De staat van quantum computing: over 15 jaar schaalbaar

23 reacties
Inhoudsopgave
  1. 1. Datasets en het wereldvoedselprobleem
  2. 2. De oplossing voor omvangrijke datasets
  3. 3. De huidige stand van zaken
  4. 4. Adoptie en opschalen
  5. 23 reacties

De huidige stand van zaken

Toch zal het nog even duren voordat de techniek zijn volledige potentie kan laten zien, je zult de vreemde en tot het absolute nulpunt gekoelde apparaten vermoedelijk snel niet tegenkomen in de huiskamer en ook niet bij de gemiddelde corporatie. Wel mikt IBM op flinke vooruitgang. Afgelopen jaar heeft het een model met 65 qubits gemaakt genaamd Hummingbird, en voor 2021 werkt het aan 'Eagle' met 127 qubits.


Hummingbird is de meest recente quantum-chip.

IBM werkt ook samen met het Nederlandse Nikhef (het Nationaal instituut voor subatomaire fysica) om onderzoek naar quantumtechnologieën te te versnellen. De Nederlandse hoogleraar Gideon Koekoek van de Universiteit van Maastricht verklaart dat er wordt gewerkt aan het gebruik van quantumcomputing voor de Einsteintelescoop. Van laatstgenoemde moet de locatie nog worden bepaald. De telescoop moet de meest gevoelige detector van zwaartekrachtsgolven tot nu toe worden. Dat betekent dat de te verwerken data hoger moet kunnen zijn dan de hoeveelheid die de meest geavanceerde telescopen van vandaag kunnen verwerken. De zuidelijke universiteit werkt met IBM samen sinds afgelopen oktober.

Hier komt quantum computing bij te pas. De formules die bij projecten rondom zwaartekrachtsgolven komen kijken zijn extreem complex, doordat ze zijn afgeleid van de algemene relativiteitstheorie. Bij dit soort projecten worden als het ware sjablonen gebruikt van welke data waar in de formule moet passen, afgaande op de eigenschappen van het wiskundige probleem dat wordt opgelost. Hiervoor wordt 'match filtering' ingezet, en in dit geval moeten quantumcomputers gebruikt worden om met het formaat van de sensordataset om te kunnen gaan. Op klassieke computers zou dit honderden of zelfs duizenden jaren duren. Op quantumcomputers kan dit op het moment van spreken al in een maand of drie.

Koekoek zegt dat quantumcomputers over ongeveer 15 jaar datasets van dit formaat aan moeten kunnen, tegen die tijd is de Einsteintelescoop namelijk klaar volgens de planning. Daar is een snelheid van 40 Gigabit per seconde die voor nodig. Daarbij gaat het om het uitzoeken van de passende data en dus om de taken die normaal gesproken door een reguliere cpu of gpu gedaan zou worden, niet om het verzenden van de sensordata. De Universiteit van Maastricht heeft wat quantum computing betreft voor nu dezelfde doelstellingen als het CERN, daarom werken de twee organisaties nauw samen.

0
*