Hardware.Info Vernieuwd!

277 reacties
Inhoudsopgave
 1. 1. Hardware.Info Vernieuwd!
 2. 277 reacties

Hardware.Info Vernieuwd!

UPDATE

Vanochtend plaatsten we onderstaande aankondiging op onze website. Velen hadden het door, velen ook niet, maar het ging natuurlijk om onze jaarlijkse 1 April grap. Geen nood: Hardware.Info wordt niet verkocht, de site en het forum blijven gewoon gratis, van abonnementsvormen is geen sprake en alle crew-leden blijven gewoon in functie. Steker nog: de verontwaardigde (nieuws)crewleden zaten gewoon in het complot. Reacties met een strekking 'Dit is vast een 1 April grap' hebben we vanochtend weggehaald om de grap nog even leuk te houden. Ik denk dat zelfs de mensen die het hardst zijn geschrokken er inmiddels wel om kunnen lachen. Wij gaan weer over naar de orde van de dag. Tot op het forum!

-Koen


Wie regelmatig ons forum bezoekt, heeft wellicht al gemerkt dat achter de schermen van Hardware.Info grote veranderingen gaande zijn. Deze veranderingen moeten ertoe leiden dat onze site en magazine tot ver in de 21e eeuw toonaangevend, succesvol en toegankelijk zullen blijven. Vandaag is het moment gekomen dat we de resultaten van de inspanningen openbaar kunnen maken.

Aan het eind van de jaren '90 was de economie in bloei en de advertentiemarkt groot genoeg om een grotendeels door vrijwilligers opgezette en onderhouden site in de lucht te houden. Na het ploffen van de 'dot com zeepbel' hebben we alle zeilen moeten bijzetten om deze bijzondere en gratis dienst aan alle bezoekers kosteloos te kunnen blijven aanbieden.

Na de introductie van een eigen tijdschrift en een hernieuwde impuls van de site, is de tijd gekomen om de aandacht te richten op het laatste belangrijke onderdeel van Hardware.Info, het forum. Het forum is altijd een plaats geweest waar onder de bezielende begeleiding van vrijwilligers (moderators en admins) door iedereen die zich registreerde vragen konden worden gesteld. De toenemende bekendheid en populariteit van site en tijdschrift hebben echter ook een forse toename van het aantal forumbezoekers tot gevolg gehad, waardoor het niet meer werkbaar is om nog lang op dezelfde voet door te gaan. Bandbreedte is een continu toenemende kostenpost, welke zonder wijzigingen niet meer betaalbaar is.

Om deze reden veranderen zeer binnenkort de volgende zaken op het forum

 • Introductie verschillende deelname-pakketten Hardware.Info Forum
 • Semi-professionalisering van moderators en admins
 • Kredietsysteem forumdeelname

Introductie verschillende deelname-pakketten Hardware.Info Forum

Net zoals de bekende en begeerde HWI Awards, zullen er voortaan vier categorieën forumlidmaatschap bestaan:

 • Bronze lidmaatschap
 • Silver lidmaatschap
 • Gold lidmaatschap
 • Platinum lidmaatschap

Bronze lidmaatschap

Deze vorm lijkt het meest op de huidige situatie:

 • Toegang tot samenvattingen en reactiepagina's van artikelen, reviews en het PC Advies.
 • Het aantal per week te plaatsen berichten is tot 7 beperkt (1 per dag). Twee van deze berichten mogen een nieuwe topic start zijn.
 • Aan ondersteuning via het subforum Systeembeveiliging (HijackThis analyse) zijn kosten verbonden: 4,95 euro voor het plaatsen van een aanvraag, plus 2,49 euro voor ieder volgend bericht in de betreffende thread.
 • Avatars moeten een aantoonbaar herkenbare pasfoto van het betreffende lid zijn, gelijk aan het type dat vereist is voor paspoort en rijbewijs. Zonnebrillen zijn nadrukkelijk niet toegestaan.
 • Tegen betaling van 9,95 euro toegang tot de HWI Keuvelhoek, met een prepaid saldo van tien berichten.
 • Plaatsing van een forumbericht per SMS (0900-42734636 ofwel 0900-HARDINFO) is mogelijk à 0,49 euro.
 • Er zijn drie advertentiebanners van 500x100 pixels per pagina zichtbaar.
 • Deelname aan het forum is gratis.

Silver lidmaatschap

Deze vorm is nieuw, maar bevat een aantal voordelen ten opzichte van een Bronze lidmaatschap.

 • Toegang tot de eerste en laatste pagina en reactiepagina's van artikelen, reviews en het PC Advies.
 • 25% korting op een HWI Magazine abonnement.
 • Het aantal per week te plaatsen berichten is tot 21 beperkt (3 per dag). 5 van deze berichten mogen een nieuwe topic start zijn.
 • Aan ondersteuning via het subforum Systeembeveiliging (HijackThis analyse) zijn kosten verbonden: 2,99 euro voor het plaatsen van een aanvraag, plus 1,49 euro voor ieder volgend bericht in de betreffende thread.
 • Avatars moeten een aantoonbaar herkenbare foto van het betreffende lid zijn, waarbij toegestaan zijn de categorieën pasfoto, modelfoto, vakantiefoto. Zonnebrillen zijn alleen toegestaan na betaling van 2,49 euro.
 • Gratis toegang tot de HWI Keuvelhoek, met een berichtenlimiet van 2 per 24 uur.
 • Plaatsing van een forumbericht per SMS (0900-42734636 ofwel 0900-HARDINFO) is mogelijk à 0,39 euro.
 • Slechts twee advertentiebanners van 400x70 pixels per pagina!
 • Deelname aan het forum kost 9,95 euro per kwartaal of 29,50 euro per jaar.

