ieder kanaal heeft een eigen bandbreedte en alleen kaartjes die gebruik maken van hetzelfde kanaal kunnen met elkaar communiceren. Om te voorkomen dat de buurman op hetzelfde kanaal werkt en dus bij u op het netwerk kan komen, kan een Service Set Identifier (SSID) gekozen worden. Het spreekt weer voor zich dat alleen PC’s met een WLAN kaartje waarvan de SSID hetzelfde is elkaar kunnen benaderen. De utility biedt verder nog extra stukje veiligheid in de vorm van Wired Equivalent Privacy (WEP). Hiermee is het mogelijk om de data die verstuurd wordt te coderen. WEP maakt gebruik van een combinatie van 40 bit sleutels om toegang tot het netwerk te krijgen en encryptie die 64 of 128 bit kan zijn. Wederom geldt dat alleen kaartjes die dezelfde encryptie gebruiken elkaar begrijpen en onderling kunnen communiceren.

Zoals te zien in de tabel op pagina 7, liggen de snelheden ditmaal stukken hoger dan bij de Sitecom WHN-kit, wat logisch is omdat er onder andere geen gebruik gemaakt wordt van de USB-poort. Theoretisch zouden 11 Mbps kaartjes een snelheid van 1375 kB/s moeten kunnen halen. Deze theoretische waarde is echter alleen mogelijk onder ideale omstandigheden, en zelfs dan zal deze niet behaald worden vanwege protocol-overhead die ook een bepaalde bandbreedte opeist. 
Ook is te zien dat de transmissiesnelheid afhankelijk is van de gebruikte PC’s. Gemiddeld kan met deze configuratie een snelheid van 300 kB/s behaald worden op een afstand van enkele meters. Zodra ik met de notebook naar buiten liep en enkele meters van huis een MP3 wilde aanzetten ging het toch mis. Dit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de dikkere buitenmuren die het radiosignaal moet passeren, waardoor de snelheid drastisch vermindert en de buffer langzaam leeg begint te lopen.

Dynalink Wireless LAN PCI adapter

Zoals de naam al zegt, is dit wireless LAN device geschikt om in een normale PC in een vrij PCI slot te steken. Nadat Windows de PCI-adapter heeft herkend en de juiste drivers van de meegeleverde CD-ROM geïnstalleerd zijn, mag het PCMCIA-kaartje in de PCI-adapter gestoken worden. Het PCI-kaartje is zo gemaakt dat er alleen de bovenstaande Dynalink WLAN PC Card ingestoken kan worden. Nadat dezelfde software als voor het PCMCIA- kaartje voor de notebook is geïnstalleerd is ook deze desktop PC op het draadloos netwerk aangesloten. De werking van de configuration utility is precies hetzelfde als bij de WLAN PC Card, en zal dan ook niet verder meer besproken worden.

0