Bluetooth: achtergrond, geschiedenis en stand van zaken

9 reacties
Inhoudsopgave
  1. 1. Inleiding
  2. 2. Klasse 1, 2 en 3
  3. 3. Versies
  4. 4. Protocollen, profielen en stacks
  5. 5. Protocollen
  6. 6. Profielen
  7. 7. Bluetooth nu en in de toekomst
  8. 9 reacties

Klasse 1, 2 en 3

Bluetooth is bedoeld als protocol om apparaten, die zich op korte afstand van elkaar bevinden, met elkaar te laten communiceren. Omdat niet voor alle toepassingen dezelfde maximale afstand nodig is, zijn er drie klassen gedefinieerd, elk met een ander zendvermogen, energieverbruik en maximale overdrachtsafstand.

Klasse 1 Bluetooth-apparaten hebben een maximaal zendvermogen van 100 milliwatt en een bereik van ongeveer 100 meter. Bij klasse 2 apparaten is de afstand beperkt tot ongeveer tien meter bij een zendvermogen van 2,5 mW. Klasse 3 specificeert een maximum vermogen van 1 mW, wat in de praktijk betekent dat de reikwijdte niet groter is dan een meter of vijf.

Klasse 1 zenders worden voornamelijk toegepast in apparaten waarbij het energieverbruik niet zo belangrijk is. Zo zijn Bluetooth adapters en dongles voor PC’s en laptops vaak uitgerust met een klasse 1 zender, het 100 mW zendvermogen is in verhouding tot het complete energieverbruik van een PC of laptop immers te verwaarlozen. Apparaten waarbij een laag energieverbruik belangrijk is, bijvoorbeeld mobiele telefoons en headsets, gebruiken in de regel klasse 2 zenders, die veel minder energie verbruiken. Klasse drie komen we zelden tegen. De beperkte maximale reikwijdte van vijf meter is in de praktijk vaak nog kleiner, wat al snel problemen oplevert. Apparaten van verschillende klassen kunnen met elkaar communiceren, al geldt dat de maximale afstand beperkt wordt tot het apparaat met het laagste zendvermogen.


USB-adapters voor Bluetooth zijn vaak klasse 1 Bluetooth-producten

0