Hardware.Info 4 - een week later

32 reacties
Inhoudsopgave
  1. 1. Update
  2. 2. Site optimalisaties (1)
  3. 3. Site optimalisaties (2)
  4. 4. Server en HWI TV
  5. 5. Forum, nieuwe producten
  6. 6. Nieuw en in de toekomst
  7. 32 reacties

Update

Een week geleden lanceerde Hardware.Info de nieuwe website. De belangrijkste verandering voor de bezoekers was direct zichtbaar: een geheel nieuw design en, naar onze mening, sterk verbeterde navigatie. De vele reacties waren grotendeels enthousiast, waar wij natuurlijk erg blij mee zijn. Per slot van rekening heeft de ontwikkeling meer dan een jaar gekost; hoewel we hierbij zowel de meningen van reguliere bezoekers als van webshop eigenaren en fabrikanten hebben ingewonnen, is het bij een grote verandering altijd maar de vraag hoe men erop reageert. Gelukkig was het merendeel van jullie zeer positief!

Een website als Hardware.Info is vergelijkbaar met een behoorlijk groot softwarepakket: het is lastig om álle bugs te vinden en te verwijderen. Om die reden is ook de week na lancering keihard gewerkt door de programmeurs om de zaken die ofwel niet naar voren waren gekomen tijdens het bètatesten, ofwel die geen directe invloed hadden op de ervaring van bezoekers maar wel nog aanpassing behoefden, aan te pakken.

De vernieuwing van de site betrof dan ook meer dan alleen een nieuw design: de basis van de website, het zogenaamde framework, werd ook geheel opnieuw ontworpen, en de nieuwste versie van forumsoftware vBulletin werd geïntegreerd. Deze noodzakelijke aanpassingen maakten de toch al grote klus nog wat complexer en liggen in veel gevallen ten grondslag aan grotere en kleine problemen die we na lancering constateerden: zaken die prima werken met een relatief kleine groep testgebruikers, werken in de praktijk anders wanneer de vele duizenden dagelijkse bezoekers van de site ermee aan de slag gaan.

In het weekend na de lancering werden alleen al meer dan 250 aanpassingen gedaan; veel vonden we zelf, veel werd ook door jullie aangedragen in de bug-meld discussie op het forum.

Hoewel er continu wordt doorgewerkt, kunnen we inmiddels stellen dat de site grotendeels werkt zoals bedoeld - uiteraard blijven we bezig ontbrekende features toe te voegen én nieuwe functionaliteit te ontwikkelen. Zoals we al aangaven in het artikel bij lancering: HWI 4 is niet zozeer een afsluiting van één ontwikkeltraject, als wel het begin van een heleboel nieuwe.

Op de volgende pagina's kan je een beknopt overzicht lezen van de belangrijkste aanpassingen tot dusver.

0
*