Bluetooth: achtergrond, geschiedenis en stand van zaken

9 reacties
Inhoudsopgave
  1. 1. Inleiding
  2. 2. Klasse 1, 2 en 3
  3. 3. Versies
  4. 4. Protocollen, profielen en stacks
  5. 5. Protocollen
  6. 6. Profielen
  7. 7. Bluetooth nu en in de toekomst
  8. 9 reacties

Protocollen, profielen en stacks

Naast verschillende klassen en versies hebben we bij Bluetooth ook te maken met protocollen, profielen en stacks. Heel kort door de bocht kan je deze drie als volgt omschrijven:

•    Protocol: beschrijving van methode om data over te dragen.
•    Profiel: beschrijving van functionaliteit en toepassingen.
•    Stack: implementatie van protocollen op chipniveau of bijvoorbeeld in een besturingssysteem.

Je zou een protocol kunnen vergelijken met ons letterkundige systeem. We hebben met elkaar afgesproken gebruik te maken van zesentwintig letters en elke zin te beginnen met een hoofdletter en te eindigen met een punt. Een profiel is vervolgens te vergelijken met de taal die gebruikt wordt binnen een protocol. Hoewel alle (Westerse) talen gebruik maken van dezelfde letters en basisregels, zal het iedereen duidelijk zijn dat Nederlands en Frans niet hetzelfde zijn. Een stack ten slotte kunnen we in dit geval zien als het boek, schrift of krant waarop de inhoud van een aantal protocollen beschreven staat.

We geven grif toe dat deze vergelijking wat vergezocht is en uiteindelijk scheef gaat, maar belangrijk is te begrijpen dat een profiel bovenop een protocol draait, terwijl een stack de daadwerkelijke implementatie van een verzameling protocollen binnen een apparaat of besturingssysteem is.

0