Achtergrond: ARM-processor technologie

22 reacties
Inhoudsopgave
 1. 1. Inleiding
 2. 2. Wat is een processorarchitectuur?
 3. 3. Acorn
 4. 4. ARM2
 5. 5. Licenties
 6. 6. ARMv4 t/m v6
 7. 7. Cortex
 8. 8. Toekomst voor ARM
 9. 9. Software
 10. 10. X86 vs ARM
 11. 11. Conclusie
 12. 22 reacties

Acorn

De geschiedenis van de ARM-architectuur brengt ons begin jaren tachtig bij computerfabrikant Acorn. In die tijd maakten de verschillende fabrikanten van computers nog allemaal gebruik van verschillende processors en eigen software. Compatibiliteit tussen verschillende merken computers was nog een utopie. Acorn was bekend van de BBC Micro Computer, een zeer simpele computer gebaseerd op de MOS Technology 6502 processor en te programmeren via de BASIC taal. Wie nu tussen de 30 en de 40 is, heeft misschien in zijn middelbare schooltijd nog op zo'n BBC computer gewerkt: daar waren ze destijds wegens de relatief lage kosten vrij populair.

In 1981 lanceerde IBM de PC, gebaseerd op een processor van Intel, en Acorn ging op zoek naar een geschikte chip om een concurrerend computersysteem op de markt te brengen. Tegelijkertijd werd gewerkt aan een grafische gebruiksinterface; omdat de meeste processors die destijds beschikbaar waren daar eigenlijk niet krachtig genoeg voor waren, werden twee ingenieurs van Acorn aan het werk gezet om te onderzoeken of er niet een eigen processor ontwikkeld kon worden. Steve Furber en Sophie Wilson werden geïnspireerd door het RISC-project (zie kader) dat destijds door een aantal studenten van de Berkeley universiteit was opgezet. Na een proof-of-concept te hebben geleverd bij het management van Acorn, gingen ze in 1983 aan de slag met het Acorn RISC Machine project, waar de afkorting ARM oorspronkelijk van is afgeleid.

In 1985 werd de eerste ARM-processor geproduceerd, waarvoor men samenwerkte met chipbakker VLSI. Deze ARM1 werd alleen door Acorn zelf toegepast, in computers die gebruikt werden om de ARM-architectuur en daarop gebaseerde processors verder te ontwikkelen. Een jaar later rolde de ARM2 processor van de band, die daadwerkelijk terecht kwam in een computer die de verkoop in ging: de Acorn Archimedes.


De ARM architectuur werd voor het eerst gebruikt in de Acorn Archimedes computer.

0
*