Hardware.Info The Benelux Casemod League 2008

42 reacties
Inhoudsopgave
 1. 1. The Benelux Casemod League 2008
 2. 2. Deelnemers Categorie Casemods
 3. 3. Deelnemers Categorie Caseconstructies
 4. 4. Finalisten (Update 13-11-2008)
 5. 5. Inschrijven
 6. 6. Prijzen
 7. 7. Officieel reglement
 8. 8. Deelnemers FAQ
 9. 9. Uitslag Vakjury - Caseconstructies
 10. 10. Uitslak Vakjury - Casemods
 11. 11. Uitslag publieksprijs
 12. 42 reacties

Uitslak Vakjury - Casemods

Vakjury Casemods - Plek 5:
Falcon door Matthijs de Vaan a.k.a. X-GAMER-X

Vakjury Casemods - Plek 4:
Colorful Cube door Janneman84

Vakjury Casemods - Plek 3:
Poison Ivy 182 door Jeroen van Diesen

Vakjury Casemods - Plek 2:
Orion door Gert Hengeveld a.k.a. Koradhil

Vakjury Casemods - Plek 1:
Helghan door Tom Schouten a.k.a. Tomcatt

0
*