Vergelijkingstest: 9 Energiemeters

Inhoudsopgave
  1. 1. Inleiding
  2. 2. De test
  3. 3. Geteste meters (1)
  4. 4. Geteste meters (2)
  5. 5. Geteste meters (3)
  6. 6. Tabel met testresulaten
  7. 7. Conclusie
  8. 8. Reacties

Inleiding

Met de stijgende energiekosten neemt het bewustzijn omtrent energieverbruik onder consumenten toe. Een energiemeter kan je helpen om het verbruik en de kosten van apparatuur in en om het huis in kaart te brengen. Maar dan moeten de metingen uiteraard wel betrouwbaar zijn...

Hoewel de olieprijs het afgelopen half jaar ver onder de piek van vorige zomer ligt, geldt dat de algemene trend voor energieprijzen een opwaartse richting laat zien. Om kosten te besparen is het dus een goed idee te kiezen voor zuinige apparatuur met een A-label. Helaas is het van veel apparaten bij aanschaf helemaal niet duidelijk deze gebruiken. De opgave op het typeplaatje betreft alleen het maximale energieverbruik, niet het gemiddelde. Want wat gebruikt die PC, wekkerradio, telefoonlader of televisie nou écht? Een speciale energieverbruikmeter kan hier inzicht bieden. Zo'n meter wordt tussen het te meten apparaat en de normale wandcontactdoos geplaatst en meet vervolgens het verbruikte amperage. Door dit te vermenigvuldigen met het voltage van het energienet is het verbruik in kaart te brengen.

Verschillen in mogelijkheden

Veel apparaten gaan een stap verder en kunnen niet alleen het opgenomen vermogen in Watt tonen, maar beschikken tevens over de mogelijkheid om het totaal opgenomen vermogen in Watt uur of kilo Watt uur (kWh) bij te houden en een kostenberekening te maken. Door bij eerste ingebruikname de prijs per kWh op te geven, is immers eenvoudig te berekenen wat de totale energiekosten over de duur van de meting bedragen. 

Power Factor

Veel meters kunnen naast het opgenomen vermogen bovendien de zogenaamde ‘power factor' weergeven, een variabele die bovendien van belang lijkt te zijn bij de nauwkeurigheid van sommige meters. De power factor geeft aan wat de relatie is tussen het werkelijke en het schijnbaar opgenomen vermogen van een apparaat. Aangezien wisselspanning een sinusvormige golf beslaat, is het mogelijk dat er faseverschillen optreden tussen deze spanningsgolf en de opgenomen stroom. Of er een faseverschil tussen stroom en spanning optreedt hangt af van het type belasting. Bij apparaten met een lineaire - ook wel ohmse - belasting zijn stroom en spanning geheel in fase; voorbeelden hiervan zijn ongeschakelde apparaten zoals gloeilampen en verwarmingselementen in bijvoorbeeld straalkachels, broodroosters of waterkokers.  Bij dit type belasting is de power factor gelijk aan 1, wat wil zeggen dat spanning en stroom geheel in fase zijn. Lineaire belastingen zijn eenvoudig te meten en bij onze test met een 60 Watt gloeilamp zien we bij geen van de meters grote afwijkingen.

Lastiger wordt het echter bij het meten van apparaten die hun vermogen niet lineair opnemen, maar bijvoorbeeld gebruik maken van een transformator. Transformatoren komen we tegen in tal van apparaten, variërend van TL-verlichting tot PC voedingen en TV's. Bij dergelijke apparaten kan een faseverschil optreden tussen de sinusgolf van het spanningsnet en de opgenomen stroom. Hoe groter dit verschil, des te lager de power factor. Een lage power factor betekent dat er meer energie geleverd moet worden dan er nuttig gebruikt wordt, en bovendien blijkt het bij belastingen met een lage power factor lastiger om het verbruik van het apparaat te meten.