Gold lidmaatschap

Deze vorm is eveneens nieuw, maar is zeer aantrekkelijk in vergelijking met het Bronze en Silver lidmaatschap.

 • Toegang tot alle artikelen, reviews en PC Adviezen, inclusief de mogelijkheid hierop te reageren.
 • Gratis abonnement op HWI Magazine.
 • Uw berichten blijven automatisch 7 dagen op de eerste pagina van een subforum zichtbaar.
 • Ondersteuning via het subforum Systeembeveiliging (HijackThis analyse) is éénmaal per maand gratis. Iedere volgende aanvraag kost slechts €1,49 voor het eerste bericht en €0,49 voor ieder volgend bericht in dezelfde thread.
 • Het aantal per week te plaatsen berichten is tot 105 beperkt (15 per dag). 21 van deze berichten mogen een nieuwe topic start zijn (3 per dag).
 • Avatars mogen iedere gewenste vorm aannemen, met uitzondering van evident door het merkenrecht beschermde afbeeldingen.
 • Gratis toegang tot de HWI Keuvelhoek, met een berichtenlimiet van 10 per 24 uur.
 • Plaatsing van een forumbericht per SMS (0900-42734636 ofwel 0900-HARDINFO) is mogelijk à 0,24 euro.
 • Alleen incidentele kleine advertenties zichtbaar, met aantrekkelijke aanbiedingen door speciaal geselecteerde sponsors van HWI.
 • Deelname aan het forum kost 24,95 euro per kwartaal of 89,95 euro per jaar.

Platinum lidmaatschap

Alle voordelen van de Gold leden

 • Beperkt moderatorschap met de mogelijkheid berichten te wijzigen, verwijderen en andere leden minzaam toe te spreken.
 • Uw eigen subforum.

Semi-professionalisering van moderators en admins

In tegenstelling tot het huidige systeem van vrijwillige moderators en admins, zijn er vanaf 1 mei alleen nog bezoldigde beheerders van het forum van Hardware.Info. In het kader van de professionalisering van de dienstverlening is tevens besloten het nieuwsteam te ontbinden. De nieuwscrew is reeds eerder op de hoogte gesteld en is akkoord gegaan. De beheerders zullen betaald worden uit de lidmaatschapsinkomsten van de Bronze, Silver en Gold abonnementen. De huidige moderators en admins worden voor hun inspanningen beloond met Platinum lidmaatschap, geldig voor 1 jaar vanaf ingang van het forum nieuwe-stijl. Voor nieuwe beheerders is Hardware.Info momenteel in gevorderde gesprekken met een niet nader genoemd uitzendbureau.

Moderators en admins krijgen een korte vooropleiding, waarin hen de basisbeginselen van netiquette en de forumregels zal worden bijgebracht. Het streven is om hen uiteindelijk een status als semi-overheidmedewerkers te geven, vergelijkbaar met parkeerwachters, treinconducteurs en leraren.

Kredietsysteem forumdeelname

Op veler verzoek voert de Hardware.Info Crew een kredietsysteem in op het forum. Door het geven van nuttige adviezen en tips kunnen bezoekers krediet (H-punten) opbouwen, welke gebruikt kunnen worden voor kortingen op producten van Hardware.Info, forumlidmaatschap en geselecteerde aanbiedingen van diverse sponsors. Verzameling van 10.000 H-punten kan ook gebruikt worden voor het upgraden van een forum lidmaatschap naar een niveau hoger. Krediet kan uitsluitend door moderators worden toegekend. Het is mogelijk een negatief saldo op te bouwen, maar bij overschrijding van de kredietlimiet zullen kosten in rekening worden gebracht voor de besteedde tijd van moderators en admins.

Met deze veranderingen wordt het begin van een nieuw tijdperk van HWI ingeluid, waarbij een nieuw management de leiding zal overnemen van de scheidende hoofdredactie. De nieuwe leiding zal worden aangestuurd door een groot IT-concern dat gaat diversificeren in de online publishing industrie. Wanneer de overdracht geheel rond is, zal de naam van dit concern bekend worden gemaakt en helder terug zijn te vinden in de nieuw in te voeren huisstijl. We zijn verheugd het volgende korte bericht van de aantredende hoofdredactie alvast te kunnen delen:

We twijfelen er niet aan dat de beschreven moderne mix van synergetische innovatievernieuwingen kan rekenen op de volmondige instemming van ons voltallig bezoekerspubliek, dat als echte Hardware.Info lezers beschikt over de noodzakelijk go-getting attitude om samen de handen strategisch ineen te slaan, de schouders eronder te zetten en in ruil voor een minimale financiële transactie een nieuw en tactisch overdonderend paradigma voor een succesvol forum van de 21e eeuw neer te zetten.

De kleine lettertjes

Met de aanvang van Hardware.Info Forum nieuwe stijl worden alle post counts gereset naar 0. Bronze en Silver lidmaatschap dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Gold leden kunnen volstaan met verhoging van 5% van hun abonnementsgeld, maar alleen bij afname van een jaarabonnement. Bij afname van een Bronze of Silver lidmaatschap gaat u akkoord met doorverkoop, uitleen of gift door Hardware.Info van uw naam, adres en woonplaatsgegevens aan derden waaronder belangstellende nationale veiligheidsdiensten.

0