De staat van quantum computing: over 15 jaar schaalbaar

23 reacties
Inhoudsopgave
  1. 1. Datasets en het wereldvoedselprobleem
  2. 2. De oplossing voor omvangrijke datasets
  3. 3. De huidige stand van zaken
  4. 4. Adoptie en opschalen
  5. 23 reacties

De oplossing voor omvangrijke datasets

IBM is met quantum computing van plan om het oplossen van de uitdagingen die de mens tegenwoordig tegenkomt te versnellen. Het bedrijf noemt daarvan als voorbeelden het verbeteren van stikstoffixatie voor het verbeteren van kunstmesten, het maken van nieuwe katalysatoren voor het omzetten van koolstofdioxide in koolwaterstoffen en het ontwikkelen van nieuwe elektrolyten voor lithium-luchtbatterijen. Quantumcomputers kunnen ook helpen om nieuwe antibiotica te ontwikkelen voor bacteriën die resistent zijn tegen verschillende medicijnen.

IBM's Research-directeur Heike Riel vertelde ons dat met klassieke computingmethoden de eigenschappen van natuurkundige eigenschappen ongeveer te berekenen is, zelfs voor relatief kleine moleculen als cafeïne. Bij grotere moleculen zoals eiwitten wordt het al snel lastiger, omdat deze structuren al snel tienduizenden atomen bevatten. Quantumcomputers moeten dit soort berekeningen preciezer kunnen doen, omdat ze berekenen volgens de wetten van de quantummechanica. Dat betekent dat ze niet gebruikmaken van de bekende enen en nullen, maar van quantumbits die zijn gebaseerd op quantum-fenomenen zoals superpositie, quantuminterferentie en -verstrengeling. Hier zijn magnetische koelmethoden voor nodig, 

I’m not happy with all the analyses that go with just the classical theory, because nature isn’t classical, dammit, and if you want to make a simulation of nature, you’d better make it quantum mechanical - Richard Feynman, Simulating physics with computers, 1981

De eerste quantumcomputers zijn inmiddels te gebruiken, ook voor bedrijven die daadwerkelijk praktische problemen op willen lossen met de vreemde apparaten. Hiervoor heeft IBM zijn quantumcomputers ook beschikbaar gemaakt via zijn cloud computing-dienst. Dit deel van de service heet 'Quantum Experience' en is al sinds 2016 voor IBM's klanten beschikbaar.


Falcon is IBM's geesteskindje uit 2019 en beschikt over 27 qubits.

0
*