De test

Voor deze test hebben we een aantal gangbare energiemeters aangeschaft, in kosten variërend van minder dan tien tot veertig euro. Enkele van de door ons geteste meters zijn ook onder andere merk en modelnamen verkrijgbaar, het betreft hier zogenaamde OEM modellen die in het Verre Oosten bij afname van grote aantallen met elke gewenste opdruk leverbaar zijn.

We hebben de meters getest met een aantal verschillende belastingen, variërend van een 60 Watt gloeilamp en spaar- en TL-lampen tot een grote zware transformator en een kleine 12 Volt netadapter voor een router. Daarnaast hebben we een vrij zuinige desktopcomputer doorgemeten, zowel in uitgeschakelde stand als idle op de Windows desktop. Ook hebben we het verbruik van een veelgebruikte Samsung HDTV ontvanger gemeten, en hebben we gekeken wat een Philips LCD TV in standby verbruikt. Gegevens over de televisie tijdens het gebruik zal je niet terugvinden: LCD televisies hebben namelijk als eigenschap dat ze minder energie opnemen naarmate ze langer aanstaan waardoor het te lastig bleek om de constantheden contant te houden. Als laatste hebben we het opgenomen vermogen van een 1300 Watt stofzuiger gemeten.

Uiteraard moeten we alle meters tegen een betrouwbaar ijkpunt afzetten en we hebben onze LMG95 meter van de Firma Zes Zimmer dan ook gebruikt als referentie. Dit apparaat met een kostprijs van ettelijke duizenden euro's is gekalibreerd en heeft een te verwaarlozen afwijking.

LET OP:

Voor verschillende meters in deze test geven fabrikanten een onderwaarde aan van het verbruik dat nauwkeurig gemeten kan worden. In sommige gevallen ligt die waarde op wel 10 Watt, waarbij de fabrikant dus niet garandeert dat belastingen daar onder goed gemeten worden. Wij hebben echter besloten om ook deze apparaten toch ook met lagere belastingen te testen. De reden hiervoor is dat de consument niet van te voren weet wat het (standby)verbruik van een apparaat is, en dat is in veel gevallen juist de reden om een dergelijke meter aan te schaffen. Naar onze mening zou een apparaat dat niet geschikt is voor metingen onder 5 tot 10 Watt bij te lage belastingen geheel geen waarde moeten weergeven en is het zeer ongewenst wanneer het apparaat wél een veel te hoge of lage score laat noteren.


De professionele Zes Zimmer LMG95 meter is gebruikt als referentie.

Geteste meters (1)

Isotronic 40365

Dat dezelfde meter onder meerdere merknamen verkocht wordt, merken we meteen al bij het eerste product in de test. De Isotronic 40365 is namelijk ook verkrijgbaar onder de merknaam ‘HQ' met als typeaanduiding EL-EPM01 (MK-II). De meter kan huidig verbruik, totaal verbruik en totale kosten weergeven. Bij lineaire belastingen blijkt de meter redelijk te functioneren, maar vooral bij apparaten met een geschakelde netvoeding gaat het mis. Volgens deze meter gebruikt onze Philips TV in standby 6 Watt, terwijl dit in werkelijkheid 0,81 Watt is. Een misrekening van 640%. Bij een aantal andere metingen met laag verbruik gaf de meter bovendien consequent 0 Watt aan, hetgeen aangeeft dat dit apparaat geen betrouwbare keuze is.

Paget 9149

De 9149 van Paget is een beetje een vreemde eend in de bijt. Het apparaat is namelijk al jaren op de markt en wordt momenteel niet (veel) meer verkocht. Toch hebben we besloten om de meter in deze test mee te nemen, en wel om twee redenen. Ten eerste omdat het jarenlang een populaire meter is geweest, en ten tweede omdat het apparaat qua display en layout van de bedieningstoetsen sterke overeenkomsten vertoond met het hierna besproken model van Cresta. De Paget 9149 is een uitgebreid apparaat dat onder andere stroomsterkte, verbruik, totaal verbruik, kosten en de power factor van het aangesloten apparaat kan tonen. Helaas blijken de meetwaarden die het apparaat laat zien vaak kant noch wal te raken. Zelfs bij lineaire belastingen laat de meter een afwijking van zo'n 7% zien en met geschakelde netvoedingen weet het zich helemaal geen raad. Onze desktop PC zou in standby maar liefst 27 Watt verbruiken, terwijl dit in werkelijkheid net iets meer dan 3 Watt is. De meter kan de power factor van het aangesloten apparaat tonen, maar laat hierbij vrijwel altijd een waarde van 1 zien, ook als de power factor in werkelijkheid veel lager ligt. Totaal onbruikbaar dus.

Cresta RCE-1106

Eén van de redenen om de oude Paget meter mee te nemen in de test is dus dat deze als twee druppels water lijkt op de nieuwere Cresta RCE-1106. Hoewel de vorm van de behuizing anders is, komen de plaatsing van de toetsen, het schermpje en de mogelijkheden van beide apparaten geheel overeen. De nieuwe Cresta meter is onder andere verkrijgbaar bij BCC en de Kijkshop, waarbij het met een kostprijs van 10 euro de goedkoopste meter uit de test is! En er is meer goed nieuws, want in tegenstelling tot de meter van Paget presteert de Cresta wél erg goed. De hoogst gemeten afwijking is 23% en dat komt voornamelijk omdat de meter geen cijfers achter de komma laat zien: Bij onze LCD-TV geeft Cresta het verbruik weer als 1 Watt, terwijl het 0,81 zou moeten zijn. Over het gemiddelde van alle metingen is de afwijking echter slechts 5,6% en dat is de beste score van alle geteste meters.

Geteste meters (2)

Basetech 124400

Basetech levert een eenvoudige energiemeter die enkel het actuele verbruik en de totale kosten kan tonen. Bij lineaire belastingen blijkt de meter prima te voldoen, en ook bij apparaten met een geschakelde voeding blijven de fouten beperkt, zolang het verbruik maar boven de 10 Watt blijft. Bij lage stroomsterktes gaat het echter mis en laat het apparaat bij meerdere tests 0 Watt op het display zien, terwijl dit zeker niet het geval is. Geen aanrader dus.

Brennenstuhl PM230

De PM30 van Brennenstuhl is een van de best verkrijgbare meters, letterlijk tientallen (web)winkels hebben dit apparaat in hun assortiment.  De donkergrijze meter kan de actuele netspanning, het verbruik, totaal gebruik, stroomsterkte, power factor en de totale energiekosten tonen. Het slechte nieuws is echter dat de meter verschrikkelijk onbetrouwbaar is. Waarom het apparaat het verbruik met twee cijfers achter de komma weergeeft is ons een raadsel, met een gemiddelde afwijking van maar liefst 210,3% is wat er achter de komma gebeurt niet van belang. Onze LCD TV verbruikt volgens dit apparaat 7,20 Watt waar dit 0,81 Watt moet zijn en de desktop PC noteert 31,46 Watt waar dit 3,1 Watt zou moeten zijn. Ook bij een relatief eenvoudig te meten mini TL-lamp gaat het fout: hier verschijnt 43,92 Watt op het display, waar dat 16,7 Watt zou moeten zijn. Ons advies is dan ook om deze meter niet te kopen, en hem weg te doen als je hem al hebt. De meetresultaten lijken immers nergens op.

 

Voltcraft Energy Check 3000

Conrad, het bekende elektronicapostorderbedrijf levert al tijden verschillende energiemeters onder haar eigen huisnaam Voltcraft.  Wij bekijken er drie met verschillende mogelijkheden.  Het meest verkochte model van Conrad is de Energy Check 3000, een meter die naast actueel verbruik ook het maximale en minimale verbruik kan tonen, het totale verbruik bijhoudt en de hierbij behorende kosten kan berekenen. Helaas blijkt dit model niet echt betrouwbaar. Onze LCD TV gebruikt in standby helemaal niets volgens deze meter en ook bij de geteste netadapter die in werkelijkheid 1,8 Watt verbruikt slaat de Energy Check 3000 met een resultaat van 0,4 Watt de plank flink mis. De gemiddelde afwijking van 24,3% maakt deze meter dan ook te onnauwkeurig om een aanrader te zijn.

Geteste meters (3)

Voltcraft Energy Monitor 3000

Dat het ook beter kan, laat Conrad zien met de Energy Monitor 3000. Een klein verschil in naam, een groot verschil in prestaties. Ook qua uiterlijk biedt de Energy Monitor verbeteringen met zijn grote drieregelige display. Het apparaat kan actueel verbruik, stroomsterkte, totaal verbruik, netspanning, netfrequentie, power factor en energiekosten tonen. Daarnaast beschikt de meter over de mogelijkheid om de een voorspelling te doen over het verbruik en de kosten over een langere periode. Belangrijker is echter dat deze meter aanzienlijk beter presteert dan de Energy Check 3000. De grootste afwijking is 27% en die komen we tegen bij onze netadapter die in plaats van 1,8 Watt een verbruik laat noteren van 2,3 Watt. Met een gemiddelde afwijking van 6,9% komt de Energy Monitor echter op een tweede plaats in onze test en is het zeker een aanrader.

Voltcraft Energy Logger 3500

De Energy Logger 3500 kan alles wat de Energy Monitor 3000 ook kan, maar biedt daarnaast de mogelijkheid om over een periode van maximaal 6 maanden het energieverbruik van aangesloten apparaten op een SD-geheugenkaartje weg te schrijven, waarna het verbruik op de PC te analyseren is.  Ondanks zijn grotere display en extra functionaliteit is dit apparaat echter goedkoper dan de Energy Monitor 3000. De reden voel je wellicht al aankomen: qua nauwkeurigheid moet de Energy Logger 3500 wat punten laten liggen en met een gemiddelde afwijking van ruim 20% scoort deze meter aanzienlijk slechter dan de Energy Monitor 3000. Vooral bij laag verbruik laat de Logger 3500 het afweten, voor de geteste 12 Volt netadapter laat de meter bijvoorbeeld een waarde van 1,0 Watt noteren waar dit eigenlijk 1,8 Watt zou moeten zijn.

Tabel met testresulaten

In onderstaande tabel vind je al onze testresultaten. Voor iedere meter hebben we de gemiddelde afwijking ten opzichte van de referentiemeter berekent.

Meter ZES Zimmer LMG95 Isotronic 40365 Paget 9149 Cresta RCE-1106 Basetech 124400 Brennenstuhl PM230 Voltcraft Energy Check 3000 Voltcraft Energy Monitor 3000 Voltcraft Energy Logger 3500 Velleman NETBSEM2
Prijs (gemiddeld) - € 15 € 15 € 10 € 14 € 27 € 20 € 40 € 30 € 10,00
O.a. verkrijgbaar bij: Professionele meter, gebruikt als referentie Mediamarkt - BCC Conrad Kijkshop Conrad Conrad Conrad BCC
Opgeven meetbereik 0 - 4800 W 5 - 3600 W 7 - 4416 W 7 - 4416 W 10 - 3600 W 0 - 4416 W 1.5 - 3000 W 1.5 - 3000 W 1.5 - 3500W 5 - 4416 W
Mogelijkheden
Weergave netspanning Ja Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja
Actueel verbruik (k)W Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Actele stroomsterke (A) Ja Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja
Totaal verbruik (k)Wh Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja
Gemiddeld verbruikt (k)W Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Power Factor Ja Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja
Energiekostenberekening Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Meetwaarden
Gloeilamp 60W 61,24 W 60 W 57 W 61 W 61 W 60,75 W
60,2 W 61,5 W 60,4 W 64 W
Gloeilamp 60W (PF) 1 - 1,00 1,00 - 1,00 - 1,00 0,99 1
TL-lamp 49,17 W 49 W 61 W 49 W 51 W 50,68 W
48,3 W 50,1 W 48,0 W 53 W
TL-lamp (PF) 0,47 - 0,60 0,46 - 0,48 - 0,48 0,45 0,48
Mini TL tafellamp 16,70 W 16 W 43 W 16 W 17 W 43,92 W
15,4 W 17,7 W 15,5 W 18 W
Mini TL tafellamp (PF) 0,4 - 1,00 0,39 - 1,00 - 0,43 0,35 0,41
Spaarlamp 11W 10,97 W 10 W 12 W 11 W 10 W 12,10 W
10,1 W 11,0 W 9,9 W 12 W
Spaarlamp 11W (PF) 0,59 - 1,00 0,62 - 1,00 - 0,61 0,56 0,71
Grote Transformator 6,80 W 8 W 12 W 6 W 7 W 12,20 W 5,6 W 6,8 W 5,7 W 9 W
Grote Transformator (PF) 0,61 - 1,00 0,61 - 1,00 - 0,61 0,48 0,75
12 Volt Netadapter 1,80 W 0 W 6 W 2 W 0 W 7,23 W
0,4 W 2,3 1,0 W 5 W
12 Volt Netadapter (PF) 0,3 - 1,00 0,40 - 1,00 - 0,39 0,14 0,69
Desktop PC soft-uit 3,10 W 0 W 27 W 3 W 0 W 31,46 W
2,0 W 2,9 W 2,2 W 5 W
Desktop PC soft-uit (PF) 0,1 - 1,00 0,12 - 1,00 - 0,1 0,07 0,17
Desktop PC idle 51,10 W 45 W 41 W 53 W 50 W 46,91 W
50,4 W 51,4 W 51,4 W 54 W
Desktop PC idle (PF) 0,71 - 0,60 0,74 - 0,88 - 0,71 0,71 0,75
Samsung DCB-H360R HDTV ontvanger standby 12,17 W 0 W 13 W 12 W 11 W 17,01 W
10,5 W 11,7 W 10,8 W 15
Samsung DCB-H360R HDTV ontvangerstandby (PF) 0,52 - 1,00 0,53 - 1,00 - 0,51 0,48 0,62
LCD TV-standby 0,81 W 6 W 6 W 1 W 0 W 7,20 W
0,0 W 0,6 W 0,0 W 3 W
LCD TV-standby (PF) 0,1 - 1,00 0,11 - 1,00 - 0,09 0,00 0,54
Stofzuiger 1265 W 1276 W 1183 W 1292 W 1262 W 1224 W 1292 W 1295 W 1216 W 1270 W
Stofzuiger (PF) 0,96 - 0,98 0,99 - 0,99 - 0,97 0,95 0,95
Gemiddelde afwijking t.o.v. referentiemeter n.v.t 89,7% 177,5% 5,6% 30,0% 210,3% 24,3% 6,9% 20,6% 54,6%

.

Conclusie

Dat goedkoop niet perse duurkoop is bewijst deze test. De bij BCC voor 10 euro verkrijgbare Cresta RCE-1106 blijkt niet alleen de goedkoopste, maar ook de meest nauwkeurige meter uit de test. Met een gemiddelde foutmarge van 5,6% laat het apparaat zeer goede resultaten noteren. Goede tweede is de Energy Monitor 3000 van Voltcraft, die ook een zeer hoge nauwkeurigheid aan de dag legt. Absolute afraders zijn de meters van Isotronic / HQ, de oudere Paget en de Brennenstuhl PM230 die meer misinformatie dan goede informatie geven.

0